Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1 Trang 49 Bài 42: Hai Đường Thẳng Song

Giải bài tập trang 49, 50 bài hai đường thẳng song song Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 1: Viết tiếp vào chỗ chấm…

Đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1 trang 49

1. Viết tiếp vào chỗ chấm

a)

*

Các cặp cạnh song song với nhau và có trong hình chữ nhật ABCD là:……………

b) 

*

Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật MNPQ là:…………..

2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Cho 3 hình chữ nhật ABCD, ABNM, MNCD; như hình bên.

Xem thêm: Một Số Bài Tập Cân Bằng Phương Trình Lớp 8 Có Đáp Án, Dạng Bài Tập Cân Bằng Pthh Lớp 8 Đầy Đủ Nhất

*

a) Các cạnh song song với cạnh MN là…………..

b) Trong hình chữ nhật MNCD các cạnh vuông góc với cạnh DC là………..

3. Viết tiếp vào chỗ chấm:

*

a) Các cặp cạnh song song với nhau có trong:

– Hình MNPQ là : ……………………………………

– Hình DEGHI là: ……………………………………

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong:

– Hình MNPQ là: ……………………………………

– Hình DEGHI là……………………………………

4. Tô màu hình tứ giác có các cặp cạnh song song với nhau trong mỗi hình sau:

*

Bài giải:

1.

Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2 Tập 1 Trang 37 Vbt Tiếng Việt 2 Tập 1

a) 

*

Các cặp cạnh song song với nhau và có trong hình chữ nhật ABCD là: Cặp cạnh AB và DC, cặp cạnh AD và BC

b)

*

Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật MNPQ là: Cặp cạnh MN và QP, cặp cạnh MQ và NP.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập