Giáo An Văn 10 Bài Tào Tháo Uống Rượu Luận Anh Hùng Ngữ Văn 10

Vào bài Tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa dựng nên hai chân dung nhân vật đối lập: tuyệt nhân- Lưu Bị, tuyệt gian- Tào Tháo. Lưu bị từng khẳng định phương châm sống “Ta thà chết chứ ko làm điều phụ nghĩa”, trái lại Tào Tháo lại có châm ngôn “Ta thà phụ người chứ ko để người phụ ta” làm phương châm xử thế.

Đang xem: Giáo an văn 10 bài tào tháo uống rượu luận anh hùng

*

Trường THPT Lấp Vò 3 Giáo án 10 (cơ bản) GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 10 TÀO THÁO UỐNG RƯỢU LUẬN ANH HÙNG (Trích hồi 21 – TQDN)I/ Mục tiêu bài học: Giúp Hs: – Hiểu được tính cách khác nhau của hai nhân vật. – Thấy được nghệ thuật đặc sắc của đoạn trích.II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Nghiên cứu tài liệu + Sọan giáo án. + Tư liệu và tranh ảnh có liên quan. 2/ Học sinh: SGK + Sọan bài trước khi lên lớp.III/ Phương pháp: Đọc sáng tạo, nêu vấn đề, diễn giảng, kết hợp trao đổi thảo luận, trả lờicác câu hỏi.IV/ Tiến trình dạy học: 1/ Ổ n định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: (4phút) Bài HỒI TRỐNG CỔ THÀNH 3. Bài mới: 3.1/ Vào bài Tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa dựng nên hai chân dung nhân vật đốilập: tuyệt nhân- Lưu Bị, tuyệt gian- Tào Tháo. Lưu bị từng khẳng định phương châm sống“Ta thà chết chứ ko làm điều phụ nghĩa”, trái lại Tào Tháo lại có châm ngôn “Ta thà phụngười chứ ko để người phụ ta” làm phương châm xử thế. Đọc đoạn trích Tào Tháo uốngrượu luận anh hùng, chúng ta sẽ thêm hiểu về hai nhân vật trên. 3.2/ Nội dung bài mới:TG HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS NỘI DUNGGiáo viên Phan Minh Nghĩa 1Trường THPT Lấp Vò 3 Giáo án 10 (cơ bản) HĐ1: HD TÌM TIỂU DẪN hs đọc tiểu dẫn I. TÌM HIỂU CHUNG sgk15’ HĐ2:HD ĐỌC -HIỂU VB II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN:  Đọc văn bản và cho  HS trao đổi, suy 1. Nhân vật Lưu Bị: biết Lưu Bị đang ở trong nghĩ trả lời. – đoạn – Tình thế của Lưu Bị: tình thế ntn. trích – sgk. + thế lực còn yếu, phải nương dựa  Thế lực còn Tào Tháo. yếu, … + tìm mọi cách để giấu ý đồ chiến lược của mình.  Trước câu nói dò xét – Phản ứng trước câu hỏi dò xét của của Tào Tháo: “Huyền Tào Tháo: Đức độ này ở nhà làm một  Phản ứng: giật + giật mình đánh rơi thìa đũa, ung việc lớn lao nhỉ?”, phản mình, dẫn câu nói dung cúi nhặt ứng của Lưu Bị ntn. của Khổng Tử, … + dẫn câu nói của Khổng Tử  khôn ngoan, + lợi dụng tiếng sấm để che giấu thái  Qua cuộc đối thoại thận trọng, bình độ và mưu đồ của Lưu Bị với Tào Tháo, tĩnh.  khôn ngoan, thận trọng, bình tĩnh em hiểu Lưu Bị quan niệm đối phó như thế nào về người anh – Quan niệm về người anh hùng: hùng. + cứu khốn phò nguy  Qua đó em có nhận xét gì về con người Lưu + báo đền nợ nước, yên định lê dân Bị.  có chí khí làm vua  GV: choát yù.  Khiêm nhường, thận trọng, kín đáo, khôn ngoanGiáo viên Phan Minh Nghĩa 2Trường THPT Lấp Vò 3 Giáo án 10 (cơ bản)  Hs ghi nhận.18’  Trong đoạn trích  Thảo luận trả 2. Nhân vật Tào Tháo: này, Tào Tháo đã bộc lộ rõ lời. – Quan niệm về người anh hùng: quan điểm của mình về  Quan niệm về + có chí lớn nuốt cả đất trời người anh hùng.

Xem thêm: đồ án công nghệ may sản phẩm

Xem thêm: Cách Mở Nguồn Máy Tính Khởi Động Không Lên, Cách Sử Dụng Máy Vi Tính

Đó là người anh hùng: + có mưu kế cao quan niệm gì. chí lớn, mưu trì, + có tài bao trùm vũ trụ  Qua đây, ta hiểu có tài… được tư tưởng gì của Tào  tư tưởng muốn làm bá chủ thiên hạ Tháo. – Bản chất:  Em hiểu Tào Tháo là + có tài thao lược nhưng nhiều mưu người có bản chất ntn. mô xảo quyệt  Baûn chaát:  Đoạn trích đã thể möu moâ xaûo + bằng mọi thủ đoạn để đạt được mục hiện những thái độ gì của quyeät, thuû đích tác giả La Quán Trung đối ñoaïn, keâu ngaïo + đa nghi, kiêu ngạo nên chủ quan, với từng nhân vật. … mất cảnh giác GV: Quan niêm “tôn Lưu  Bản tính gian hùng. biếm Tào” (gọi Tào Tháo là Tháo, gọi Lưu Bị là Huyền Đức). GV: chốt ý.  Hs ghi nhaän.  Chỉ ra những điểm 3. Những điểm khác nhau giữa TT và LB: khác biệt giữa 2 nhân vật Tào tháo (giang hùng) Lưu Bị (anh hùng) Tào Tháo và Lưu Bị.Giáo viên Phan Minh Nghĩa 3Trường THPT Lấp Vò 3 Giáo án 10 (cơ bản) – Đang có quyền thế, có – Đang thua, mất đất, mất đất, có quân, đang thắng, quân, phải sống nhờ kẻ lợi dụngvua Hán để khống thù nơi hang hùm, nọc rắn chế chư hầu vô cùng nguy hiểm. – Tự tin, đầy bản lĩnh, – Lo lắng, sợ hãi, cố che thông minh sắc sảo, hiểu giấu ý nghĩ, tình cảm thật mình, hiểu người. của mình trước TT. – Chủ quan, đắc chí, coi – Khôn ngoan, linh hoạt GV: chốt ý. thường người khác. che giấu được hành động – Bị LB lừa, qua mặt một sơ suốt của mình. cách khôn ngoan, nhẹ nhàng.  Tính cách của các  Nt: dẫn dắt câu nhân vật được hiện lên nhờ chuyện, tình những nghệ thuật gì. huống gây cấn, kết thúc đơn giản,  Nêu nhận xét về một ngắn gọn và ý vài nét nghệ thuật tiêu biểu nghĩa. của đoạn trích. GV: chốt ý.  Hs ghi nhận.3’ HĐ3: HD TỔNG KẾT:  HS thực hiện. Y/C hs tổng kết về ND- NT.V/ Củng cố, vận dụng và dặn dò: (3’)Giáo viên Phan Minh Nghĩa 4 Trường THPT Lấp Vò 3 Giáo án 10 (cơ bản) 1/ Củng cố -vận dụng: (1) Điểm khác biệt của tính cách giữa Tào Tháo và Lưu Bị?(2)Từ đó rút ra bản chất của từng nhân vật. 2/ Dặn dò: + Về học thuộc bài. Soạn bài: TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ VI/ Đánh giá và rút kinh nghiệm tiết dạy sau: ……………….…………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………… Giáo viên Phan Minh Nghĩa 5

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn