Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 89 Vbt Toán 4 Tập 2: Bạn An Đi Bộ Từ Nhà Đến

Giải bài tập trang 89, 90 bài ôn tập về các phép tính với số tự nhiên Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S…

Đang xem: Giải bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 89

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

*

2. Tính

a) 39275 – 306 × 25 = b) 6720 : 120 + 25 × 100 =

3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 25 × 34 × 4 = b) 128 × 93 + 128 × 7 =

c) 57 × 63 – 47 × 63 = 

4. Cô giáo mua 20 quyển truyện và một số bút làm phần thưởng cho học sinh. Biết rằng giá tiền trung bình mỗi quyển truyện là 15 000 đồng, Số tiền mua bút bằng ({1 over 3}) số iền mua truyện. Hỏi cô giáo mua phần thưởng hết bao nhiêu tiền?

Bài giải:

1.

Xem thêm: mẫu công văn giải trình theo quyết định 595

*

2.

Xem thêm: Dùng Excel Trên Android & Ios), ‎Microsoft Excel Trên App Store

a) 39275 – 306 × 25 = 39275 – 7650

= 31625

b) 6720 : 120 + 25 × 100 = 56 + 2500

= 2556

3.

a) 25 × 34 × 4 = 25 × 4 × 34

= 100 × 34

= 3400

b) 128 × 93 + 128 × 7 = 128 × (93 + 7)

= 128 × 100

= 12800

c) 57 × 63 – 47 × 63 = 63 × (57 – 47)

= 63 × 10

= 630

4. Tóm tắt:

*

Bài giải

Số tiền mua truyện là:

15000 × 20 = 300000 (đồng)

Số tiền mua bút là:

300000 : 3 = 100000 (đồng)

Số tiền mua bút và truyện là:

300000 + 100000 = 400000 (đồng)

Đáp số : 400000 đồng

lingocard.vn

Bình luận
Bài tiếp theo
Gửi bài tập cần giải – Nhận trả lời trong 10 phút

Góp ý – Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp lingocard.vn

Gửi góp ý Hủy bỏ

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác

*

Liên hệ với chúng tôi:Gmail: lingocard.vn
gmail.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập