giải vở bài tập toán lớp 6 tập 1

Toán lớp 6 – Giải Toán lớp 6 – Giải Toán 6

Chuyên mục Toán lớp 6 với các bài giải Toán 6 bài tập trong SGK và giải sách bài tập Toán 6 sẽ giúp các bạn giải bài tập toán lớp 6 đơn giản và dễ dàng hơn, cũng như nắm vững lý thuyết, cách làm bài tập toán lớp 6 cơ bản, nâng cao.

Giải SGK Toán 6 Giải vở bài tập Toán lớp 6 Bài tập Toán lớp 6 Trắc nghiệm Toán lớp 6

Đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 6 tập 1

Toán lớp 6 tập 1 Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Bài 1: Tập hợp – Phần tử của tập hợp Toán lớp 6 Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp Giải bài tập trang 6 SGK Toán lớp 6 tập 1: Tập hợp, Phần tử của tập hợp Giải bài tập SBT Toán 6 bài 1: Tập hợp – Phần tử của tập hợp Bài tập Toán lớp 6: Tập hợp – Phần tử của tập hợp Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên Toán lớp 6 Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên Giải bài tập trang 7, 8 SGK Toán 6 tập 1: Tập hợp các số tự nhiên Giải bài tập SBT Toán 6 bài 2: Tập hợp các số tự nhiên Bài tập Toán lớp 6: Tập hợp các số tự nhiên Bài 3: Ghi số tự nhiên Toán lớp 6 Bài 3: Ghi số tự nhiên Giải bài tập trang 10 SGK Toán lớp 6 tập 1: Ghi số tự nhiên Giải bài tập SBT Toán 6 bài 3: Ghi số tự nhiên Bài tập Toán lớp 6: Ghi số tự nhiên Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con Toán lớp 6 Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con Giải bài tập trang 13 SGK Toán lớp 6 tập 1: Số phần tử của một tập hợp, Tập hợp con Giải bài tập SBT Toán 6 bài 4: Số phần tử của một tập hợp – Tập hợp con Bài tập Toán lớp 6: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con Bài 5: Phép cộng và phép nhân Toán lớp 6 Bài 5: Phép cộng và phép nhân Giải bài tập trang 16 SGK Toán lớp 6 tập 1: Phép cộng và phép nhân Giải bài tập SBT Toán 6 bài 5: Phép cộng và phép nhân Bài 6: Phép trừ và phép chia Toán lớp 6 Bài 6: Phép trừ và phép chia Giải bài tập SGK trang 25 Toán lớp 6 tập 1: Phép trừ và phép chia Giải bài tập SBT Toán 6 bài 6: Phép trừ và phép chia Bài tập Toán lớp 6: Phép trừ và phép chia Bài tập về phép trừ và phép chia Giải bài tập trang 22, 23, 24 SGK Toán 6 tập 1: Phép trừ và phép chia Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên – Nhân hai lũy thừa cùng cơ số Giải bài tập trang 27, 28 SGK Toán lớp 6 tập 1: Lý thuyết lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số Giải bài tập SBT Toán 6 bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên – Nhân hai lũy thừa cùng cơ số Bài tập Toán lớp 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên.

Xem thêm: Khóa Luận Văn Tốt Nghiệp Tiếng Anh Thương Mại, Intership Report

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1 Trang 71, Vở Bài Tập Toán 4 Trang 71

Nhân hai lũy thừa cùng cơ số Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số Giải bài tập trang 30 SGK Toán lớp 6 tập 1: Chia hai lũy thừa cùng cơ số Giải bài tập SBT Toán 6 bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số Bài tập Toán lớp 6: Chia hai lũy thừa cùng cơ số Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính Giải bài tập SGK trang 32, 33 Toán lớp 6 tập 1: Thứ tự thực hiện các phép tính Giải bài tập SBT Toán 6 bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng Giải bài tập trang 36 SGK Toán lớp 6 tập 1: Tính chất chia hết của một tổng Giải bài tập SBT Toán 6 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng Các bài toán vận dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc một hiệu Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Giải bài tập trang 38, 39 SGK Toán lớp 6 tập 1: Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5 Giải bài tập SBT Toán 6 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 Giải bài tập trang 41, 42 SGK Toán lớp 6 tập 1: Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9 Giải bài tập SBT Toán 6 bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 Bài 13: Ước và bội Giải bài tập trang 44, 45 SGK Toán lớp 6 tập 1: Ước và bội Giải bài tập SBT Toán 6 bài 13: Ước và bội Bài 14: Số nguyên tố – Hợp số – Bảng số nguyên tố Giải bài tập trang 47, 48 SGK Toán lớp 6 tập 1: Số nguyên tố – hợp số – bảng số nguyên tố Giải bài tập SBT Toán 6 bài 14: Số nguyên tố – Hợp số – Bảng số nguyên tố Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán lớp 6 tập 1: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Giải bài tập SBT Toán 6 bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Bài 16: Ước chung và bội chung Giải bài tập trang 53, 54 SGK Toán lớp 6 tập 1: Ước chung và bội chung Giải bài tập SBT Toán 6 bài 16: Ước chung và bội chung Bài tập về ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất Bài 17: Ước chung lớn nhất Giải bài tập trang 56, 57 SGK Toán lớp 6 tập 1: Ước chung lớn nhất Giải bài tập SBT Toán 6 bài 17: Ước chung lớn nhất Bài 18: Bội chung nhỏ nhất Giải bài tập trang 59, 60 SGK Toán lớp 6 tập 1: Bội chung nhỏ nhất Giải bài tập SBT Toán 6 bài 18: Bội chung nhỏ nhất Bài: Ôn tập chương 1 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 chương 1 Số học – Đề số 1 Giải bài tập trang 63, 64 SGK Toán lớp 6 tập 1: Ôn tập chương 1 Giải bài tập SBT Toán 6 bài: Ôn tập chương 1 Chương 2: Số nguyên Bài 1: Làm quen với số âm Giải bài tập trang 68 SGK Toán lớp 6 tập 1: Làm quen với số nguyên âm Giải bài tập SBT Toán 6 bài 1: Làm quen với số âm Bài 2: Tập hợp các số nguyên Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán lớp 6 tập 1: Tập hợp các số nguyên Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán lớp 6 tập 1: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên Giải bài tập SBT Toán 6 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu Giải bài tập trang 75 SGK Toán lớp 6 tập 1: Cộng hai số nguyên cùng dấu Giải bài tập SBT Toán 6 bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu Giải bài tập trang 76 SGK Toán lớp 6 tập 1: Cộng hai số nguyên khác dấu Giải bài tập SBT Toán 6 bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán lớp 6 tập 1: Tính chất của phép cộng các số nguyên Giải bài tập SBT Toán 6 bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên Bài 7: Phép trừ hai số nguyên Giải bài tập trang 82, 83 SGK Toán lớp 6 tập 1: Phép trừ hai số nguyên Giải bài tập SBT Toán 6 bài 7: Phép trừ hai số nguyên Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc Giải bài tập trang 85 SGK Toán lớp 6 tập 1: Quy tắc dấu ngoặc Giải bài tập SBT Toán 6 bài 8: Quy tắc dấu ngoặc Bài 9: Quy tắc chuyển vế Giải bài tập trang 87 SGK Toán 6 tập 1: Quy tắc chuyển vế Giải bài tập SBT Toán 6 bài 9: Quy tắc chuyển vế Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu Giải bài tập trang 89 SGK Toán lớp 6 tập 1: Nhân hai số nguyên khác dấu Giải bài tập SBT Toán 6 bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán lớp 6 tập 1: Nhân hai số nguyên cùng dấu Giải bài tập SBT Toán 6 bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu Bài 12: Tính chất của phép nhân Giải bài tập trang 95, 96 SGK Toán lớp 6 tập 1: Tính chất của phép nhân Giải bài tập SBT Toán 6 bài 12: Tính chất của phép nhân Bài 13: Bội và ước của một số nguyên Giải bài tập SBT Toán 6 bài 13: Bội và ước của một số nguyên Bội và ước của một số nguyên Bài: Ôn tập chương 2 Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 2 Số nguyên Giải bài tập SBT Toán 6 bài: Ôn tập chương 2 Phần Hình học – Chương 1: Đoạn thẳng Bài 1: Điểm. Đường thẳng Toán lớp 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương 1 bài 1: Điểm. Đường thẳng Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 1: Điểm – Đường thẳng Bài tập Toán lớp 6: Điểm. Đường thẳng Bài 2: Ba điểm thẳng hàng Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương 1 bài 2: Ba điểm thẳng hàng Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 2: Ba điểm thẳng hàng Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương 1 bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm Bài 5: Tia – Luyện tập Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương 1 bài 5: Tia Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 5: Tia Bài 6: Đoạn thẳng Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương 1 bài 6: Đoạn thẳng Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 6: Đoạn thẳng Bài 7: Độ dài đoạn thẳng Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương 1 bài 7: Độ dài đoạn thẳng Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 7: Độ dài đoạn thẳng Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB? Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 8: Khi nào thì AM+ MB= AB? Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 9: Viết đoạn thẳng cho biết độ dài Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng Ôn tập phần hình học Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I: Ôn tập phần Hình học Toán lớp 6 tập 2 Phần Số học – Chương 3: Phân số Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số Giải bài tập trang 5, 6 SGK Toán lớp 6 tập 2: Mở rộng khái niệm về phân số Giải bài tập SBT Toán 6 bài 1: Mở rộng khái niệm phân số Bài 2: Phân số bằng nhau Giải bài tập trang 8, 9 SGK Toán lớp 6 tập 2: Phân số bằng nhau Giải bài tập SBT Toán 6 bài 2: Phân số bằng nhau Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số Giải bài tập trang 11 SGK Toán lớp 6 tập 2: Tính chất cơ bản của phân số Giải bài tập SBT Toán 6 bài 3: Tính chất cơ bản của phân số Bài 4: Rút gọn phân số Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán lớp 6 tập 2: Rút gọn phân số Giải bài tập SBT Toán 6 bài 4: Rút gọn phân số Bài 5: Quy đồng mẫu số nhiều phân số Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán lớp 6 tập 2: Quy đồng mẫu số nhiều phân số Giải bài tập SBT Toán 6 bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số Bài 6: So sánh phân số Giải bài tập trang 23, 24 SGK Toán lớp 6 tập 2: So sánh phân số Giải bài tập SBT Toán 6 bài 6: So sánh phân số Bài 7: Phép cộng phân số Giải bài tập trang 26, 27 SGK Toán lớp 6 tập 2: Phép cộng phân số Giải bài tập SBT Toán 6 bài 7: Phép cộng phân số Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số Giải bài tập trang 29, 30, 31 SGK Toán lớp 6 tập 2: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số Giải bài tập SBT Toán 6 bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số Bài 9: Phép trừ phân số Giải bài tập trang 33, 34, 35 SGK Toán lớp 6 tập 2: Phép trừ phân số Giải bài tập SBT Toán 6 bài 9: Phép trừ phân số Bài 10: Phép nhân phân số Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán lớp 6 tập 2: Phép nhân phân số Giải bài tập SBT Toán 6 bài 10: Phép nhân phân số Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số Giải bài tập trang 38, 39, 40, 41 SGK Toán lớp 6 tập 2: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số Giải bài tập SBT Toán 6 bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số Bài 12: Phép chia phân số Giải bài tập trang 43, 44 SGK Toán lớp 6 tập 2: Phép chia phân số Giải bài tập SBT Toán 6 bài 12: Phép chia phân số Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm Giải bài tập trang 46, 47, 48, 49, 50 SGK Toán lớp 6 tập 2: Hỗn số – Số thập phân – Phần trăm Giải bài tập SBT Toán 6 bài 13: Hỗn số – Số thập phân – Phần trăm Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước Giải bài tập trang 51, 52, 53 SGK Toán lớp 6 tập 2: Tìm giá trị phân số của một số cho trước Giải bài tập SBT Toán 6 bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó Giải bài tập trang 54, 55, 56 SGK Toán lớp 6 tập 2: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó Giải bài tập SBT Toán 6 bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó Bài 16: Tìm tỉ số của hai số Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương 3 bài 16: Tìm tỉ của hai số Giải bài tập SBT Toán 6 bài 16: Tìm tỉ số của hai số Bài 17: Biểu đồ phần trăm Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương 3 bài 17: Biểu đồ phần trăm Giải bài tập SBT Toán 6 bài 17: Biểu đồ phần trăm Ôn tập chương III: Phân số Giải bài tập SGK Toán lớp 6: Ôn tập Chương 3 – Phần câu hỏi Giải bài tập SBT Toán 6 bài: Ôn tập chương 3 Ôn tập cuối năm phần Số học Phần Hình học – Chương 2: Góc Bài 1: Nửa mặt phẳng Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 1: Nửa mặt phẳng Giải bài tập SGK Toán lớp 6 – Hình học Chương 2: Nửa mặt phẳng Bài 2: Góc Giải bài tập SBT Toán Hình 6 bài 2: Góc Giải bài tập SGK Toán lớp 6 – Hình học Chương 2: Góc Bài 3: Số đo góc Giải bài tập SBT Toán 6 bài 3: Số đo góc Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2: Số đo góc Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz Giải bài tập SBT Toán 6 bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz Giải bài tập SGK Toán lớp 6 – Hình học Chương 2: xOy + yOz = xOz Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo Giải bài tập SBT Toán 6 bài 5: Vẽ góc cho biết số đo Giải bài tập SGK Toán lớp 6 – Hình học Chương 2: Vẽ góc cho biết số đo Bài 6: Tia phân giác của góc – Luyện tập Giải bài tập SBT Toán 6 bài 6: Tia phân giác của góc Giải bài tập SGK Toán lớp 6 – Hình học Chương 2: Tia phân giác của góc Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất Giải bài tập SBT Toán 6 bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất Giải bài tập SGK Toán lớp 6 – Hình học Chương 2: Thực hành đo góc trên mặt đất Bài 8: Đường tròn Giải bài tập SBT Toán 6 bài 8: Đường tròn Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2: Đường tròn Bài 9: Tam giác Giải bài tập SBT Toán 6 bài 9: Tam giác Ôn tập phần hình học Toán 6 Tập 2 Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 phần Hình học

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập