Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Bài 132, : Luyện Tập Chung

– Chọn bài -Bài 96: Phân sốBài 97: Phân số và phép chia số tự nhiênBài 98: Phân số và phép chia số tự nhiên (Tiếp theo)Bài 99: Luyện tậpBài 100: Phân số bằng nhauBài 101: Rút gọn phân sốBài 102: Luyện tậpBài 103: Quy đồng mẫu số các phân sốBài 104: Quy đồng mẫu số các phân số (Tiếp theo)Bài 105: Luyện tậpBài 106: Luyện tập chungBài 107: So sánh hai phân số cùng mẫu sốBài 108: Luyện tậpBài 109: So sánh hai phân số khác mẫu sốBài 110: Luyện tậpBài 111: Luyện tập chungBài 112: Luyện tập chungBài 113: Luyện tập chungBài 114: Phép cộng phân sốBài 115: Phép cộng phân số (Tiếp theo)Bài 116: Luyện tậpBài 117: Luyện tậpBài 118: Phép trừ phân sốBài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo)Bài 120: Luyện tậpBài 121: Luyện tập chungBài 122: Phép nhân phân sốBài 123: Luyện tậpBài 124: Luyện tậpBài 125: Tìm phân số của một sốBài 126: Phép chia phân sốBài 127: Luyện tậpBài 128: Luyện tậpBài 129: Luyện tập chungBài 130: Luyện tập chungBài 131: Luyện tập chungBài 132: Luyện tập chungBài 133: Hình thoiBài 134: Diện tích hình thoiBài 135: Luyện tậpBài 136: Luyện tập chung

Đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 132

Bài 1 trang 54 VBT Toán 4 Tập 2: Cho các phân số:

*

a) Rút gọn phân số:

*

b) Viết các phân số đều có mẫu số là 40 và bằng các phân số đã cho:

*

c)Trong các phân số trên có những phân số bằng nhau là:

Lời giải:

a) Rút gọn phân số:

*

b) Viết các phân số đều có mẫu số là 40 và bằng các phân số đã cho:

*

b) Viết các phân số đều có mẫu số là 40 và bằng các phân số đã cho:

*

c)Trong các phân số trên có những phân số bằng nhau là:

*

*

Bài 2 trang 54 VBT Toán 4 Tập 2: Lớp 4A có 32 học sinh được chia đều thành 4 tổ. Hỏi

a) 3 tổ chiếm mấy phần số học sinh của lớp?

b) 3 tổ có bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

Tóm tắt:

*

a) Trong lớp chia thành 4 tổ

Vậy 3 tổ chiếm

*

số học sinh của lớp

b) Mỗi tổ có số học sinh là:

32 : 4 = 8 (học sinh)

Số học sinh có trong 3 tổ là:

8 × 3 = 24 (học sinh)

Đáp số: a)

*

Bài 3 trang 55 VBT Toán 4 Tập 2: . Một tàu vũ trụ chở 20 tấn hàng lên trạm vũ trụ. Biết

*

khối lượng hàng là thiết bị thay thế. Hỏi tàu vũ trụ đó chở bào nhiêu tấn thiết bị thay thế?

Lời giải:

Tóm tắt

Tàu vũ trụ chở 20 tấn hàng

Thiết bị thay thế 3/5 khối lượng

Thiết bị thay thế: …tấn?

Giá trị một phần là:

20 : 5 = 4 (tấn)

Số hàng thiết bị thay thế mà tàu vũ trụ chở là:

4 × 3 = 12 (tấn)

Đáp số: 12 tấn

Bài 4 trang 55 VBT Toán 4 Tập 2: Có một kho gạo, lần đầu người ta lấy ra 25 500kg gạo, lần sau lấy ra số gạo bằng

*

số gạo lấy lần đầu thì trong kho còn lại 14 300kg gạo. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu tấn gạo?

Lời giải:

Tóm tắt

Một kho gạo, người ta lấy

Lần đầu lấy: 25 500kg gạo

Lần sau lấy:

*

số gạo lần đầu

Còn lại : 14 300kg gạo

Trong kho có: … tấn gạo?

Theo đề bài là lần sau lấy

*

số gạo lần đầu. Tức là lần đầu chia làm 5 phần thì lần sau chiếm hai phần.

Số gạo lần sau lấy đi là:

25500 : 2 × 2 = 10200 (kg)

Số gạo có trong kho lúc đầu là:

25500 + 10200 + 14300 = 50000 (kg) = 50 (tấn)

Đáp số: 50 (tấn)

*

Xem thêm: Cách Giải Phương Trình Chứa Căn Bậc 2 Lớp 10 Hk 1, Giải Phương Trình Chứa Căn Bậc 2

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Gửi Đánh Giá

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bài trước

Xem thêm: Phương Trình Điều Chế Poli Etylen Terephtalat, Poli(Etylen Terephtalat) Được Điều Chế Bằng Phản

– Chọn bài -Bài 96: Phân sốBài 97: Phân số và phép chia số tự nhiênBài 98: Phân số và phép chia số tự nhiên (Tiếp theo)Bài 99: Luyện tậpBài 100: Phân số bằng nhauBài 101: Rút gọn phân sốBài 102: Luyện tậpBài 103: Quy đồng mẫu số các phân sốBài 104: Quy đồng mẫu số các phân số (Tiếp theo)Bài 105: Luyện tậpBài 106: Luyện tập chungBài 107: So sánh hai phân số cùng mẫu sốBài 108: Luyện tậpBài 109: So sánh hai phân số khác mẫu sốBài 110: Luyện tậpBài 111: Luyện tập chungBài 112: Luyện tập chungBài 113: Luyện tập chungBài 114: Phép cộng phân sốBài 115: Phép cộng phân số (Tiếp theo)Bài 116: Luyện tậpBài 117: Luyện tậpBài 118: Phép trừ phân sốBài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo)Bài 120: Luyện tậpBài 121: Luyện tập chungBài 122: Phép nhân phân sốBài 123: Luyện tậpBài 124: Luyện tậpBài 125: Tìm phân số của một sốBài 126: Phép chia phân sốBài 127: Luyện tậpBài 128: Luyện tậpBài 129: Luyện tập chungBài 130: Luyện tập chungBài 131: Luyện tập chungBài 132: Luyện tập chungBài 133: Hình thoiBài 134: Diện tích hình thoiBài 135: Luyện tậpBài 136: Luyện tập chung

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập