Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 18, Câu 1, 2 Trang 18 Vở Bài Tập (Sbt) Toán 5 Tập 2

Câu 1, 2, 3 trang 18 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Tổng hai số là 100. Tỉ số của hai số đó là ({3 over 7}) . Tìm hai số đó.

Đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 18

*

1. a) Tổng hai số là 100. Tỉ số của hai số đó là ({3 over 7}) . Tìm hai số đó.

b) Hiệu hai số là 55. Tỉ số của hai số là ({4 over 9}). Tìm hai số đó.

2. Một thúng đựng trứng gà và trứng vịt có tất cả 116 quả. Số trứng gà bằng ({1 over 3}) số trứng vịt. Hỏi trong thúng có bao nhiêu quả trứng gà,bao nhiêu quả trứng vịt?

3. Vườn hoa của nhà trường là hình chữ nhật có chu vi 160m và chiều rộng bằng ({2 over 3}) chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của vườn hoa đó.

Xem thêm: Khóa Học Bán Hàng Trên Ebay Và Kiếm Tiền Online, Giảm Giá 40%

b) Người ta để ({1 over {24}}) diện tích vườn hoa làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi bằng bao nhiêu mét vuông?

Đáp án

1. a) Tổng hai số là 100. Tỉ số của hai số đó là ({3 over 7}) . Tìm hai số đó.

Ta có sơ đồ:

*

 

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 7 = 10 (phần)

Số bé là: (100 imes {3 over {10}} = 30)

Số lớn là: 100 – 30 = 70 hoặc (100 imes {7 over {10}} = 70)

Đáp số: Số bé: 30

Số lớn: 70

b) Hiệu hai số là 55. Tỉ số của hai số là . Tìm hai số đó.

*

 

Hiệu số phần bằng nhau là: 9 – 4 = 5 (phần)

Số bé là: (55 imes {4 over 5} = 44)

Số lớn là: 55 + 44 = 90 hoặc (55 imes {9 over 5} = 99)

Đáp số: Số bé:44

Số lớn: 99Quảng cáo

2. Một thúng đựng trứng gà và trứng vịt có tất cả 116 quả. Số trứng gà bằng số trứng vịt. Hỏi trong thúng có bao nhiêu quả trứng gà,bao nhiêu quả trứng vịt?

*

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 3 = 4 (phần)

Số trứng gà đựng trong thùng là: 116 : 4 = 29 (trứng gà)

Số trứng vịt đựng trong thùng là: 116 – 29 = 87 (trứng vịt)

Hoặc : (116 imes {3 over 4} = 87) (trứng vịt)

Đáp số: Số bé: 29

Số lớn: 87

3. Vườn hoa của nhà trường là hình chữ nhật có chu vi 160m và chiều rộng bằng ({2 over 3}) chiều dài.

Xem thêm: Danh Sách Đề Tài Bài Tiểu Luận Mẫu Về Triết Học Mác Lê Nin Ý Tưởng

a) Tính chiều dài, chiều rộng của vườn hoa đó.

Tổng số phần bằng nhau là : 2 + 3 = 5 (phần)

Tổng chiều dài và chiều rộng vườn hoa là:

160 : 2 = 80 (m)

Chiều rộng vườn hoa hình chữ nhật:

({{80 imes 2} over 5} = 32(m))

Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật:

80 – 32 = 48 (m) hoặc ({{80 imes 3} over 5} = 48,,(m))

Đáp số: Chiều rộng: 32m

Chiều dài: 48m

b) Người ta để ({1 over {24}}) diện tích vườn hoa làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi bằng bao nhiêu mét vuông?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập