Các Khái Niệm Excel – Các Khái Niệm Cơ Bản Trong Excel 2010

Để học excel cơ bản 1 cách hiệu quả nhất,trước tiên bạn phải làm quen được với các bảng tính excel.

Đang xem: Khái niệm excel

Bảng tính excel là một phần mềmchuyên dụng cho công tác kế toán, văn phòng trên môi trường Windows với các đặt tính và ứng dụng tiểu biểu sau :- Thực hiện được nhiều phép tính từ đơn giản đến phức tạp- Tổ chức và lưu trữ thông tin dưới dạng bảng như bảng lương, bảng kế tóan …- Khi có thay đổi dữ liệu, bảng tính tự động tính toán lại theo số liệu mới- Có kèm theo các biểu đồ và hình vẽ minh họa …

Xem thêm: Giáo Trình Excel 2003 Nâng Cao, Giáo Trình Excel 2003 (<2003) Nâng Cao

*

Màn hình giao tiếp của Microsoft Excel

a. Các thành phần của màn hình Excel– Thanh tiêu đề (Title Bar): dòng chứa tên file văn bản- Thanh Menu ngang (Menu Bar): chứa các chức menu chức năng (Menu PopUp) của Excel.Để kích họat thanh menu, ta thực hiện như sau :• Cách sử dụng chuột :+ Click chức năng cần chọn trên thanh menu ngang, Menu PopUp tương ứng xuất hiện+ Click chức năng cần thực hiện trên Menu PopUp tương ứng• Cách sử dụng bàn phím+ Nhấn F10+ Dùng phím mũitên di chuyểnLeft (ß) hoặc Right (à) để di chuyển giữa các chức năng trên thanh menu ngang+ Nhấn Enter hoặc Down (â) trên chức năng cần chọn. Menu PopUp tương ứng xuất hiện+ Dùng phím Up (á) hoặc Down (â) để di chuyển giữa các chức năng trên Menu PopUp tương ứng+ Nhấn Enter tại chức năng cần thực hiện- Các thanh công cụ (Tool Bar): Gồm các thanh chứa các nút tương ứng với những chức năng thường sử dụng. Để bật/tắt các thanh công cụ này, chọn View – Toolbar – tên thanh công cụ cần chọn.- Thanh công thức (Fomular Bar): dùng để đưa dữ liệu và công thức vào. Để bật/tắt thanh công cụ này, chọn View -Formular bar,- Thanh trạng thái (Status Bar): là dòng cuối cùng hiển thị các chế độ hoạt dộng của Excel:+ Read: đang sẵn sàng làm việc.+ Enter: đang nhập dữ liệu hay công thức+ Pointer: đang ghi công thức tham chiếu đến một địa chỉ+ Edit : đang điều chỉnh dữ liệu hay công thức trong ô hiện tại.- Thanh thẻ tên bảng tính (Sheet tabs: là dòng ngay trên thanh Trạng thái hiển thị tên của các bảng tính (khi chúng chưa được đặt tên tại đây ghi sheet1, Sheet2,…, Sheet 16). Bên trái là các nút chuyển tới các bảng tính- Các thanh cuốn (Scroll Bar) : Dùng để xem các vùng khác còn bị che khuất.- Cửa sổ bảng tính (Wookbook Window) : là cửa sổ chứa nội dung file. Tên file mặc định là Book#.+ Đường viền ngang (Column): Ghi ác ký hiệu cột từ trái sang phải theo chữ cái A .. Z. Độ rộng mặc định của mỗi cột là 9 ký tự (tuy nhiên có thể thay đổi giá trị này từ 0 .. 25) và có tổng cộng 256 cột.+ Đường viền dọc (Row Border): Ghi số thứ tự dòng từ trên xuống từ 1.. 16384+ Ô (Cell): là giao của một dòng và một cột. Mỗi ô được xác định bởi một địa chỉ (ví dụ: A4). Ô có đường viền quanh là ô hiện hành+ Bảng tính (Sheet): mỗi bảng tính bao gồm 256 cột và 16384 dòng. Tên của bảng tính là Sheet#. Mặc định mỗi Wookbook có 16 Sheet (giá trị này có thể thay đổi từ 1 .. 255)Vùng : là một khối hình chữ nhật bao gồm các ô liên tục. Để xác định một khối, người ta kết hợp địa chỉ của ô trên trái và ô dưới phải. (ví dụ : A4 : C6)- Chọn một ô : Kích chuột tại ô cần chọn- Chọn một cột : Kích chuột tại ký hiệu cột- Chọn một dòng : Kích chuột tại số thứ tự dòng- Chọn một vùng :§ Đặt con trỏ tại ô đầu vùng, ấn Shift, dùng các phím di chuyển con trỏ đến cuối vùng.§ Đặt con trỏ chuột tại ô đầu vùng, nhấn nút trái rồi rê đến ô cuối vùng§ Đặt con trỏ tại ô đầu vùng, ấn Shift và kích chuột tại ô cuối vùng- Chọn nhiểu vùng : Kết hợp phím Ctrl khi chọn các vùng tiếp theo- Chọn tòan bộ bảng tính : Ấn Ctrl+Shift+Spacebar- Để xóa chọn vùng, kích chuột tại mộüt vị trí bất kỳ trong Workbook.

Xem thêm: Các Bài Tập Vẽ Đồ Thị Trong Excel Căn Bản Có Video Hướng Dẫn

b. Công thức và các toán tử sử dụng trong công thức– Công thức : có dạng như sau=<>Ngoài ra chúng ta có thể kết hợp các hàm chuẩn cơ bản của Excel trong công thức- Các toán tử số học : +, – , * , / , ^ (luỹ thừa), % ( phần trăm)- Các toán tử logic : =, (khác), >=,,

-daytinhoc.org sưu tầm –

Để hoàn thiện các kĩ năng trọng yếu khác, các bạn có thể theo học 1 khóa tin họcvăn phòng tại ĐỨC MINH, giúp bạn thành thạo và trở thành 1 chuyên viên về tin học văn phòng giỏi.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel