5/6 chiều dài.Đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 55Xem thêm: tiểu luận marketing về" />

Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 55 Vở Bài Tập Toán 5 Tập 2

Bài 44+45+46. Luyện tập chung – SBT Toán lớp 5: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 55 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Nối (theo mẫu); Một nửa chu vi của khu vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bằng 56″>5/6 chiều dài.

Đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 55

Xem thêm: tiểu luận marketing về chiến lược sản phẩm

Hỏi diện tích khu vườn bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu hec-ta?

*

1: Nối (theo mẫu)

*

2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 32,47 tấn = …..tạ = ….kg

b) 0,9 tấn = ….tạ = …kg

c) 780kg = ….tạ = …tấn

d) 78kg =….tạ = …tấn

3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 7,3m = …dm 7,3m2 = …dm2

34,34m = …cm 34,34m2 = ….cm2

8,02km = …m 8,02km2 = …m2

b) 0,7km2 = …ha 0,7km2 = …..m2

0,25ha = …..m2 7,71ha = …m2

4: Một nửa chu vi của khu vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bằng ({5 over 6}) chiều dài. Hỏi diện tích khu vườn bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu hec-ta?

Xem thêm: Câu 1, 2, 3, 4 Trang 95, 96 Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 95 96

Đáp án: 

1: Nối (theo mẫu)

*

2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 32,47 tấn = 324,7 tạ = 32470 kg

b) 0,9 tấn = 9 tạ = 90 yến = 900 kg

c) 780kg = 78 yến = 7,8tạ = 0,78 tấn

d) 78kg = 7,8 yến = 0,78 tạ = 0,078 tấn

3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 7,3m = 73dm 7,3m2 = 730 dm2

34,34m = 3434 cm 34,34m2 = 343400 cm2

8,02km = 8020 m 8,02km2 = 8020000 m2

b) 0,7km2 = 70 ha 0,7km2 = 7000 m2

0,25ha = 2500 m2 7,71ha = 77100 m2

4:  Một nửa chu vi của khu vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bằng ({5 over 6}) chiều dài. Hỏi diện tích khu vườn bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu hec-ta?

Tóm tắt:

*

*

Nửa chu vi hình chữ nhật là 0,55km = 550m = Chiều dài + Chiều rộng

Tổng số phần bằng nhau là:

5 + 6 = 11 (phần)

(Vì chiều rộng chiếm 5 phần trong tổng 11 phần. Tổng 11 phần là 550m

Nên chiều rộng của hình chữ nhật là:

({{550 imes 5} over {11}} = 250(m))

Chiều dài hình chữ nhật là:

550 – 250 = 300 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

250 x 300 = 75000 (m2) = 7,5 (ha)

Đáp số: 75000m2; 7,5ha

Cách 2:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập