Khóa Học Data Analysis Cơ Bản, Chương Trình Đào Tạo Data Analysis

Đã hơn một năm kể từ ngày tôi bắt đầu công việc full-time đầu tiên tại Mỹ: Data Analyst (Chuyên viên phân tích dữ liệu) tại trường Đại học Penn State (The Pennsylvania State University)—cũng là nơi tôi vừa lấy bằng Tiến sĩ.

Ban đầu khi mới bắt đầu công việc này, tôi chỉ nghĩ đây là một công việc văn phòng bình thường, không có gì quá “đẹpy” cả

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khóa học