Khóa Học Brand Ing – Brand Management Excellence

Xây dựng nên một thương hiệu đòi hỏi rất nhiều công sức đầu tư qua nhiều năm. Việc xây dựng thương hiệu không thể tách rời vai trò của Marketing. Để Marketing hiệu quả, người làm Marketing cần có những thủ thuật riêng. Có những qui luật nằm trong luật tiếp thị mà người làm Marketing không thể bỏ sót để Marketing hiệu quả, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình. Nhưng khi có thương hiệu rồi, việc quản trị thương hiệu cũng đòi hỏi không kém công sức và sức lực. Chương trình “Kỹ Năng Quản Trị Thương Hiệu” được Viện lingocard.vn thiết kế để giúp học viên nắm được các kiến thức quy luật bất biến trong quản trị thương hiệu, có thể xây dựng và gìn giữ thương hiệu sản phẩm – doanh nghiệp một cách tốt nhất, đó chính là con gà đẻ trứng vàng cho bạn suốt những giai đoạn trong tương lai. Tại lớp học tất cả những kiến thức cốt lõi và tinh túy nhất cùng những kinh nghiệm quý báu nhất sẽ được giảng viên chia sẻ để học viên thành công trong việc nâng tầm cho thương hiệu của mình.

Đang xem: Khóa học brand

Mục tiêu đào tạo

– Những tư duy và nhận thức cập nhật nhất về Marketing và Quản Trị Thương Hiệu– Phương pháp và công cụ có tính khoa học và mang tính thực tiễn cao để quản trị hoạt động Marketing của doanh nghiệp một cách hiệu quả, phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp và phù hợp với môi trường kinh doanh hiện nay- Cách thức đồng hành với đội ngũ Marketing trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp, tính khoa học và tính thực tiễn trong công tác quản trị Thương hiệu của doanh nghiệp.

Đối tượng học viên

– Lãnh đạo doanh nghiệp (Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc)– Quản lý cấp cao trong doanh nghiệp (các Giám đốc chức năng, Trưởng/Phó các phòng ban, Bộ phận trong doanh nghiệp)- Các cá nhân có hoài bão, có tư chất trở thành nhà quản trị Thương hiệu và Marketing trong tương lai.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 21 Vở Bài Tập Toán 3 Tập 1

Nội dung chương trình

Phần 1. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU– Tầm nhìn thương hiệu trong cạnh tranh- Chiến lược thương hiệu và tình huống nghiên cứu- Xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu- Hoạch định ngân sách xây dựng thương hiệu- Định vị và Chiến lược định vị thương hiệu- Tái định vị thương hiệu và tình huống nghiên cứu- Kiến trúc thương hiệu- Chiến lược mở rộng thương hiệu – Đa thương hiệu- Phát triển thương hiệu một sản phẩm mới- Ý tưởng sản phẩm và ý tưởng thương hiệu- Quản trị tài sản thương hiệu- Xây dựng tính cách thương hiệu- Xây dựng thương hiệu dẫn đầu- Xây dựng lòng trung thành nhãn hiệu- Chiến lược thương hiệu trong môi trường đa văn hóaPhần 2. TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU– Chiến lược truyền thông tiếp thị tích hợp cho nhãn hàng- Truyền thông thương hiệu trong kỷ nguyên số- Xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu- Hoạch định kích hoạt thương hiệu- Đặt tên thương hiệu- Thiết kế sáng tạo và Thiết ké bao bì trong xây dựng thương hiệu- Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu- Xây dựng thương hiệu nội bộ- Vấn đề pháp lý trong xây dựng thương hiệuPhần 3. XU HƯỚNG THƯƠNG HIỆU – Hành vi khách hàng trong kỷ nguyên số– Chiến lược cách tân và đổi mới sáng tạo cho thương hiệu- Nghệ thuật xây dựng câu chuyện thương hiệu- Thiết lập thương hiệu mạnh trong kỷ nguyên công nghệ và khởi nghiệp- Truyền thông sáng tạo trên các kênh mạng xã hội- Xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0- Xu hướng truyền thông thương hiệu trực quanPhần 4. PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG– Trách nhiệm xã hội và danh tiếng công ty- Dịch chuyển giá trị trong xây dựng thương hiệu- Thương hiệu xanh và thương hiệu bền vững- Nguyên lý kiến tạo giá trị trong xây dựng thương hiệu- Những tình huống trong CSR & CSV

Tài liệu học

i. Tài liệu lưu hành nội bộ (Tiếng Việt).

Xem thêm: Review Khóa Học Ielts Online Giúp ‘Đọc Thông Viết Thạo’ Chất Lượng Nhất

Phương pháp giảng dạy

Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ. Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi… Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều. Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn. Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:i. Thảo luận mở (Open discussion)ii.Nghiên cứu tình huống (Case study)iii.Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)iv.Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)

Bài tập tình huống và tự đánh giá

Trong chương trình giảng viên sẽ cung cấp một số bài tập tình huống khác nhau, học viên sẽ tham gia thảo luận về cách tiếp cận từng tình huống. Các tình huống này sẽ giúp học viên củng cố và biết cách áp dụng thực tế các nội dung của bài học. Bên cạnh đó còn có các danh sách câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra và trả lời với các hình thức như:– Bài tập tình huống (Case studies)- Câu hỏi và trả lời (Questions & answers)- Bảng kế hoạch hành động (Planning worksheets)- Các công cụ biểu mẫu và danh sách kiểm tra (Toolkits & check-lists)

Kế hoạch hành động cá nhân (Sau khóa học)

– Xác định các điểm mấu chốt nổi bật, quan trọng nhất của khóa học mà cá nhân thu hoạch được – Vạch ra các mục tiêu và các kế hoạch hành động cụ thể sau khóa học – Xác định các chủ đề cho sự phát triển cá nhân và cải thiện kỹ năng mới trong tương lai.

Thông tin khai giảng

*

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khóa học