Các Hàm Thống Kê Trong Excel Cã™Ng SỬA MãY TãNh TẠI Nhã€

Excel là một bảng tính thông dụng được sử dụng nhiều trong quá trình tính toán và xử lý dữ liệu ở các trường học, công ty,… nhưng không phải ai cũng nhớ hết các thuật toán tính toán có trong excel. Vì thế, hôm nay sửa máy tính tại nhà quận 1 sẽ nhắc lại các thuật toán này và cách sử dụng cho các bạn nhé.

Đang xem: Hàm thống kê trong excel

*

1. Nhóm hàm thống kê: nhóm hàm này thường được sửa máy tính tại nhà quận 2 dùng trong việc tính tổng số các dữ liệu rất nhanh chóng và hiệu quả.

· Hàm SUM

Cú pháp:SUM (Number1, Number2..).

Các tham số:Number1, Number2… là các số cần tính tổng.

Chức năng:Cộng tất cả các số trong một vùng dữ liệu được chọn.

Ví dụ: =SUM(D7:D12) tính tổng các giá trị từ ô D7 đến ô D12.

· Hàm SUMIF

Cú pháp:SUMIF(Range, Criteria, Sum_range).

Các tham số:

+ Range: là dãy số mà các bạn muốn xác định.

+ Criteria: điều kiện, tiêu chuẩn các bạn muốn tính tổng ( có thể là số, biểu thực hoặc chuỗi ).

+ Sum_range: là các ô thực sự cần tính tổng.

Chức năng:Tính tổng các ô được chỉ định bởi những tiêu chuẩn đưa vào.

Ví dụ: =SUMIF(B3:B11,“Gạo”,C3:C11) tính tổng các ô từ C3 đến C11với điều kiện giá trị trong cột từB3 đến B11 là Gạo.

*

2. Nhóm hàm tính giá trị trung bình: tính các giá trị trung bình đơn giản dễ dàng hơn, không còn phức tạp, rắc rối như trước đây nữa.

· Hàm AVERAGE

Cú pháp:AVERAGE(Number1,Number2…).

Các tham số:Number1,Number2… là các số cần tính giá trị trung bình.

Chức năng:Trả về giá trị trung bình của các đối số.

Ví dụ: =AVERAGE(D7:D12) tính giá trị trung bình các ô từ D7 đến D12.

· Hàm SUMPRODUCT

Cú pháp:SUMPRODUCT(Array1,Array2,Array3…).

Các tham số:Array1: bắt buộc, đối số mảng đầu tiên mà bạn muốn nhân các thành phần của nó rồi cộng tổng.

Array2, Array3 … tuỳ chọn, các đối số mảng từ 2 đến 255 mà bạn muốn nhân các thành phần của nó rồi cộng tổng.

Lưu ý: Các đối số trong các dãy phải cùng chiều, nếu không hàm sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE.

Chức năng:Lấy tích của các dãy đưa vào, saqu đó tính tổng các tích đó.

3. Nhóm hàm đếm dữ liệu

*

· Hàm COUNT

Cú pháp:COUNT(Value1, Value2… ).

Các tham số:Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.

Chức năng:Hàm đếm các ô chứa dữ liệu kiểu số trong dãy.

Ví dụ: =COUNT(D7:D12) đếm các ô chứa dữ liệu kiểu số trong dãy từ ô D7 đến ô D12.

· Hàm COUNTA

Cú pháp:COUNTA(Value1, Value2… ).

Các tham số:Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.

Xem thêm: Khóa Học Make Up Chuyên Nghiệp Tại Hà Nội Có Chất Lượng Tốt Nhất Hiện Nay

Chức năng:Hàm đếm tất cả các ô chứa dữ liệu.

Ví dụ: =COUNTA(A1:A7) đếm các ô chứa dữ liệu trong dãy từ ô A1 đến ô A7.

· Hàm COUNTIF

Cú pháp:COUNTIF(Range, Criteria).

Các tham số:

+ Range: dãy dữ liệu các bạn muốn đếm.

+ Criteria: điều kiện, tiêu chuẩn cho các ô đếm.

Chức năng:Hàm đếm các ô chứa giá trị theo điều kiện cho trước.

Ví dụ: =COUNTIF(A1:A8,“sửa máy tính tại nhà quận 3 thực hiện các thuật toán đơn giản bên dưới đẩy nhanh tốc độ công việc hơn nào.

 

*

 

· Hàm MAX.

Cú pháp: MAX(Number1, Number2…).

Các tham số: Number1, Number2… là dãy mà các bạn muốn tìm giá trị lớn nhất ở trong đó.

Chức năng: Hàm trả về số lớn nhất trong dãy được nhập.

Ví dụ: =MAX(A5:A9) đưa ra giá trị lớn nhất trong các ô từ A5 đến A9.

· Hàm LAGRE.

Cú pháp: LARGE(Array,k).

Các tham số:

+ Array là một mảng hoặc một vùng dữ liệu.

+ k là thứ hạng của số bạn muốn tìm kể từ số lớn nhất trong dãy.

Chức năng: Tìm số lớn thứ k trong một dãy được nhập.

· Hàm MIN.

Cú pháp: MIN(Number1, Number2…).

Các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất ở trong đó.

Chức năng: Hàm trả về số nhỏ nhất trong dãy được nhập vào.

Ví dụ: =MIN(A4:A7) trả về số nhỏ nhất trong số các ô từ A4 đến A7.

· Hàm SMALL.

Cú pháp: SMALL(Array,k).

Các tham số:

+ Array là một mảng hoặc một vùng của dữ liệu.

+ k là thứ hạng của số mà bạn muốn tìm kể từ số nhỏ nhất trong dãy.

Xem thêm: Điều Kiện Về Diện Tích Tối Thiểu Tách Thửa Là Gì, Điều Kiện Tách Thửa Như Thế Nào

Chức năng: Tìm số nhỏ thứ k trong một dãy được nhập vào.

 

Bày viết này sửa máy tính tại nhà quận 1 đã giúp bạn ghi nhớ hết các thuật toán tính toán trong nhóm hàm thống kế, mong những thông tin trên hữu ích trong công việc của các bạn. 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel