Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 76 Vở Bài Tập (Vbt) Toán Lớp 5 Tập 1

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 76 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Mua 2l mật ong phải trả 460 000 đồng. Hỏi mua 4,5l mật ong cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

*

1. Tính

a) 654,72 + 306,5 – 541,02 = ……………….

Đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 76

b) 78,5 x 13,2 + 0,53 = ……………………….

c) 37,57 – 25,7 x 0, 1 = ……………………….

Xem thêm: bảo vệ đồ án tốt nghiệp xây dựng dân dụng

2. Tính bằng hai cách

a) (22,6 + 7,4) x 30,5

b) (12,03 – 2,03) x 5,4

3. Mua 2l mật ong phải trả 460 000 đồng. Hỏi mua 4,5l mật ong cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

4.

Xem thêm: Khóa Học Quân Sự Hè – Học Kỳ Trong Quân Đội Hè 2019

Tính nhẩm kết quả tìm x

a) (8,7 imes x = 8,7)

b) (4,3 imes x = 3,8 imes 4,3)

c) (6,9 imes x = 69)

d) (7,3 imes x + 2,7 imes x = 10)

5. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 8,32 x 4 x 25

b) 2,5 x 5 x 0,2

c) 0,8 x 1,25 x 0,29

d) 9,2 x 6,8 – 9,2 x 5,8

Đáp án

1. Tính

a) 654,72 + 306,5 – 541,02 = (654,72 + 306,5) – 541,02

= 961,22 – 541,02 = 420,2

b) 78,5 x 13,2 + 0,53 = 1036,2 + 0,53 = 1036,73

c) 37,57 – 25,7 x 0, 1 = 37,57 – 2,57 = 35

2. Tính bằng hai cách

a) (22,6 + 7,4) x 30,5

Cách 1:

(22,6 + 7,4) x 30,5

 = 30 x 30,5 = 915

Cách 2:

(22,6 + 7,4) x 30,5Quảng cáo

= 22,6 x 30,5 + 7,4 x 30,5

= 689,3 + 225, 7

 = 915

b) (12,03 – 2,03) x 5,4

Cách 1:

(12,03 – 2,03) x 5,4

= 10 x 5,4 = 54

Cách 2:

(12,03 – 2,03) x 5,4

= 12,03 x 5,4 – 2,03 x 5,4

= 64,926 – 10,962 = 54

3. 

*

Số tiền phải trả để mua 1 lít mật ong là:

460000 : 2 = 230 000 (đồng)

Số tiền phải trả cho 4,5 lít mật ong:

230000 x 4,5 = 1035000 (đồng)

Số tiền phải trả nhiều hơn:

1035000 – 230000 = 805000 (đồng)

Đáp số: 805 000 đồng

4. Tính nhẩm kết quả tìm x

a) 

(matrix{{8,7 imes x = 8,7} hfill cr {,,,,,,,,,,,x = 1} hfill cr} )

b) 

(eqalign{ & 4,3 imes x = 3,8 imes 4,3 cr & ,,,,,,,,,,,x = 3,8 cr} )

c) 

(eqalign{ & 6,9 imes x = 69 cr & ,,,,,,,,,,,x{
m{ }} = 10 cr} )

d) 

(eqalign{& matrix{{7,3 imes x + 2,7 imes x = 10} hfill cr {,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10 imes x = 10} hfill cr} cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x = 1 cr} )

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập