Bài Tập Có Lời Giải Vở Bài Tập Sinh Học Lớp 6 Bài 7 : Cấu Tạo Tế Bào Thực Vật

– Chọn bài -Bài 5: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụngBài 6: Quan sát tế bào thực vậtBài 7: Cấu tạo tế bào thực vậtBài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Giải Vở Bài Tập Sinh Học 6 – Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật giúp HS giải bài tập, cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên:

1. Hình dạng và kích thước của tế bào (trang 13 VBT Sinh học 6)

Quan sát H.7.1, H.7.2, H.7.3 và đọc bảng ghi kích thước của tế bào thực vật (SGK)

– Nhận xét hình dạng các loài tế bào thực vật

– Nhận xét về kích thước các loại tế bào thực vật

Trả lời:

– Nhận xét hình dạng các loại tế bào thực vật: Tế bào có nhiều hình dạng khác nhau

– Nhận xét về kích thước: rất khác nhau, đa số có kích thước rất nhỏ bé phải quan sát bằng kính hiển vi ( trừ tép chanh, bười)

2. Cấu tạo tế bào (trang 13 VBT Sinh học 6)

Vẽ và chú thích sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật : (tham khảo H.7.4 SGK)

Phần (trang VBT Sinh học 6)

1. nhân 2. chất tế bào

3. lục lạp 4. vách tế bào

5. không bào 6. màng sinh chất

3. Mô (trang 13 VBT Sinh học 6)

Nhận xét các tế bào trong cùng một mô hoặc ở hai mô khác nhau:

Giống:

Khác:

Mô là gì?

Trả lời:

– Nhận xét các tế bào trong cùng một mô hoặc ở hai mô khác nhau:

+ Giống: cùng hình dạng, cấu tạo giống nhau

+ Khác: khác hình dạng, khác cấu tạo

– Mô là: một nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng.

Đang xem: Giải vở bài tập sinh học lớp 6 bài 7

Ghi nhớ (trang 13 VBT Sinh học 6)

Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng

– Mô là … có hình dạng, cấu tạo …, cùng thực hiện …

Trả lời:

– Mô là một nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng.

Xem thêm: file cad đồ án tốt nghiệp khách sạn

Câu hỏi (trang 14 VBT Sinh học 6)

1. (trang 14 VBT Sinh học 6): Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào?

Trả lời:

Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng rất khác nhau

3. (trang 14 VBT Sinh học 6): Mô là gì? Kể tên một số loài mô thực vật

Trả lời:

– Mô là 1 nhóm tê bào thực vật có dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng.

Xem thêm: Cách Đặt Mật Khẩu Cho Máy Tính Fx 500Ms, Đặt Pass Cho Máy Tính Casio Fx 500 Ms

– Mô nâng đỡ, mô phân sinh, mô mềm.

4. (trang 14 VBT Sinh học 6): Cho hình vẽ sơ đồ cấu tạo một tế bào thực vật như hình bên:

a) Hãy sử dụng các thuật ngữ:

Vách tế bào, màng sinh chất, nhân, không bào, chất tế bào, lục lạp, để ghi chú cho hình 4

b) Trong 5 trường hợp dưới đây, trường hợp nào đúng cho cả A, B, C? (em hãy khoanh tròn vào số thứ tụ mà e chọn)

STTABC
1 Lục lạp Chất tế bào Màng sinh chất
2 Lục lạp Không bào Vách tế bào
3 Nhân Chất tế bào Vách tế bào
4 Nhân Không bào Màng sinh chất
5 Không bào Chất tế bào Vách tế bào

Trả lời:

a. Sử dụng các thuật ngữ

A. nhân

B. không bào

C. màng sinh chất

D. vách tế bào

E. lục lạp

G. chất tế bào

b. Đáp án đúng là đáp án dòng số 4: Nhân, không bào, màng sinh chất

Trò chơi giải ô chữ

Em hãy điền chữ cái thích hợp với nội dung đã cho (trang 26 SGk) vào các ô sau:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập