khóa học brand vietnam

*
*

                

*

*

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC THƯƠNG HIỆU – BRAND MANAGER – PHIÊN BẢN 2021 – Since 2003
 

*

 

TƯƠNG LAI CỦA XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU – FUTURE BRANDING

– Xây dựng thương hiệu trong toàn cầu hoá – Branding in the globalization

– Từ thương hiệu sản phẩm đến thương hiệu quốc gia – From product branding to nation branding.

– Xây dựng thương hiệu tại Châu Á – Asia Branding

– Thương hiệu Việt Nam trong hội nhập toàn cầu – Vietnam brands in the globlaization – case study and CMO talk.

– Chân dung – vai trò Brand Manager – The new roles of Brand Manages

*

 

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC & KẾ HOẠCH THƯƠNG HIỆU – BRAND STRATEGY AND PLANNING

– Tầm nhìn thương hiệu trong cạnh tranh – Brand vision

– Chiến lược thương hiệu và tình huống nghiên cứu – Brand strategy

– Xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu – Brand plan

– Hoạch định ngân sách xây dựng thương hiệu – Brand budgeting

*

 ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU TRONG NỀN KINH THƯƠNG MỚI – BRAND POSITIONING IN NEW BUSINESS WORLD

– Định vị và Chiến lược định vị thương hiệu – Brand Positioning concepts & Positioning strategy

– Tái định vị thương hiệu và tình huống nghiên cứu – Repositioning brand 

– Kiến trúc thương hiệu – Brand architecture

– Chiến lược mở rộng thương hiệu-đa thương hiệu – Multi-Brand strategy

– Phát triển thương hiệu một sản phẩm mới – Developing a new brand

– Ý tưởng sản phẩm và ý tưởng thương hiệu – Brand concept and product concept

– Quản trị tài sản thương hiệu – Brand equity management

– Xây dựng tính cách thương hiệu – Brand personality

– Xây dựng thương hiệu dẫn đầu – Building brand leadership

– Xây dựng lòng trung thành nhãn hiệu – Brand loyalty 

– Chiến lược thương hiệu trong môi trường đa văn hóa – Multicultural branding and global branding

*

 

TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU – BRAND COMMUNICATIONS

– Chiến lược truyền thông tiếp thị tích hợp cho nhãn hàng – Integrated marketing communications for brands

– Truyền thông thương hiệu trong kỷ nguyên số – Brand communication tools in Digital age.

– Xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu (ATL) – Above the linS planning.

– Hoạch định kích hoạt thương hiệu (BTL) – BTL and brand activation

– Đặt tên thương hiệu – Brand maning strategy

– Thiết kế sáng tạo và Thiết ké bao bì trong xây dựng thương hiệu – Brand design strategy

– Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu – Brand identity

– Xây dựng thương hiệu nội bộ – Internal brand communication

– Vấn đề pháp lý trong xây dựng thương hiệu Trade mark and service mark in Branding

*

 

THƯƠNG HIỆU TRONG KỶ NGUYÊN CÔNG NGHIỆP 4.0 – BRANDING IN THE DIGITAL AND INNOVATION

– Hành vi khách hàng trong kỷ nguyên số – Consumer behavior in digital age

– Chiến lược cách tân và đổi mới sáng tạo cho thương hiệu – Brand innovation

– Nghệ thuật xây dựng câu chuyện thương hiệu – Building Storytelling for Digital Branding

– Thiết lập thương hiệu mạnh trong kỷ nguyên công nghệ và khởi nghiệp – Create A Strong Brand For Online Businesses & Startups

– Truyền thông sáng tạo trên các kênh mạng xã hội – New Social Media – innovation and creative

– Xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0 – Branding in the digital and 4.0 industrial revolution.

– Xu hướng truyền thông thương hiệu trực quan – Trends of visual brand communication in digital age.

*

 

PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG – BRAND SUSTAINABILITY

– Trách nhiệm xã hội và danh tiếng công ty – CSR strategy and corporate reputation.

– Dịch chuyển giá trị trong xây dựng thương hiệu – From USP to Holistic buying

– Thương hiệu xanh và thương hiệu bền vững – Green branding and sustainability

– Nguyên lý kiến tạo giá trị trong xây dựng thương hiệu – Creating share value principles of branding.

– Những tình huống điển cứu trong CSR & CSV – Cases of CSR & CSV

 

Đối tượng học viên khóa Brand Manager: 

• CEO, các Nhà quản trị thương hiệu, Nhà điều hành cao cấp của doanh nghiệp, Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Sản phẩm, Giám đốc Dịch vụ khách hàng, Giám đốc Quảng cáo.

Đang xem: Khóa học brand vietnam

Xem thêm: mẫu sổ thu chi tiền mặt excel

Xem thêm: những câu đố về đồ vật có đáp án

• Trưởng phòng Marketing, Đối ngoại, Trưởng phòng phụ trách quản trị các kênh truyền thông xã hội, Digital Marketing.

• Các Phòng Ban phụ trách công việc trong chuỗi liên quan như: Trợ lý Nhãn hàng, Quản trị chất lượng Sản phẩm, Phát triển Sản phẩm, R&D… và sinh viên có định hướng khởi nghiệp, phát triển nghề xây dựng quản trị thương hiệu.

• CEO, CMO, Business Development Managers, Sales Managers, Category Managers, Market Segment Managers, Distribution Channel Managers, Pricing Managers, Database Managers, Officers.

• Product/Brand Managers, Brands Team Leaders, Brand Marketing Decision Makers, Brand Builders, Brand Strategists and Planners.

• Customer Experience Manager, Key Account Manager, Account Managers.Brand Marketers, Communicator, Digital Marketing Manager, Marketing Communications Managers, Advertising Manager.

• Brand Executive, Brand Campaign Coordinator, Assistant Brand Manager, Junior Assistant Brand Manager.

 

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN  VÀ GIẢNG VIÊN CHƯƠNG TRÌNH

Thầy Trần Hoàng   
Chủ tịch lingocard.vn
Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam

PGS. TS Bùi Thanh Tráng
Trưởng Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing
Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM

Thầy Nguyễn Trần Quang 
C huyên Gia Tư Vấn Thương Hiệu.
Chủ tịch & CEO FutureOne

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khóa học