giải phương trình chứa căn thức bậc 3

Đang xem: Giải phương trình chứa căn thức bậc 3

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.pdf) 323 (2 trang)

Tài liệu liên quan

Tài liệu Giải phương trình chứa căn bậc 3 – Phạm Thành Luân doc
Tài liệu Giải phương trình chứa căn bậc 3 – Phạm Thành Luân doc 2 37,983 322

Tài liệu Giải phương trình chứ căn bậc 2 – Phạm Thành Luân pptx 4 5,422 58

Tài liệu Phương trình- bất phương trình chứa Mũ loga – BĐT – Phạm Thành Luân doc 5 545 1

Tài liệu Tài liệu toán ” Hệ phương trình chứa căn bậc 3 ” doc 2 3,267 13

Tai lieu toan He phuong trinh chua can bac 3 2 588 2

Tài liệu GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA DẤU CĂN BẬC HAI ppt 18 23,432 202

Tài liệu Tài liệu toán ” Hệ phương trình chứa căn bậc 2 ” doc 4 2,253 12

Tài liệu Giải phuong trình động học robot ppt 16 679 5

Một số phương pháp giải phương trình chứa căn 25 640 1

SKKN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC BẰNG MÁY TÍNH CASIO 56 386 1

skkn: giải phương trình chứa căn bằng cách đưa về hệ phương trình 34 639 5

Phương pháp giải phương trình chứa căn 3 87 0

Tai lieu toan He phuong trinh chua can bac 2 4 556 0
Chứng minh bất đẳng thức, tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, giải phương trình và bất phương trình chứa căn bậc hai bằng phương pháp vecstơ và tọa độ trong mặt phẳng trong chương trình đại số 1
Chứng minh bất đẳng thức, tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, giải phương trình và bất phương trình chứa căn bậc hai bằng phương pháp vecstơ và tọa độ trong mặt phẳng trong chương trình đại số 1 23 255 0
sử dụng hai ẩn phụ đồng bậc giải phương trình chứa căn – lương tuấn đức (1)
sử dụng hai ẩn phụ đồng bậc giải phương trình chứa căn – lương tuấn đức (1) 118 65 0
Rèn kĩ năng giải phương trình chứa căn thức bậc hai cho học sinh khá giỏi lớp 9 trường THCS phú nhuận
Rèn kĩ năng giải phương trình chứa căn thức bậc hai cho học sinh khá giỏi lớp 9 trường THCS phú nhuận 19 466 0
Rèn kĩ năng giải phương trình chứa căn thức bậc hai cho học sinh khá giỏi lớp 9 trường THCS phú nhuận
Rèn kĩ năng giải phương trình chứa căn thức bậc hai cho học sinh khá giỏi lớp 9 trường THCS phú nhuận 19 95 0
Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh dùng phương pháp khoảng giải một số bất phương trình chứa căn bậc hai
Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh dùng phương pháp khoảng giải một số bất phương trình chứa căn bậc hai 19 62 0
Rèn kĩ năng giải phương trình chứa căn thức bậc hai cho học sinh khá giỏi lớp 9 trường THCS phú nhuận
Rèn kĩ năng giải phương trình chứa căn thức bậc hai cho học sinh khá giỏi lớp 9 trường THCS phú nhuận 19 46 0
Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh dùng phương pháp khoảng giải một số bất phương trình chứa căn bậc hai
Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh dùng phương pháp khoảng giải một số bất phương trình chứa căn bậc hai 19 28 0

Xem thêm: Vở Bài Tập Trắc Nghiệm Và Tự Luận Toán 4 Tập 1 : Ôn Tập Các Số Đến 100000

140 B. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN BẬC 3 I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ. 1. Dạng cơ bản: 33 ABAB=⇔= 3 3 AB AB=⇔ = 2. Các dạng khác: Giải phương trình: 333 ABC== (*) 3 33 (A B) C⇔+ = 33 3 3 AB3A B (A B)C (1)⇔++ + = thay 333 ABC+= vào (1) ta được: 3 AB3ABC++ = (2) Cần nhớ (2) là hệ quả của (*), khi giải tìm nghiệm của (2) ta phải thử lại đối với phương trình (1). II. CÁC VÍ DỤ. Ví dụ 1: Giải phương trình: 333 2x 1 x 1 3x 2−+ −= − (1) (CAO ĐẲNG HẢI QUAN năm 1997). Giải Lập phương 2 vế: 33 3 2x 1 x 1 3 (2x 1)(x 1)( 2x 1 x 1) 3x 2−+ −+ − − −+ − = − 3 3 3 (2x 1)(x 1) 3x 2 0⇔−−−= 1 x 2x 1 0 2 x10 x1 3x 2 0 2 x 3 ⎡ = ⎢ −= ⎡ ⎢ ⎢ ⇔−= ⇔= ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ −= ⎣ ⎢ = ⎢ ⎣ . Thử lại: 33 111 x:(1) 222 =⇔−=− (thỏa) 33 x1:(1) 1 1=⇔= (thỏa) 3 33 211 x:(1) 0 333 =⇔+−= (thỏa) 141 Vậy phương trình3 nghiệm : 12 x,x1,x 23 = == Ví dụ 2: Giải phương trình: 33 3 x1 x2 x3 0 (1)++ + + + = Giải Nhận xét x = 2 là nghiệm của phương trình (1) Ta chứng minh x = 2 duy nhất. Đặt 33 3 f(x) x 1 x 2 x 3=+++++ vì x + 1, x + 2, x + 3 là những hàm số tăng trên R ⇒ hàm số f(x) tăng trên tập R và có nghiệm x = 2. ⇒ x = 2 duy nhất. III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ. 2.1. Giải phương trình: 33 12 x 4 x 4 − ++= 2.2. Giải phương trình: 33 5x 7 5x 12 1 + −−= 2.3. Giải phương trình: 33 24 x 5 x 1+ −+ = 2.4. Giải phương trình: 33 9x17x14− ++ + += 142 HƯỚNG DẪN VÀ GIẢI TÓM TẮT 2.1. 33 12 x 4 x 4−+ += (1) Lập phương 2 vế và rút gọn ta được: 2 x8x160x4−+=⇔= Thử x = 4 vào (1) thỏa. 2.2. 33 5x 7 5x 12 1+− − = Đặt 33 u5x7,v5x12=+=− 2 33 uv1 uv1 (u v) (u v) 3uv 19 uv19 −= ⎧ −= ⎧ ⎪⎪ ⇒⇔ ⎨⎨ ⎡⎤ −−+= −= ⎪ ⎪ ⎩ ⎣⎦ ⎩ uv1 u3 u 2 uv 6 v 2 v 3 −= = =− ⎧⎧⎧ ⇔⇔∨ ⎨⎨⎨ ===− ⎩⎩⎩ 33 33 5x 7 3 5x 7 2 x4x 3 5x 12 2 5x 12 3 ⎧⎧ += +=− ⎪⎪ ⇔∨ ⇒=∨=− ⎨⎨ −= −=− ⎪⎪ ⎩⎩ 2.3. 33 24 x 5 x 1+−+= Đặt 33 u24x,v5x=+ =+ 33 uv1 u3 u 2 x9 v2 v 3 uv19 −= ⎧ ==− ⎧⎧ ⎪ ⇒⇔∨⇒= ⎨⎨⎨ ==− −= ⎪ ⎩⎩ ⎩ 2.4. 33 9x17x14−++++= Đặt 33 u9x1,v7x1=−+ =++ 33 uv4 uv4 uv2 uv 4 uv16 += ⎧ += ⎧ ⎪ ⇒⇔⇔== ⎨⎨ = += ⎪ ⎩ ⎩ ⇒ x = 0. . GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN BẬC 3 I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ. 1. Dạng cơ bản: 33 ABAB=⇔= 3 3 AB AB=⇔ = 2. Các dạng khác: Giải phương trình: 33 3 ABC== (*) 3 33. 2.1. Giải phương trình: 33 12 x 4 x 4 − ++= 2.2. Giải phương trình: 33 5x 7 5x 12 1 + −−= 2 .3. Giải phương trình: 33 24 x 5 x 1+ −+ = 2.4. Giải phương trình:
– Xem thêm –

Xem thêm: Tài liệu Giải phương trình chứa căn bậc 3 – Phạm Thành Luân doc, Tài liệu Giải phương trình chứa căn bậc 3 – Phạm Thành Luân doc, Tài liệu Giải phương trình chứa căn bậc 3 – Phạm Thành Luân doc

Từ khóa liên quan

phương pháp giải phương trình chứa căn bậc 3 cách giải phương trình chứa căn bậc 3 tài liệu về phương trình chứa căn thức tài liệu hệ phương trình chứa căn phương pháp giải phương trình chứa căn bậc 2 cách giải phương trình chứa căn bậc 2 cách giải phương trình chứa căn bậc ba giải phương trình chứa căn bậc ba giải hệ phương trình chứa căn bậc 3 giải bất phương trình chứa căn bậc 3 giai phuong trinh chua can bac hai giải phương trình chứa căn bậc 2 giai phuong trinh chua can bac hai va can bac ba giai phuong trinh chua can bac hai lop 10 giải phương trình chứa căn bậc 4 khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ

Tài liệu liên quan

Tài liệu Giải phương trình chứa căn bậc 3 – Phạm Thành Luân doc
Tài liệu Giải phương trình chứa căn bậc 3 – Phạm Thành Luân doc 2 37,983 322
Tài liệu Giải phương trình chứ căn bậc 2 – Phạm Thành Luân pptx
Tài liệu Giải phương trình chứ căn bậc 2 – Phạm Thành Luân pptx 4 5,422 58
Tài liệu Phương trình- bất phương trình chứa Mũ loga – BĐT – Phạm Thành Luân doc
Tài liệu Phương trình- bất phương trình chứa Mũ loga – BĐT – Phạm Thành Luân doc 5 545 1
Tài liệu Tài liệu toán ” Hệ phương trình chứa căn bậc 3 ” doc
Tài liệu Tài liệu toán ” Hệ phương trình chứa căn bậc 3 ” doc 2 3,267 13
Tai lieu toan He phuong trinh chua can bac 3
Tai lieu toan He phuong trinh chua can bac 3 2 588 2
Tài liệu GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA DẤU CĂN BẬC HAI ppt
Tài liệu GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA DẤU CĂN BẬC HAI ppt 18 23,432 202
Tài liệu Tài liệu toán ” Hệ phương trình chứa căn bậc 2 ” doc
Tài liệu Tài liệu toán ” Hệ phương trình chứa căn bậc 2 ” doc 4 2,253 12
Tài liệu Giải phuong trình động học robot ppt
Tài liệu Giải phuong trình động học robot ppt 16 679 5
Một số phương pháp giải phương trình chứa căn
Một số phương pháp giải phương trình chứa căn 25 640 1
SKKN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC BẰNG MÁY TÍNH CASIO
SKKN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC BẰNG MÁY TÍNH CASIO 56 386 1
skkn: giải phương trình chứa căn bằng cách đưa về hệ phương trình
skkn: giải phương trình chứa căn bằng cách đưa về hệ phương trình 34 639 5
Phương pháp giải phương trình chứa căn
Phương pháp giải phương trình chứa căn 3 87 0
Tai lieu toan He phuong trinh chua can bac 2
Tai lieu toan He phuong trinh chua can bac 2 4 556 0
Chứng minh bất đẳng thức, tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, giải phương trình và bất phương trình chứa căn bậc hai bằng phương pháp vecstơ và tọa độ trong mặt phẳng trong chương trình đại số 1
Chứng minh bất đẳng thức, tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, giải phương trình và bất phương trình chứa căn bậc hai bằng phương pháp vecstơ và tọa độ trong mặt phẳng trong chương trình đại số 1 23 255 0
sử dụng hai ẩn phụ đồng bậc giải phương trình chứa căn – lương tuấn đức (1)
sử dụng hai ẩn phụ đồng bậc giải phương trình chứa căn – lương tuấn đức (1) 118 65 0
Rèn kĩ năng giải phương trình chứa căn thức bậc hai cho học sinh khá giỏi lớp 9 trường THCS phú nhuận
Rèn kĩ năng giải phương trình chứa căn thức bậc hai cho học sinh khá giỏi lớp 9 trường THCS phú nhuận 19 466 0
Rèn kĩ năng giải phương trình chứa căn thức bậc hai cho học sinh khá giỏi lớp 9 trường THCS phú nhuận
Rèn kĩ năng giải phương trình chứa căn thức bậc hai cho học sinh khá giỏi lớp 9 trường THCS phú nhuận 19 95 0
Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh dùng phương pháp khoảng giải một số bất phương trình chứa căn bậc hai
Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh dùng phương pháp khoảng giải một số bất phương trình chứa căn bậc hai 19 62 0
Rèn kĩ năng giải phương trình chứa căn thức bậc hai cho học sinh khá giỏi lớp 9 trường THCS phú nhuận
Rèn kĩ năng giải phương trình chứa căn thức bậc hai cho học sinh khá giỏi lớp 9 trường THCS phú nhuận 19 46 0
Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh dùng phương pháp khoảng giải một số bất phương trình chứa căn bậc hai
Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh dùng phương pháp khoảng giải một số bất phương trình chứa căn bậc hai 19 28 0
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau
Hỗ trợ khách hàng info

Xem thêm: Khóa Học Bơi Trẻ Em Tại Hà Nội 2021, Dạy Bơi Theo Giờ Chuyên Nghiệp Cho Trẻ Em 6

lingocard.vn.org Yahoo Skype Giúp đỡ Câu hỏi thường gặp Điều khoản sử dụng Quy định chính sách bán tài liệu Hướng dẫn thanh toán Giới thiệu lingocard.vn là gì?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình