Hướng Dẫn Đồ Án Thi Công Nhà Nhiều Tầng, Hướng Dẫn Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công

Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng

Đang xem: Hướng dẫn đồ án thi công nhà nhiều tầng

Xem thêm: Đáp Án Đuổi Hình Bắt Chữ 2019 Ahihi Đồ Ngốc, Đuổi Hình Bắt Chữ Ahihi By Cr Game

*

NXB: Nhà Xuất Bản Xây Dựng

*

Người dịch:NXB Xây dựng

*

Kích thước bìa:19 x 26,5 cm

*

Năm XB:2016

*

Quốc gia:Việt Nam

*

Loại sách: Ebook, Sách giấy

*
*

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Xem thêm: hướng dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Xây Dựng Dân Dụng Rất Hay Và Chi Tiết

Xây dựng nhà cao tầng là loại công nghệ khá phổ biến trong công nghiệp xây dựng ở nước ta. Tuy nhiên, tai nạn sập dàn giáo đã xảy ra không hiếm. Mỗi lần sập dàn giáo làm thiệt hại về tài sản, về thời gian làm chậm tiến độ, thậm chí còn thiệt hại về tính mạng con người.

Nhằm khắc phục, giảm thiểu những tai nạn trên tác giả đã biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng”. Cuốn sách giới thiệu cách tính toán kết cấu chịu lực khi thi công nhà nhiều tầng.

Sách được biên soạn công phu, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình thi công nhà bê tông cốt thép. Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng là cuốn sách chuyên khảo với các nội dung bổ ích cho các nhà đầu tư, nghiên cứu viên, giảng viên và kỹ sư hoạt động trong lĩnh vực thi công, quản lý dự án. Cuốn sách càng có ý nghĩa lớn vì được ấn hành trong dịp Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Xây dựng.

PGS. Lê Văn Kiều

Nguyên chủ nhiệm bộ môn Công nghệ và quản lý xây dựng

các trường Đại học Xây dựng, Đại học Kiến trúc,

trường Cao đẳng xây dựng số 1 Bộ Xây dựng

Trang

Lời giới thiệu

3

Lời nói đầu

5

Chương 1: THIẾT KẾ CỐP PHA
1.1. Tổ hợp tải trọng tác dụng lên cốp pha

7

1.2. Các công nghệ thi công

16

1.3. Thiết kế hệ cốp pha sàn

23

1.3.1. Cấu tạo định tính cốp pha

23

1.3.2. Thiết kế ván khuôn sàn

24

1.3.3. Thiết kế đà ngang đỡ ván sàn

25

1.3.4. Thiết kế cột chống đơn đỡ cốp pha sàn

26

1.3.5. Kiểm tra tổng biến dạng của cốp pha (khuôn đúc) sàn

27

1.4. Thiết kế hệ cốp pha dầm phụ

28

1.4.1. Thiết kế ván khuôn đáy dầm phụ

28

1.4.2. Kiểm tra thiết kế ván khuôn thành dầm phụ

29

1.4.3. Thiết kế cột chống chữ T chống dầm phụ

29

1.4.4. Kiểm tra tổng biến dạng của cốp pha (khuôn đúc) dầm phụ

29

1.5. Thiết kế hệ cốp pha dầm chính

30

1.5.1. Thiết kế ván khuôn đáy dầm chính

30

1.5.2. Kiểm tra thiết kế ván khuôn thành dầm chính

30

1.5.3. Thiết kế cột chống chữ T chống dầm chính

31

1.5.4. Kiểm tra tổng biến dạng của cốp pha (khuôn đúc) dầm chính

32

1.6. Thiết kế hệ cốp pha cột

32

1.6.1. Thiết kế ván khuôn cột

32

1.6.2. Thiết kế gông giằng cột và văng chống cột

33

1.7. Tổ hợp và kiểm tra cốp pha định hình bằng thép

34

1.7.1. Kiểm tra thiết kế hệ cốp pha sàn

34

1.7.2. Kiểm tra đà ngang đỡ ván sàn (đà ngang lớp 1)

34

1.7.3. Kiểm tra đà ngang chịu lực (đà ngang lớp 2)

36

Phụ lục 1: Xác định giá trị nội lực và biến dạng cực trị trong
kết cấu cốp pha

37

Tài liệu tham khảo

41

Chương 2: THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG
2.1. Tính toán khối lượng các công tác cốp pha, cốt thép
và bê tông cho mỗi tầng nhà (điển hình)

42

2.2. Lựa chọn phương pháp vận chuyển đứng

43

2.3. Dùng cần trục tháp vận chuyển hỗn hợp phục vụ
cho cả ba công tác: cốp pha, cốt thép và bê tông

43

2.4. Dùng máy bơm để vận chuyển bê tông, cần trục tháp
vận chuyển cốp pha và cốt thép

48

2.5. Lựa chọn, bố trí thiết bị máy móc phụ trợ và phối hợp chúng
với các máy móc chủ đạo

51

2.5.1. Lựa chọn máy trộn

51

2.5.2. Tính năng suất cần trục tháp

51

2.6. Phân chia phân khu thi công bê tông

52

2.7. Điều kiện tháo dỡ cốp pha

59

2.7.1. Tháo dỡ cốp pha tạo hình (cốp pha không chịu lực)

59

2.7.2. Tháo dỡ cốp pha chịu lực

59

2.8. thiết kế biện pháp an toàn lao động

63

2.8.1. An toàn sử dụng máy móc thiết bị

63

2.8.2. An toàn khi làm việc trên cao (trên cốp pha sàn, sàn đón cốp pha
và hệ giáo công tác)

63

2.8.3. An toàn điện (chống sét trong giai đoạn thi công nhà nhiều tầng)

63

Tài liệu tham khảo

65

Chương 3: CÁC VÍ DỤ ĐỒ ÁN
3.1. Thiết kế cốp pha

66

3.1.1. Công nghệ thi công bê tông toàn khối một đợt/tầng

66

3.1.2. Thiết kế cốp pha sàn

66

3.1.3. Thiết kế cốp pha dầm phụ D2

81

3.1.4. Thiết kế ván khuôn dầm chính

87

3.1.5. Thiết kế cốp pha cột

95

3.2. Thống kê khối lượng công tác cho một tầng nhà

103

3.3. Công nghệ thi công bê tông toàn khối hai đợt/tầng

105

3.3.1. Thiết kế cốp pha sàn

105

3.3.2. Thiết kế cốp pha dầm phụ D2

110

3.3.3. Thiết kế cốp pha dầm chính

111

3.3.4. Thiết kế cốp pha cột

114

3.3.5. Cốp pha định hình bằng thép

116

3.3.6. Thiết kế cốp pha sàn

117

3.4. Kiểm tra cho một tấm ván khuôn sàn

119

3.5. Thiết kế biện pháp thi công

123

3.5.1. Lựa chọn cần trục

123

3.5.2. Tính năng suất cần trục tháp

127

3.5.3. Lựa chọn máy trộn, máy đầm và phối hợp chúng với cần trục tháp

129

3.6. Phân chia phân khu thi công bê tông

137

3.6.1. Số lượng phân khu

137

3.6.2. Xác định kích thước phân khu bê tông theo điều kiện
đổ bê tông liên tục

138

3.6.3. Xác định vị trí chính xác của mạch ngừng thi công bê tông
giữa các phân khu bê tông

139