Giáo Trình Excel Trong Xây Dựng Trên Excel, Xây Dựng Trên Excel Và Tính Toán Kỹ Thuật: Phần 1

Giáo trình Excel và VBA cho kỹ sư dự toán, kỹ sư định giá và kỹ sư QS quantity suveyor

Năm nay thầy Nguyễn Thế Anh sẽ viết nâng cấp tác phẩm này và chú trọng bồi dưỡng Excel và VBA hơn cho các bạn lớp Dự toán GXD, lớp QS GXD.

Đang xem: Giáo trình excel trong xây dựng

Sẽ chia sẻ nhiều về những gì Excel làm được mà các phần mềm khác không làm được. Các bạn tải Giáo trình Excel và VBA cho kỹ sư dự toán, kỹ sư định giá và kỹ sư QS quantity suveyor ở cuối bài nhé.

💕 Nhân dịp 14/02 xin gửi tặng các bạn giáo trình Excel và VBA. Thay cho hoa hồng xin ưu tiên gửi tặng các bạn nữ trước 😛

*
*

Giáo trình Excel VBA kinh tế dự toán

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1. Một số thuật ngữ Tiếng Anh 2. Giới thiệu và quy ước 3. Nguyên tắc ứng dụng phần mềm GXD & Excel 4. Cấu hình Windows 5. Cấu hình Excel 6. Chú ý trong thao tác phần mềm 7. Đối tượng, nội dung, chuẩn bị 8. Mục tiêu và lợi ích 9. Ý kiến học viên 10. Một nguyên tắc để tự do về tài chính 11. Hiểu rõ luật để chơi tốt hơn

CHƯƠNG 2. LÀM QUEN EXCEL VÀ DỰ TOÁN GXD

1. Các thành phần của Excel và Dự toán GXD 2. Hộp thoại Options (các tùy chọn) 3. Nút điều khiển 4. Các thao tác với Dự toán GXD & Excel CHƯƠNG 3. MỘT SỐ CHỨC NĂNG VÀ HÀM THƯỜNG DÙNG I. CÁC CHỨC NĂNG THƯỜNG DÙNG 1. Công thức và các toán tử sử dụng trong công thức 2. Các ký tự lạ (Symbol) 3. Liên kết (Link) 4. Chức năng AutoFilter 5. Hàm mục tiêu (Goal Seek) 6. Quản lý tên 7. Tìm kiếm (Find) 8. Thay thế (Replace) 9. Chèn hình ảnh (Image) 10. Paste và các lựa chọn trong hộp thoại Paste Special 11. Định dạng nội dung trong ô 12. Định dạng có điều kiện (ConditionalFormating) 13. Vẽ hình vuông và bầu dục nằm trong Cell 14. Sao chép Formula 15. Ðịnh hướng cho con trỏ khi nhấn Enter 16. Cập nhật công thức trong Excel 17. Kích hoạt các ô đã dùng trong công thức 18. Hiển thị nhiều dòng trong 1 cell 19. Tạo chú thích (comment) cho cell 20. Đặt các phím tắt riêng

II. MỘT SỐ HÀM CƠ BẢN (FORMULAS)

1. Thao tác lập hàm 2. Hàm tính tổng SUM 3. Hàm tính tổng có điều kiện SUMIF 4. Hàm tích các số PRODUCT 5. Hàm tính trung bình AVERAGE 6. Hàm tính tổng các tích SUMPRODUCT 7.

Xem thêm: Khóa Học Revit 2020 – 4 Bộ Môn Revit, Tài Liệu Tự Học Revit Chuẩn Autodesk

Xem thêm: Tính Số Ngày Ở Khách Sạn Trong Excel, Tính Số Ngày Ở Khách Sạn Trong Excel Archives

Hàm tìm giá trị lớn nhất – MAX 8. Hàm tìm giá trị lớn thứ n – LAGRE 9. Hàm tìm giá trị nhỏ nhất – MIN 10. Hàm tìm giá trị nhỏ thứ n – SMALL 11. Hàm làm tròn ROUND 12. Hàm dò tìm theo cột VLOOKUP 13. Hàm dò tìm theo hàng HLOOKUP 14. Hàm đọc số thành chữ VND 15. Hàm đọc số thành chữ USD 16. Hàm khai căn – SQRT

III. EXCEL VÀ TIẾN ĐỘ

1. So sánh giữa Ms Excel và Ms Project trong lập và quản lý tiến độ 2. Tạo 1 biểu đồ tiến độ ngang trong excel 2.4. Format Your Gantt Chart – Định dạng Biểu đồ Gantt

IV. CÁC LOẠI LỖI VÀ Ý NGHĨA

CHƯƠNG 4. VBA TRONG EXCEL

1. Giới thiệu về VBA 2. Gán Macro tô màu vào nút lệnh trong sheet 3. Vòng lặp For qua đoạn code thêm sheet 4. Code tạo mục lục tất cả các sheet trong Workbook 5. Code hiện tất cả các sheet ẩn 6. Code hiện tất cả các Sheet ẩn 7. Code hiện lần lượt từng sheet ẩn 8. Hiện hộp thoại liệt kê các thư mục có trong đường dẫn (path) chỉ định 9. Code liệt kê tất cả các File có trong đường dẫn chỉ định 10. Code lấy tên tất cả các file đưa vào 1 sheet 11. Code xóa các Style rác 12. Khóa học VBA trên http://gxd.edu.vn

CHƯƠNG 5. HỎI ĐÁP VÀ TƯ LIỆU HỌC TẬP SỬ DỤNG EXCEL

I. CÂU HỎI 1. Vì sao Dự toán GXD lại bố trí trên nhiều sheet? 2. Vì sao Dự toán GXD lại chạy trên Excel? 3. Vì sao không nên điều chỉnh độ cột sheet Dự toán? 4. Excel chuyên ngành dự toán tập trung vào gì? 5. Các kỹ năng Excel cần luyện, ứng dụng cho thành thạo là gì ?

II. KHÓA HỌC EXCEL TRÊN HTTP://GXD.EDU.VN

CHƯƠNG 6. BÀI TẬP EXCEL CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ DỰ TOÁN

1. Bài tập 1 2. Bài tập 2 3. Bài tập 3 4. Bài tập 4 5. Bài tập 5 6. Bài tập 6 7. Bài tập 7 8. Bài tập 8 9. Bài tập 9 10. Bài tập 10 11. Bài tập 11

DANH MỤC CÁC PHÍM TẮT TRONG EXCEL + GXD

TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỊCH SỬ CẬP NHẬT

Các bạn tải ở đây nhé. https://bom.to/Du-toan-GXD-Excel-danh-cho-ky-su

Các chương trình rất hay mà bạn nên quan tâm:

Chúc bạn nhiều thành công.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel