Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 8 Tập 2 Trang 8? Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 8

Bảy phần mười; Hai mươi phần trăm; Bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn; Một phần triệu.

Phương pháp giải

Dựa vào cách đọc phân số để viết các phân số tương ứng.

Đang xem: Giải bài tập toán lớp 5 trang 8 tập 2

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

*

Bảy phần mười;

*

Hai mươi phần trăm;

*

Bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn;

*

Một phần triệu.

Giải toán lớp 5 trang 8 bài 3

Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

*

Phương pháp giải

Phân số thập phân là các phân số có mẫu số là 10;100;1000;…

Xem thêm: Đồ Án Chưng Cất Dầu Thô Sử Dụng Để Thiết Kế Bản Vẽ Pfd P Id, Đồ Án Tốt Nghiệp Chưng Cất Dầu Thô

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Đó là các phân số:

*

Giải toán lớp 5 trang 8 bài 4

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

*

*

*

*

Phương pháp giải

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số:

– Nếu nhân cả tử và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 11 Bài 2 Sách Bài Tập, Giải Bài Tập Vật Lí 11

– Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

*

*

*

*

Bài tiếp theo: Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 SGK Toán 5: Luyện tập phân số thập phân

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập