Khóa Học Ceo Ngắn Hạn Cho Giám Đốc Tại Hcm, Khóa Học Ceo Ngắn Hạn

Chương trình đào tạo

CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

(TP.HCM)

hướng dẫn Brochure Đăng ký tham dự

Đang xem: Khóa học ceo ngắn hạn

Chương trình đào tạo

CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

(TP.HCM)

hướng dẫn Brochure Đăng ký tham dự

*

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; lingocard.vn còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp.

Xem thêm: Tổng Hợp Cách Đánh Số Thứ Tự Lặp Lại Trong Excel Dành Cho Dân Văn Phòng

*

Song song với hoạt động Đào tạo Doanh nghiệp, lingocard.vn cũng triển khai Dịch vụ Tư vấn Quản lý cho các doanh nghiệp, gồm: Tư vấn tái tạo doanh nghiệp; Tư vấn hoạch định & triển khai chiến lược; Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý…

*

“Tủ sách Doanh trí” gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và kinh doanh do lingocard.vn tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành.

Xem thêm: Diện Tích Đất Trên Tờ Bản Đồ Khác Diện Tích Trên Gcn, Diện Tích Đất Trong Bìa Sai Khác So Với Trích Lục

# CHUYÊN ĐỀ THỜI LƯỢNG
Buổi Giờ
Cấu phần 1: Tư tưởng chủ đạo
1 Bàn về Sự học/ Learning Revolution 2 6
2 Chân dung CEO/ Being a Professional CEO  1 3
3 Tư tưởng Kinh doanh/ Business Philosophy 1 3
4 Quản trị Cuộc đời/ Life Management Program (LMP) 2 6
Cấu phần 2: Quản trị tổng quát
1 Phát triển Năng lực Lãnh đạo/ Leadership Development 4 12
2 Quản trị Chiến lược/ Strategic Management 4 12
3 Hệ thống Quản lý Công ty/ Corporate Management System 4 12
4 Văn hóa Doanh nghiệp/ Corporate Culture 2 6
5 Mô hình Tái tạo & Kế nghiệp/ Reinvent & NextGen Model 1 3
Cấu phần 3: Quản trị chức năng
1 Quản trị Nhân lực dành cho Lãnh đạo/ HR Management for Leaders 2 6
2 Quản trị Marketing dành cho Lãnh đạo/ Marketing Management for Leaders 2 6
3 Quản trị Bán hàng dành cho Lãnh đạo/ Sales Management for Leaders 2 6
4 Quản trị Tài chính dành cho Lãnh đạo/ Financial Management for Leaders 2 6
5 Quản trị Kế toán dành cho Lãnh đạo/ Accounting Management for Leaders 2 6
Cấu phần 4: Kiến thức bổ trợ
1 Pháp luật Kinh doanh/ Laws on Businesses 2 6
2 Đào luyện Nhân viên/ Coaching Skills 1 3
Cấu phần 5: Tổng kết chương trình
1 Tổng kết chương trình/ Program Summary  1 3
2 Thu hoạch Cuối khóa/ An End that Starts 1 3
* Lễ Tốt nghiệp/ Graduation Ceremony * *
TỔNG CỘNG 36 108

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khóa học