Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Index Trong Excel, Hàm Index Trong Excel: Công Thức Và Cách Sử Dụng

1. Hàm INDEX Trả về một giá trị hoặc một tham chiếu tới một giá trị của một bảng (hoặc một mảng). Hàm INDEX() có hai dạng: dạng MẢNG và dạng THAM CHIẾU. Dạng mảng luôn luôn trả về giá trị hoặc mảng các giá trị; còn dạng tham chiếu luôn luôn trả về kết quả là một tham chiếu. INDEX DẠNG MẢNG(Array Form)

Cú pháp:=INDEX(array, row_num, column_num)

array: Là một dãy ô hoặc là một hằng mảng.

Nếuarraychỉ có một dòng hoặc một cột, thìrow_numhaycolumn_numtương ứng là tùy chọn.

Đang xem: Hàm index trong excel

Nếuarraycó nhiều hơn một dòng hoặc nhiều hơn một cột, và chỉ có hoặc làrow_numhoặc làcolumn_numđược sử dụng, INDEX() sẽ trả về toàn bộ dòng hay cột củaarray

row_num: Dòng trongarrayđể lấy giá trị trả về. Nếu bỏ quarow_numthì buộc phải cócolumn_num. column_num: Cột trongarrayđể lấy giá trị trả về. Nếu bỏ quacolumn_numthì buộc phải córow_num.

Lưu ý:

· Nếu hai đối sốcolumn_numvàrow_numđều sử dụng, INDEX() sẽ trả về giá trị của ô là giao điểm củacolumn_numvàrow_num.

· Nếu đặtrow_num= 0, INDEX() sẽ trả về một mảng các giá trị là toàn bộ cột; và ngược lại, nếu đặtcolumn_num= 0, INDEX() sẽ trả về một mảng các giá trị là toàn bộ dòng.

· Để kết quả trả về là các giá trị dưới dạng mảng, cần nhập INDEX() theo dạng công thức mảng, mảng ngang cho dòng và mảng đứng cho cột.

· column_numvàrow_numphải chỉ tới một ô trong mảng, nếu không, INDEX() sẽ báo lỗi #REF!

Ví dụ 1:

*

Ví dụ 2:

*

INDEX DẠNG THAM CHIẾU(Reference Form)

Cú pháp:=INDEX(reference, row_num, column_num, area_num)

reference: Là một tham chiếu tới một hoặc nhiều dãy ô.

Nếu đang nhập một dãy ô gồm nhiều phần rời rạc cho tham chiếu, cần đặt dãy đó trong cặp dấu ngoặc đơn. Nếu mỗi vùng trong tham chiếu chỉ có một dòng hoặc một cột, đối sốrow_numhoặccolumn_numlà tùy chọn, theo thứ tự này. Ví dụ, đối với tham chiếu chỉ gồm một dòng, dùng cú pháp: INDEX(reference, ,column_num)

row_num: Là chỉ số Dòng trong tham chiếu.

Xem thêm: Kết Luận Đồ Án Môn Học – Hướng Dẫn Trình Bày Báo Cáo Đồ Án Môn Học

column_num: Là chỉ số Cột trong tham chiếu. area_num: Chọn một dãy trong tham chiếu để trả về giao điểm củacolumn_numvàrow_numtrong dãy đó. Vùng thứ nhất được đánh số là 1, vùng thứ hai là 2, v.v… Nếu bỏ quaarea_num, INDEX sẽ mặc định dùng vùng 1.

Ví dụ, nếu tham chiếu mô tả các ô (A1:B4, D1:E4, G1:H4), thì vùng 1 là dãy A1:B4, vùng 2 là dãy D1:E4, và vùng 3 là dãy G1:H4.

Lưu ý:

· Sau khireferencevàarea_numđã chọn một dãy riêng biệt,row_numvàcolumn_numđã chọn ô riêng biệt:row_num1 là dòng thứ nhất trong dãy,column_num1 là cột thứ nhất trong dãy, v.v… tham chiếu được trả về bởi INDEX() là giao của dòng và cột.

· Nếu đặtrow_num= 0, INDEX() sẽ trả về tham chiếu cho toàn bộ cột; và ngược lại, nếu đặtcolumn_num= 0, INDEX() sẽ trả về tham chiếu cho toàn bộ dòng.

· column_num,row_numvàarea_numphải chỉ tới một ô bên trong tham chiếu, nếu không, INDEX() sẽ báo lỗi #REF! Nếu bỏ quacolumn_numvàrow_num, INDEX() sẽ trả về một vùng trong tham chiếu, được chỉ định bởiarea_num.

· Kết quả của INDEX() là một tham chiếu, nhưng tùy thuộc vào công thức sử dụng mà giá trị của INDEX() sẽ được sử dụng dưới dạng một tham chiếu hay một giá trị. Ví dụ, công thức CELL(“width”, INDEX(A1:B2, 1, 2)) thì tương đương với CELL(“width”, B1): hàm CELL() sử dụng trả về của INDEX như một tham chiếu ô. Nhưng với công thức 2*INDEX(A1:B2, 1, 2) thì giá trị trả về của INDEX() sẽ được dịch thành một giá trị trong ô B1.

Ví dụ:

*

Một số ví dụ về Hàm dò tìm và tham chiếu

Tìm tên dựa vào mã số

Chúng ta có bài toán sau:

*

Yêu cầu: nhập mã số vào ô B2, ô B4 sẽ có biết tên, dựa vào danh mục ở D3:E15 Xin đề nghị hai cách giải sau: 1.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 1 Trang 52, Một Cuộn Dây Thừng Dài 2Dam

Dùng hàmVLOOKUP(): B4= VLOOKUP(B2, D3:E15, 2, FALSE) __Lấy giá trị ở B2 đi dò với cột đầu tiên của bảng D3:E15, nếu tìm thấy B2 ở hàng nào thì lấy giá trị trên cùng hàng đó trong cột thứ 2 của bảngD3:E15 2.Dùng hàmINDEX() kết hợp vớiMATCH(): B4=INDEX(D3:E15, MATCH(B2, D3:D15, 0), 2) __Lấy giá trị ở B2 đi dò trong khối cell D3:D15, để tìm vị trí của hàng chứa B2 (trongkhối cell D3:D15) __Dò tìm trong bảngD3:E15, lấy giá trị là ô giao nhau giữa hàng vừa tìm được ở trên và cột thứ 2.

Tìm tổng doanh thu của một tháng

*

Bài toán sau yêu cầu: Chọn tháng trong ô E9, ô E10 sẽ cho biết doanh thu trong tháng đó

Công thức đề nghị: E10= HLOOKUP(E9, B1:M7, 7, FALSE) __Lấy giá trị ở E9 đi dò với hàng đầu tiên của bảng B1:M7, nếu tìm thấy E9 ở cột nào thì lấy giá trị trên cùng cột đó trong hàng thứ 7 của bảngB1:M7

Dùng bất cứ cột nào để dò tìm theo cột

Bạn xem đề bài này nhé:

*

Yêu cầu là tìm cái Quantity (ở cột C) dựa vào cái Number (ở cột H) Thoạt nhìn qua, thấy dò tìm theo cột… bạn sẽ nghĩ đếnVLOOKUP() ? Nhưng không được, cột H nằm sau cột C ! Vậy nên phải dùng cách khác, xin gợi ý công thức trong cell B2 nhé, kết hợpINDEX() vàMATCH():

B2= INDEX(C6:C13, MATCH(B1, H6:H13, 0)) __Lấy giá trị ở B1 đi dò trong khối cell H6:H13, để tìm vị trí của hàng chứa giá trị B1 (trongH6:H13), ví dụ hàng thứ 5 __Dò tìm trong khối cellC6:C13, lấy giá trị ở hàng thứ 5… (là 75)

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặckhóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel