Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán 8 Tập 1, Tập 2 Chi Tiết, Dễ Hiểu

Toán 8 – Giải Toán 8 – Soạn Toán 8

Chuyên mục Toán 8 bao gồm các tài liệu như giải Toán 8 sách giáo khoa và sách bài tập, lý thuyết Toán 8 và bài tập Toán 8 trắc nghiệm + tự luận. Ngoài soạn văn 8, Để học tốt toán lớp 8, lingocard.vn đã tổng hợp công thức, lý thuyết, chuyên đề toán đại số hình học lớp 8 để các em tham khảo, soạn toán 8 tốt hơn.

Đại số Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức Bài 2: Nhân đa thức với đa thức Bài 3, 4, 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp Bài: Ôn tập chương 1 Chương 2: Phân thức đại số Bài 1: Phân thức đại số Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức Bài 3: Rút gọn phân thức Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số Bài 8: Phép chia các phân thức đại số Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ – Giá trị của phân thức Bài: Ôn tập chương 2 Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Bài 1: Mở đầu về phương trình Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải Bài 3: Phương trình đưa về dạng ax + b = 0 Bài 4: Phương trình tích Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu Bài 6 – 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình Bài: Ôn tập chương 3 Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân Bài 3: Bất phương trình một ẩn Bài 4: Bất phương trình bạc nhất một ẩn Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Bài: Ôn tập chương 4 Hình học Chương 1: Tứ giác Bài 1: Tứ giác Bài 2: Hình thang Bài 3: Hình thang cân Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang Bài 5: Dựng hình bằng thước và compa – Dựng hình thang Bài 6: Đối xứng trục Bài 7: Hình bình hành Bài 8: Đối xứng tâm Bài 9: Hình chữ nhật Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước Bài 11: Hình thoi Bài 12: Hình vuông Bài: Ôn tập chương 1 Chương 2: Đa giác – Diện tích đa giác Bài 1: Đa giác – Đa giác đều Bài 2: Diện tích hình chữ nhật Bài 3: Diện tích tam giác Bài 4: Diện tích hình thang Bài 5: Diện tích hình thoi Bài 6: Diện tích đa giác Bài: Ôn tập chương 2 Chương 3: Tam giác đồng dạng Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất (c.c.c) Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai (c.g.c) Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba (g.g) Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông Bài: Ôn tập chương 3 Chương 4: Hình lăng trụ đứng – Hình chóp đều A – Hình lăng trụ đứng B – Hình chóp đều
Giới thiệu Chính sách Theo dõi chúng tôi Tải ứng dụng Chứng nhận

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập