Giáo Trình Kiểm Soát Chất Lượng Bằng Phương Pháp Thống Kê (Sqc)

… CHƯƠNG 4: KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG THỐNG KÊ (SQC: Statistical Quality Control) (Phần 1) Mục tiêu của chương VI nhằm cung cấp cho người đọc những khái niệm cơ bản về kiểm soát chất lượng lượng bằng thống cũng như những công cụ thường được sử dụng để kiểm soát chất lượng sản phẩm. Quản trị chất lượng sử dụng rất nhiều công cụ để đảm bảo, cải tiến và nâng cao chất lượng … cao chất lượng sản phẩm. Trong đó kiểm soát chất lượng bằng thống (SQC) đóng một vai trò quan trọng. I. KHÁI NIỆM SQC là việc áp dụng phương pháp thống để thu thập, trình bày, phân…

Đang xem: Giáo trình kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê

*

… CHƯƠNG 4: KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG THỐNG KÊ (SQC: Statistical Quality Control) (Phần 2) 2. 2. So sánh theo chuẩn mức. 2.2.1. Khái … chuẩn mức. 2.2.1. Khái niệm: So sánh theo chuẩn mức là tiến hành so sánh các quá trình, chất lượng của sản phẩm và dịch vụ với các quá trình dẫn đầu đã được công nhận. Nó cho phép xác định … Dùng để so sánh quá trình với những quá trình dẫn đầu đã được công nhận để tìm cơ hội cải tiến chất lượng. 2.2.3. Cách sử dụng: – Bước 1 : Xác định các mục để so chuẩn: – Các mục này sẽ là…

*

… thường được sử dụng để cải tiến chất lượng bao gồm 11 công cụ được chia làm 3nhóm như sau : Công cụ Ứng dụng Bảng 4.1. Các công cụ kiểm soát chất lượng bằng thống kê. 2.1. Mẫu thu thập dữ liệu. … Bước 5: Thiết lập các chuẩn so sánh: Xác định cơ hội để cải tiến chất lượng dựa trên nhu cầu của khách hàng và trình độ chất lượng của đối thủ và không phải làđối thủ. 2.3. Tấn công não. 2.3.1. … còn được gọi là biểu đồ xương cá. Đây là một công cụ hữu hiệu giúp liệt các nguyên nhân gây nên biến động chất lượng, là một kỹ thuật để công khai nêu ý kiến, có thể dùng trong nhiều tình…

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 2 : Dãy Số, Giải Bài Tập Toán 11 Bài 2: Dãy Số

*

… cầu. – Bước 3: Trải ngẫu nhiên các phiếu yêu cầu lên bàn. CHƯƠNG 4 KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG THỐNG KÊ . (SQC: Statistical Quality Control) M c tiêu c a ch ng VI nh m cung ụ ủ ươ ằc p … tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong đó kiểm soát chất lượng bằng thống (SQC) đóng một vai trò quan trọng. I. KHÁI NI M Ệ SQC l vi c áp d ng ph ng pháp th ng thu th p, trìnhà … m đọ ữ ệ ơ ả ề ể soát ch t l ng ấ ượb ng th ng c ng nh nh ng công ằ ố ũ ư ữc th ng ụ ườc s d ng ki m soát ch t l ng đượ ử ụ để ể ấ ượs n ph m. ả ẩ Quản trị chất lượng sử dụng rất…

*

… dụng để kiểm soát chất lượng sản phẩm. Quản trị chất lượng sử dụng rất nhiều công cụ để đảm bảo, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong đó kiểm soát chất lượng bằng thống (SQC) … BẰNG THỐNG KÊ . (SQC: Statistical Quality Control) Mục tiêu của chương VI nhằm cung cấp cho người đọc những khái niệm cơ bản về kiểm soát chất lượng bằng thống cũng như những công … Bước 4: Tổ chức và phân tích dữ liệu: Việc phân tích trực tiếp hướng vào việc thiết lập các mục tiêu thực tế tốt nhất cho cácmục tương ứng. CHƯƠNG 4 KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG THỐNG KÊ . (SQC:…

*

… hệ dự tính giữa 2 bộ số liệu có quan hệ với nhau. Bảng 4.1. Các công cụ kiểm soát chất lượng bằng thống kê.

Xem thêm: Tiểu Luận Văn Hóa Làng Xã Việt Nam Và Một Số Quyền Lợi Của Bộ Phận Lý Dịchkỳ

2.1. Mẫu thu thập dữ liệu. 2.1.1. Khái niệm: Mẫu thu thập dữ liệu là biểu … các yếu tố hợp thành Công cụ và kỹ thuật cho dữ liệu bằng số 8 Biểu đồ kiểm soát Phân tích: đánh giá sự ổn định của quá trình. Kiểm soát: xác định khi nào một quá trình cần điều chỉnh và … số lượng các tin Mã bảo mật Dây cắm tai nghe Tính bí mật Chỉ dẫn rõ ràng Phiếu tra cứu nhanh Chỉ dẫn Kiểm soát được đánh dấu rõ ràng Dễ sử dụng Có thể thao tác điện thoại ở xa Kiểm soát…

Ứng dụng phương pháp kiểm soát chất lượng bằng thống cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2000 tại công ty Whittier Wood Products Việt Nam

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình