giải phương trình x 2 2 = 0

Toán 8 Chương 3 Bài 4Trắc nghiệm Toán 8 Chương 3 Bài 4Giải bài tập Toán 8 Chương 3 Bài 4

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

*

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AD, K là trung điểm của AD. Gọi I là hình chiếu của điểm D trên CK. Chứng minh rằng góc AIB = (90^o)

Cho tam giác ABC cân tại A đường cao AD K là trung điểm của AD Gọi I là hình chiếu của điểm D trên CK. chứng minh rằng góc AIB = 90o

Cho hình thoi ABCD có AC =6cm, BD=8 cm . Tính khoảng cách giữa 2 cạnh đối của hình thoi.

Đang xem: Giải phương trình x 2 2 = 0

cho hình thoi ABCD có AC =6cm,BD=8 cm .tính khoảng cách giữa 2 cạnh đối của hình thoi

Một vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 3 lần chiêù rộng nếu tăng thêm 5m thì diện tích thửa vườn tăng thêm (385m^2). Tính chu vi thửa vườn.

Một vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 3 lần chiêù rộng nếu tăng thêm 5m thì dt thửa vườn tăng thêm 385m 2 tính chu vi thửa vườn

Hai lớp 8A, 8B cùng làm chung một công việc và hoàn thành trong 6 giờ. Nếu làm riêng mỗi lớp phải mất bao nhiêu thời gian? Cho biết năng suất lớp 8A bằng (frac) năng suất lớp 8B

Hai lớp 8A, 8B cùng làm chung một công việc và hoàn thành trong 6 giờ. Nếu làm riêng mỗi lớp phải mất bao nhiêu thời gian? Cho biết năng suất lớp 8A bằng 1 1/2 năng suất lớp 8B

Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải làm được 18 sản phẩm. Nhưng thực tế do cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày tổ làm được thêm 4 sản phẩm nên đã hoàn thành công việc trước 3 ngày và còn vượt mức 14 sản phẩm. Tính số sản phẩm tổ đó phải làm theo kế hoạch

Tam giác ABC, đường phân giác BD. Qua D kẻ đường song song vói BC, cắt AB ở I. biết DI= 9 cm, BC= 15 cm. tính độ dài AB?

tam giác ABC, đường phân giác BD. qua D kẻ đường song song vói BC. cát AB ở I. biết DI= 9 cm, BC= 15 cm tính độ dài AB ?

Cho tam giác ABC, Qđường phân giác là BD. Qua D kẻ đường thẳng song song với BC,cắt AB ở I. Biết DI= 9 cm, BC= 15 cm. Tính độ dài AB?

cho tam giác ABC, Qđường phân giác là BD. Qua D kẻ đường thẳng song song với BC,cắt AB ở I. Biết DI= 9 cm, BC= 15 cm, Tính độ dài AB?

Cho tam giác ABC Vuông tại A đường cao AH. Chứng minh tam giác HBA đồng dạng tam giác HAC

Cho tam giác ABC Vuông tại A đường cao AH 
a) Chứng minh tam giác HBA đồng dạng  tam giác HAC

b) Gọi E,à là hình chiếu của H lên AB ÁC . Chứng minh BH.EA=CH.EB

c) phân giác góc ABC cắt AH và AC lần lượt tại M và N.Chứng minh tam giác AMN cân

 

Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc trung bình 50km/h. Lúc về, ôtô đi với vận tốc trung bình 60km/h, nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu kilômét?

Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc trung bình 50km/h. Lúc về, ôtô đi với vận tốc trung bình 60km/h, nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu kilômét?
(mong mn người giúp đỡ ạ)

Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc trung bình 50km/h. Lúc về, ôtô đi với vận tốc trung bình 60km/h, nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu kilômét?

Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc trung bình 50km/h. Lúc về, ôtô đi với vận tốc trung bình 60km/h, nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu kilômét?

Một xe máy đi từ A đến B bới vận tốc và thời gian dự định trước. Sau khi đi được nửa quảng đường, xe tăng vận tốc lên 10km/h, vì vậy xe đi đến B sớm hơn 30p so với dự định. Tính vận tốc dự định của xe máy, biết quãng đường AB dài 120km.

Một xe máy đi từ A đến B bới vận tốc và thời gian dự định trước. Sau khi đi được nửa quảng đường, xe tăng vận tốc lên 10km/h, vì vậy xe đi đến B sớm hơn 30p so với dự định. Tính vận tốc dự định của xe máy, biết quãng đường AB dài 120km.

Xem thêm: Văn Mẫu Ls – Nguyễn Quang Lập&#39S Blog, Page 38

 

Một gia đình có 4 người. Mỗi thành viên trong gia đình biết chơi đúng 2 loại nhạc cụ. Hai thành viên bất kỳ biết chơi cùng 1 loại nhạc cụ. Chứng minh rằng 4 thành viên đều biết chơi cùng 1 loại nhạc cụ.

Một gia đình có 4 người. Mỗi thành viên trong gia đình biết chơi đúng 2 loại nhạc cụ. Hai thành viên bất kỳ biết chơi cùng 1 loại nhạc cụ. Chứng minh rằng 4 thành viên đều biết chơi cùng 1 loại nhạc cụ.

Xem thêm: Diện Tích Malaysia 2018 – Thông Tin Cơ Bản Về Malaysia

Cho hình chữ nhật ABCD, có AB=8cm, BC=6cm .Từ A kẻ Đường thẳng vuông góc với BD tại H, cắt CD tại M. Chứng minh ∆ABD đồng dạng với ∆HAD.

Cho hình chữ nhật ABCD, có AB=8cm, BC=6cm .Từ A kẻ Đường thẳng vuông góc với BD tại H, Cắt CD tại M .a,cm ∆ABD đồng dạng với ∆HAD. b,chứng minh AD mũ 2 = DH nhân DB, tính HD, HB. c,tính diện tích ∆MDB.d,gọi I,K lần lượt là trung điểm của AB và DM, chứng minh I, H, K thẳng hàng. cần gấp

Cho ∆ABC đường phân giác AD, biết AB=6dm, AC=9dm, DB=4dm

a, Tính DB/DC

b, Tính BC

c, Biết Diện tích ∆ABD =6dm2. Tính Diện tích ∆ABC

Tìm m biết x=5 là nghiệm của phương trình 2x+m=3(1-x) 

Số học sinh khá của khối 8 bằng 5/2 số học sinh giỏi, nếu số học sinh giỏi tăng thêm 10 bạn nữa và số học sinh khá giảm 6 thì số học sinh khá gấp 2 lần số học sinh giỏi. Tính số học sinh giỏi

Cho hình bình hành MNPQ vẽ PE vuông MN tại E, PF vuông MQ tại F, NH vuông MP tại H. Chứng minh MN.NE=NP.NH

Cho hình bình hành MNPQ vẽ PE vuông MN tại E,PF vuông MQ tại F,NH vuông MP tại H

 a/C/m:MN.NE=NP.NH

 b/C/m: tam giác PNH đồng dạng tam giác MPF

 c/C/m:MQ/MN=EP/PF

Toán 8

Lý thuyết Toán 8

Giải bài tập SGK Toán 8

Trắc nghiệm Toán 8

Ôn tập Toán 8 Chương 4

Ôn tập Hình học 8 Chương 4

Đề thi HK2 môn Toán 8

Ngữ văn 8

Lý thuyết ngữ văn 8

Soạn văn 8

Soạn văn 8 (ngắn gọn)

Văn mẫu 8

Soạn bài Thuế máu

Đề thi HK2 môn Ngữ Văn 8

Tiếng Anh 8

Giải bài Tiếng Anh 8

Giải bài Tiếng Anh 8 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 8

Tiếng Anh 8 mới Review 4

Unit 16 Lớp 8 Inventions

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 8

Vật lý 8

Lý thuyết Vật lý 8

Giải bài tập SGK Vật Lý 8

Trắc nghiệm Vật lý 8

Ôn tập Vật Lý 8 Chương 2

Đề thi HK2 môn Vật Lý 8

Hoá học 8

Lý thuyết Hóa 8

Giải bài tập SGK Hóa học 8

Trắc nghiệm Hóa 8

Hóa học 8 Chương 6

Đề thi HK2 môn Hóa 8

Sinh học 8

Lý thuyết Sinh 8

Giải bài tập SGK Sinh 8

Trắc nghiệm Sinh 8

Sinh Học 8 Chương 11

Đề thi HK2 môn Sinh 8

Lịch sử 8

Lý thuyết Lịch sử 8

Giải bài tập SGK Lịch sử 8

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Lịch Sử 8 Chương 2 Lịch Sử VN

Đề thi HK2 môn Lịch sử 8

Địa lý 8

Lý thuyết Địa lý 8

Giải bài tập SGK Địa lý 8

Trắc nghiệm Địa lý 8

Địa Lý 8 Địa lý Tự nhiên

Đề thi HK2 môn Địa lý 8

GDCD 8

Lý thuyết GDCD 8

Giải bài tập SGK GDCD 8

Trắc nghiệm GDCD 8

GDCD 8 Học kì 2

Đề thi HK2 môn GDCD 8

Công nghệ 8

Lý thuyết Công nghệ 8

Giải bài tập SGK Công nghệ 8

Trắc nghiệm Công nghệ 8

Công nghệ 8 Chương 8

Đề thi HK2 môn Công nghệ 8

Tin học 8

Lý thuyết Tin học 8

Giải bài tập SGK Tin học 8

Trắc nghiệm Tin học 8

Tin học 8 HK2

Đề thi HK2 môn Tin học 8

Xem nhiều nhất tuần

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 15

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 16

Đề thi HK2 lớp 8

Video Toán nâng cao lớp 8

Tiểu Học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Đại học

Copyright © 2019 lingocard.vn

Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247

GPKD: 0313983319 cấp ngày 26/08/2016 tại Sở KH&ĐT TP.HCM

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 638/GP-BTTTT cấp ngày 29/12/2020

Địa chỉ: P401, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà – Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Học 247

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình