Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 38 Vở Bài Tập (Sbt) Toán Lớp 5 Tập 1

Câu 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 – Đề bài1. Người ta lát sàn một căn phò… lingocard.vn

*

lingocard.vn

Đề bài

1.

Đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 38

Người ta lát sàn một căn phòng hình vuông có cạnh 8m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 80cm, chiều rộng 20cm. Hỏi cần bao nhiêu mảnh gỗ để lát kín căn phòng đó?

2. Người ta trồng mía trên môt khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 130m, chiều dài hơn chiều rộng 70m.

a) Tính diện tích khu đất đó

b) Biết rằng, trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 300kg mía. Hỏi trên cả khu đất đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn mía?

3. Một sân vận động hình chữ nhật được vẽ theo tỉ lệ và kích thước như hình bên.

Hỏi diện tích sân vận động đó bằng bao nhiêu mét vuông?

*

 

4.

Xem thêm: Cách Tính Số Thuế Gtgt Được Hoàn Cho Người Nộp Thuế, Quy Định Về Hoàn Thuế Gtgt Năm 2018

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

*

 

Diện tích hình bên là:

A. 20cm2 B. 12cm2 C. 16cm2 D. 10cm2

Đáp án

1. 

Bài giải

Diện tích căn phòng là:

8 x 8 = 64 (m2)

64m2 = 640 000 cm2

Diện tích một mảnh gỗ

80 x 20 = 1600 (cm2)

Số mảnh gỗ dùng để lát sàn căn phòng đó là:

640 000 : 1600 = 400 (mảnh)

Đáp số: 400 mảnh gỗ

2. 

Bài giải

Chiều dài khu đất là:

130 + 70 = 200 (m)

Diện tích khu đất là:

200 x 130 = 26 000 (m2)

100m2 thu hoạch được 300kg mía

Vậy 26000m2 thì thu hoạch được số ki-lô-gam mía trên khu đất đó:

 ({{26000 imes 300} over {100}} = 78000(kg))

78 000kg = 78 tấn

Đáp số: 78 tấn mía

3.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Máy Tính Casio Fx-570Es Plus, Máy Tính Bỏ Túi Casio Fx

Bài giải

Chiều dài sân vận động là:

6 x 3000 = 18 000 (cm) = 180m

Chiều dài sân vận động là:

3 x 3000 = 9000 (cm) = 90m

Diện tích sân vận động là:

180 x 90 = 16300 (m2)

Đáp số: 16200m2

4.

Bài giải

Cách 1:

*

 

Diện tích hình vẽ = Diện tích hình (1) + diện tích hình (2) = 4 x 3 + 2 x 2 = 16cm2

Cách 2:

*

 

Diện tích hình vẽ = Diện tích hình (1) + diện tích hình (2) = 3 x 2 + 5 x 2 = 16cm2

Cách 3:

*

 

Diện tích hình vẽ = Diện tích hình (1) + diện tích hình (2) + diện tích hình 3 = 3 x 2 + 3 x 2 + 2 x 2 = 16cm2

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập