Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 24 25 Sgk Toán 5, Luyện Tập

2.

Đang xem: Giải bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 24 25

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài ({3 over 5}m), chiều rộng ({1 over 4}m) và chiều cao ({1 over 3}m)

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,1m, chiều rộng 0,5m và chiều cao 1m là :

A. 1,6m2

B. 3,2m2

C. 4,3m2

D. 3,75m2

4. Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài của một cái thùng tôn có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8dm, chiều rộng 5dm và chiều cao 4dm. Hỏi diện tích được sơn bằng bao nhiêu đề-xi-mét-vuông ?

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Người ta xếp 4 hình lập phương bé có cạnh 1cm thành một hình hộp chữ nhật. Hỏi có bao nhiêu cách xếp khác nhau ?

A. 1 cách

B. 2 cách

C. 3 cách

D. 4 cách

Bài giải

1.

Xem thêm: Bảo Vệ Đồ Án Là Gì ? Tìm Hiểu Về Các Bước Lập Đồ Án Tốt Nghiệp

*

Đổi:

20dm = 2m

12dm = 1,2m

Hướng dẫn

Chu vi mặt đáy hình hộp là :

(2 + 1,5) ⨯ 2 = 7 (m)

Diện tích xung quanh hình hộp là :

7 ⨯ 1,2 = 8,4 (m2)

Diện tích mặt đáy hình hộp là :

2 ⨯ 1,5 = 3 (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp là :

8,4 + 2 ⨯ 3 = 14,4 (m2)

a. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 8,4m2

b. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là 14,4m2

2.

Xem thêm: Nhận Làm Mạch Điện Tử Và Hướng Dẫn Làm Đồ Án Kỹ Thuật Điện Tử

*

Bài giải

Chu vi mặt đáy hình hộp là :

 (left( {{3 over 5} + {1 over 4}}
ight) imes 2 = {{17} over {10}}left( m
ight))

Diện tích xung quanh hình hộp là :

 ({{17} over {10}} imes {1 over 3} = {{17} over {30}},left( {{m^2}}
ight))

Diện tích mặt đáy hình hộp là :

 ({3 over 5} imes {1 over 4} = {3 over {20}},left( {{m^2}}
ight))

Diện tích toàn phần hình hộp là :

 ({{17} over {30}} + 2 imes {3 over {20}} = {{26} over {30}} = {{13} over {15}},left( {{m^2}}
ight))

Đáp số : ({{17} over {30}}{m^2};,{{13} over {15}}{m^2})

3.

Chọn đáp án B

*

Hướng dẫn

Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật :

(1,1 + 0,5) ⨯ 2 = 3,2 (m)

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật:

3,2 ⨯ 1 = 3,2 (m2)

4.

Hướng dẫn

Diện tích sơn toàn bộ mặt ngoài của thùng tôn chính là diện tích 6 mặt của hình hộp chữ nhật cũng là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập