Gọi X0 Là Nghiệm Âm Lớn Nhất Của Phương Trình Cos(5X-45), Câu 8 Gọi X0 Là Nghiệm Âm Lớn Nhất

Gọi x là nghiệm âm lớn nhất của phương trình cos(5x-45°)=√3/2. Mệnh đề nào sau đây đúngA, x€ (-30°;0°)B, x€ (-45°;-30°)C, x€(-60°;-45°)D, x€ (-90°;-60°)Giải chi tiết

Đang xem: Gọi x0 là nghiệm âm lớn nhất của phương trình cos(5x-45)

*

cos (5x-45) =cos30 đổi về radian cho tiện hơn cos(5x-pi/4) =cos (pi/6) | 5x -pi/4 = pi/6 + k2pi 5x= 5pi/12 + k2pi pi /12 +k2pi/5| 5x -pi/4=-pi/6 +k2pi 5x= pi/12 +k2pi x= pi/60 + k2pi/5

*

Học tiếng Anh qua Flashcard

*

Xem thêm: Should I Install The 32 – Office Tabs For Excel (32

2.575
2 ♡Anh Đào ll …
*
2.503
3 Toán-Lý-Hoá-Tin
*
1.855
4 ♡ST.MTP♡
*
1.780
5 ✯。♡♡。 Strawberry …
*
1.677

Xem thêm: Cách Bật Macro Trong Excel; Sửa Lỗi Không Chạy Macro Trong Excel 2010

18.126
2 Phương – đang lười …
*
16.632
3 Phạm Arsenal
*
13.324
4 。☆ლ(◕ω◕ლ) °°# NTD …
*
9.257
5 Maximus
*
7.777

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình