Giải Hệ Phương Trình Ôn Thi Lớp 10 Dành Cho Học Sinh Chuyên, Chuyên Đề Hệ Phương Trình Ôn Thi Vào Lớp 10

Tài liệu gồm 27 trang, có 10 dạng giải hệ phương trình, mỗi dạng đều có ví dụ giải chi tiết và các bài tập áp dụng dành cho chương trình nâng cao và thi vào 10.

I.HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT

Ví dụ 1: Cho hệ phương trình 

*

a) Giải hệ phương trình với a=2

b) Giải và biện luận hệ phương trình.

c) Tìm các số nguyên a để hệ phương trình có nghiệm nguyên

d) Tìm a để nghiệm của hệ phương trình thỏa mãn x+y đạt giá trị nhỏ nhất.

Giải: 

a) Viết lại hệ phương trình đã cho với a=2 và giải hệ phương trình mới:

*

Vậy với a=2 hệ phương trình có nghiệm (left ( x;y
ight )=left ( frac{5}{4} ;frac{3}{4}
ight ))

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 – Xem ngay

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình