Chuyên Đề: Hệ Phương Trình Chứa Tham Số Lớp 9, Bài Tập Về Phương Trình Chứa Tham Số Lớp 9

(left{ {egin{array}{*{20}{c}}{mx + 4y = 20{kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} (1)}\{x + my = 10{kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} (2)}end{array}}
ight.)

 (m là tham số)

Với giá trị nào của m hệ đã cho:

a) Vô nghiệm

b) Có nghiệm duy nhất

c) Vô số nghiệm

Lời giải. Cách 1.  Với m = 0 hệ có nghiệm duy nhất:

(left{ {egin{array}{*{20}{c}}{x = 10}\{y = 5}end{array}}
ight.) 

Với m (
e 0) hệ phương trình tương đương với: 

(left{ {egin{array}{*{20}{c}}{y = dfrac{{ – m}}{4}x + 5{kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} (a)}\{y = dfrac{{ – 1}}{m}x + dfrac{{10}}{m}{kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} (b)}end{array}}
ight.)

 Dễ thấy (a) và (b) là hai đường thẳng trong hệ tọa độ Oxy, số nghiệm của hệ là số giao điểm của hai đường thẳng (a) và (b).

a) Hệ phương trình đã cho vô nghiệm khi (a) và (b) song song tức là:

Đang xem: Hệ phương trình chứa tham số lớp 9

 (left{ {egin{array}{*{20}{c}}{dfrac{{ – m}}{4} = dfrac{{ – 1}}{m}}\{5
e dfrac{{10}}{m}}end{array}}
ight. Leftrightarrow m = – 2)

Vậy m = – 2 thì hệ đã cho vô nghiệm.

b) Hệ đã cho có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi (a) và (b) cắt nhau tức là:

(dfrac{{ – m}}{4}
e dfrac{{ – 1}}{m} Leftrightarrow m
e pm 2)

c) Hệ đã cho có vô số nghiệm khi và chỉ khi (a) và (b) trùng nhau tức là:

(left{ {egin{array}{*{20}{c}}{dfrac{{ – m}}{4} = dfrac{{ – 1}}{m}}\{5 = dfrac{{10}}{m}}end{array}}
ight. Leftrightarrow m = 2)

 Vậy khi m = 2 hệ đã cho có vô số nghiệm.

*

*

Xem thêm: Kinh Nghiệm Thiết Kế Quán Cafe Có Diện Tích Nhỏ, Thiết Kế Quán Cafe Đẹp

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Xem thêm: Bài Tập Thực Hành Tin Học Văn Phòng Word, Bài Tập Thực Hành Word Tin Học Văn Phòng

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 – Xem ngay

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình