Lập Trình Pascal: Giải Phương Trình Bậc Nhất Ax B=0 Pascal, Giải Phương Trình Bậc Nhất

Đề bài : Viết chương trình giải phương trình ax+b=0Thông thường để giải phương trình ax+b=0, làm như sau : Ta có : ax+b=0 =>ax = -ba != 0 => PT có nghiệm duy nhất x= -b/aa = 0 => PT sẽ có dạng 0.x=bNếu b !=0 => PT vô nghiệm, xét hai trường hợp : Nếu b = 0 => PT có vô số nghiệmBài giải :

Đang xem: Giải phương trình bậc nhất ax b=0 pascal

Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT;Uses crt;Var a,b,x: real;BEGINClrscr;Writeln(“GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B=0”);Writeln(“————————————————————“);Writeln(‘Nhap a = ‘); readln(a);Writeln(‘Nhap b= ‘); readln(b);If a=0 thenIf(b=0) then Writeln(” Phuong trinh co vo so nghiem”)Else writeln(” Phuong tring vo nghiem”)Else Writeln(“Phuong trinh co nghiem x=”,-b/a: 4: 2);Readln;END.
Hướng dẫn chi tiết :
Với bài tập này, ta sẽ cần tạo ra 3 biến gồm : a : hệ số a (do người dùng nhập)b : hệ số b (do người dùng nhập)x : nghiệm của phương trình, sẽ có sau khi thực hiện xong chương trình.Biến này sẽ có kiểu là real, tức là kiểu số thực.
“Có lạc rồi sẽ có rượu” ( clrscr
) sẽ giúp xóa cache trước khi bắt đầu chương trình của chúng ta.

*

Như đã nói cách giải ở bên trên, ta sẽ lần lượt xét các điều kiện như sau : – Nếu a khác 0 thì phương trình có nghiệm x=-b/a(âm b phần a)- Nếu a = 0 và b = 0 thì phương trình có vô số nghiệm- Nếu a = 0 và b khác 0 thì phương trình vô nghiệmĐoạn code dưới đây mình đảo ngược lại so với đoạn mẫu ở phần bài giải 1 chút, bạn dùng cái nào cũng OK nha :
BEGINClrsrc;Writeln(‘Giai Phuong trinh bac nhat ax+b=0’);Writeln(‘Nhap a =’); readln(a);Writeln(‘Nhap b=’); readln(b);If (a0) then writeln (‘Phuong trinh co Nghiem x =’, -b/a: 4: 2)Else if (a=0 and b!=0) then writeln(‘Phuong trinh co vo so nghiem’)Else writeln(‘Phuong trinh da cho vo nghiem’);Readln;END.
Với bài này thì ta có rất nhiều cách để viết với lệnh If Else, tùy thói quen và sở thích của mỗi người mà có cách viết khác

*

. Chúc các bạn học tốt

Xem thêm: Diện Tích Bang Florida : 12 Điều Bạn Cần Biết Trước Khi Du Học!

*

*

*

*

Xem thêm: Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế Môn Bài, Mẫu Công Văn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế

vivo X60 Pro chính thức ra mắt tại Việt Nam: công nghệ Camera Chống Rung Gimbal 2.0, ống kính ZEISS, giá bán 19.990.000 đồng

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình