Giải Phương Trình 4X^2-12X 5=0, Solve Quadratic Equations 4X^2

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đang xem: Giải phương trình 4x^2-12x 5=0

Không giải phương trình, hãy tính tổng và tích các nghiệm (nếu có) của mỗi phương trình sau:

a ) 4 x 2 + 2 x − 5 = 0 b ) 9 x 2 − 12 x + 4 = 0 c ) 5 x 2 + x + 2 = 0 d ) 159 x 2 − 2 x − 1 = 0

*

a) Phương trình 4 x 2 + 2 x − 5 = 0

Có a = 4; b = 2; c = -5, a.c

⇒ Phương trình có hai nghiệm x 1 ; x 2

Theo hệ thức Vi-et ta có:

Giải các phương trình sau:

a) x + 1 2 x − 3 = 2 x − 1 x + 5 ;

b) x x + 2 2 − 4 x 2 = x − 2 x 2 + 2 x + 4 .

Lớp 8 Toán
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Tổng các nghiệm của phương trình 4 x 2 − 12 x − 5 4 x 2 − 12 x + 11 + 15 = 0 bằng:

A. 5 4

B.3

C.-3

D. − 5 4

Lớp 10 Toán
1
0
Gửi Hủy

Vì: 4 x 2 − 12 x + 11 = 4 x − 3 2 2 + 2 > 0 , ∀ x nên phương trình xác định với mọi x

Đặt 4 x 2 − 12 x + 11 = t ( t ≥ 2 )

⇔ 4 x 2 − 12 x + 1 = t 2 ⇔ 4 x 2 − 12 x + 15 = t 2 + 4

Khi đó, phương trình trở thành: t 2 − 5 t + 4 = 0 ⇔ t = 1 ( k t m ) t = 4 ( k t m )

Với t = 4 ⇔ 4 x 2 − 12 x + 11 = 16 ⇔ 4 x 2 − 12 x − 5 = 0

Tổng 2 nghiệm của phương trình là: 3

Đáp án cần chọn là: B

Đúng 0
Bình luận (0)

Phương trình 4 x 2 – 4 x + 5 + 12 x 2 – 12 x + 19 = 6 có nghiệm là a b (a, b > 0). Tính a – b

A. – 1

B. 4

C. −2

D. 2

Lớp 9 Toán
1
0
Gửi Hủy

*

*

Đáp án A

Đúng 0
Bình luận (0)

Giải các phương trình sau:

a) 1 x + 2 − 1 x − 2 = 3 x − 12 x 2 − 4 ;

b) − x 2 + 12 x + 4 x 2 + 3 x − 4 = 12 x + 4 + 12 3 x − 3 ;

c) 1 x − 1 + 2 x 2 − 5 x 3 − 1 = 4 x 2 + x + 1

Lớp 8 Toán
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Xem thêm: Tính Diện Tích Hình Tứ Giác Khi Biết Chu Vi, Hướng Dẫn Tính Chu Vi Hình Tứ Giác

Tập nghiệm của bất phương trình 4 x 2 – 12 x + 5 2 x 2 + 1 ≥ 0 là

A. S = 1 2 ; 5 2

B. S = ( – ∞ ; 2 > ∪ < 10 ; + ∞ )

C. – ∞ ; 1 2 ∪ 5 2 ; + ∞

D. S = ( – ∞ ; 1 2 > ∪ < 5 2 ; + ∞ )

Lớp 10 Toán
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Giải các phương trình trùng phương:

a ) 4 x 4 + x 2 − 5 = 0 b ) 3 x 4 + 4 x 2 + 1 = 0

Lớp 9 Toán
1
0
Gửi Hủy

a) 4 x 4 + x 2 − 5 = 0

Đặt x 2 = t (t ≥ 0). Phương trình trở thành:

4 t 2 + t − 5 = 0

Nhận thấy phương trình có dạng a + b + c = 0 nên phương trình có nghiệm

t 1 = 1 ; t 2 = ( − 5 ) / 4

Do t ≥ 0 nên t = 1 thỏa mãn điều kiện

Với t = 1, ta có: x 2 = 1 ⇔ x = ± 1

Vậy phương trình có 2 nghiệm x 1 = 1 ; x 2 = − 1

b) 3 x 4 + 4 x 2 + 1 = 0

Đặt x 2 = t ( t ≥ 0 ) . Phương trình trở thành:

3 t 2 + 4 t + 1 = 0

Nhận thấy phương trình có dạng a – b + c = 0 nên phương trình có nghiệm

t 1 = – 1 ; t 2 = ( – 1 ) / 3

Cả 2 nghiệm của phương trình đều không thỏa mãn điều kiện t ≥ 0

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

Đúng 0
Bình luận (0)

Giải các phương trình sau: 4 x 2 – 3 x + 2 – 3 x 2 – 6 x + 5 = 0

Lớp 8 Toán
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Không giải phương trình, hãy tính tổng và tích các nghiệm (nếu có) của mỗi phương trình sau:

4×2+ 2x – 5 = 0

Lớp 9 Toán
1
0
Gửi Hủy

Phương trình 4×2+ 2x – 5 = 0

Có a = 4; b = 2; c = -5, a.c

⇒ Phương trình có hai nghiệm x1; x2

Theo hệ thức Vi-et ta có:

*

Đúng 0
Bình luận (0)

Cho phương trình(12x^2+2mx-3=0). Xác định m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 thỏa điều kiện x1=-4×2

Lớp 10 Toán
0
0

Xem thêm: Tải Mẫu File Báo Cáo Nhập Xuất Tồn Bằng Excel Theo Mẫu File Tổng Hợp

Gửi Hủy
lingocard.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình