Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1 Trang 71 Vở Bài Tập (Sbt) Toán Lớp 4 Tập 1

Giải bài tập trang 71 SGK Toán 4: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 là tài liệu tham khảo, hướng dẫn giải bài tập Toán 4. Lời giải bài tập Toán lớp 4 này sẽ giúp học sinh hiểu được cách nhân nhẩm số có hai chữ số với 11, cách vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm một cách thành thạo. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Đang xem: Giải bài tập toán lớp 4 tập 1 trang 71

Video hướng dẫn nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Hướng dẫn giải bài Giới Thiệu Nhân Nhẩm Số Có Hai Chữ Số Với 11 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 71)

Giải Toán lớp 4 trang 71 bài 1

a) 34 × 11

b) 11 × 95

c) 82 × 11

Các em tính như sau:

a) 34 × 11 = ?

Nhẩm: 3 cộng 4 bằng 7

Viết 7 vào giữa hai chữ số của 34m được 374

Vậy 34 × 11 = 374

b) 11 × 95 = ?

Nhẩm: 9 + 5 = 14

Viết 4 vào giữa 2 chữ số của số 95 được 945

Thêm 1 vào 9 của 9 45, được 1045

Vậy 11 × 95 = 1045

c) 82 × 11 = ?

Nhẩm 8 + 2 = 10

Viết không vào giữa hai chữ số của số 82 được 802

Thêm 1 vào 8 của số 802, được 902

Vậy 82 × 11 = 902

a) x : 11 = 25

x = 25 × 11

x = 275

b) x : 11 = 78

x = 78 × 11

x = 858

Chú ý: Khi tìm x nên nhân nhẩm với 11

Giải Toán lớp 4 trang 71 bài 3

Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

Phương pháp giải:

– Tính số học sinh của khối lớp Bốn = số học sinh trong 1 hàng × số hàng = 11 × 17.

– Tính số học sinh của khối lớp Năm = số học sinh trong 1 hàng × số hàng = 11 × 15.

– Số học sinh của cả hai khối = số học sinh của khối lớp Bốn + số học sinh của khối lớp Năm.

Số học sinh của khối lớp Bốn là:

11 × 17 = 187 (học sinh)

Số học sinh của khối lớp Năm là:

11 × 15 = 165 (học sinh)

Số học sinh của cả hai khối lớp là:

187 + 165 = 352 (học sinh)

Đáp số: 352 học sinh.

Cách khác

Cả hai khối xếp thành số hàng là:

17 + 15 = 32 (hàng)

Cả hai khối có tất cả số học sinh là:

11 × 32 = 352 (học sinh)

Đáp số: 352 học sinh.

Giải Toán lớp 4 trang 71 bài 4

Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy có 11 người ngồi. Phòng họp B có 14 dãy ghế, mỗi dãy có 9 người ngồi. Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 9 người.

b) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp b 6 người.

Xem thêm: Trọn Bộ 1000+ Mẫu Hoa Văn Cnc : 230+ Mẫu Hoa Văn Cnc Trang Trí Đẹp Nhất

c) Phòng họp A có ít hơn phòng họp B 6 người.

d) Hai phòng họp có số người như nhau.

Phương pháp giải:

Tính số người của mỗi phòng họp rồi tìm hiệu số người của hai phòng họp.

Tính số người của mỗi phòng họp ta lấy số người trong 1 dãy ghế nhân với số dãy ghế của phòng họp đó.

Hướng dẫn: Học sinh phải tính số người của từng phòng rồi so sánh sau đó xác định xem câu nào đúng. Chẳng hạn:

Phòng họp A có số người là: 11 × 12 = 132 (người)

Phòng họp B có số người là : 9 × 14 = 126 (người)

Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B số người là:

132 – 126 = 6 (người)

Vậy câu b) đúng, câu a), c), d) sai

Bài tập Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Giải bài tập trang 71 SGK Toán lớp 4: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập cách giải Toán về phép nhân, tìm x, giải toán có lời văn, hệ thống lại các kiến thức Toán 4 chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học. Hi vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm Vở bài tập Toán lớp 4 hay đề thi học kì 1 lớp 4 và đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được lingocard.vn sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Xem thêm: Bài Tập Vẽ Kỹ Thuật Cơ Khí Có Lời Giải Bài Tập Vẽ Kỹ Thuật Cơ Khí Tập 1

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, lingocard.vn mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

*

Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng Ôn tập các số đến 100000 Biểu thức có chứa một chữ – Luyện tập Các số có sáu chữ số – Luyện tập Hàng và lớp So sánh các số có nhiều chữ số Triệu và lớp triệu Luyện tập triệu và lớp triệu Dãy số tự nhiên Viết số tự nhiên trong hệ thập phân Luyện tập so sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên Yến, tạ, tấn Bảng đơn vị đo khối lượng Luyện tập giây, thế kỉ Tìm số trung bình cộng Biểu đồ Luyện tập biểu đồ Luyện tập chung chương 1 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học Phép cộng và phép trừ Luyện tập phép cộng và phép trừ trang 40 Biểu thức có chứa hai chữ Tính chất giao hoán của phép cộng Biểu thức có chứa ba chữ Tính chất kết hợp của phép cộng – Luyện tập Luyện tập trang 46 Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Luyện tập trang 48 Luyện tập chung trang 48 Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Hai đường thẳng vuông góc Hai đường thẳng song song Vẽ hai đường thẳng vuông góc – Vẽ hai đường thẳng song song Vẽ hai đường thẳng song song Giải vở bài tập Toán 4 bài 45: Thực hành vẽ hình chữ nhật Thực hành vẽ hình vuông Luyện tập trang 55 Luyện tập chung trang 56 Nhân với số có một chữ số Tính chất giao hoán của phép nhân Nhân với 10, 100, 1000,… Chia cho 10, 100, 1000,…. Tính chất kết hợp của phép nhân Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 Đề-xi-mét vuông Mét vuông Nhân một số với một tổng Nhân một số với một hiệu Luyện tập trang 68 Nhân với số có hai chữ số – Luyện tập Luyện tập trang 69, 70 Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 Nhân với số có ba chữ số Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) Luyện tập nhân với số có ba chữ số trang 74 Luyện tập chung trang 75 Phép chia – Chia một tổng cho một số Chia cho số có một chữ số – Luyện tập Chia một số cho một tích Chia một tích cho một số Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 Chia cho số có hai chữ số Chia cho số có hai chữ số – Luyện tập (tiếp) Chia cho số có hai chữ số – Luyện tập (tiếp theo) Thương có chữ số 0 Chia cho số có ba chữ số – Luyện tập Chia cho số có ba chữ số – Luyện tập (tiếp theo) Luyện tập chung Chương 2 Luyện tập chung Chương 2 (tiếp theo) Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành Dấu hiệu chia hết cho 2 Dấu hiệu chia hết cho 5 Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5 Dấu hiệu chia hết cho 9 Dấu hiệu chia hết cho 3 Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 9 và dấu hiệu chia hết cho 3 Luyện tập chung dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9 Chương 4: Phân số – các phép tính với phân số giới thiệu hình thoi Rút gọn phân số Luyện tập chung Ki-lô-mét vuông. Luyện tập Ki-lô-mét vuông Quy đồng mẫu các phân số Luyện tập diện tích hình bình hành Hình bình hành – Diện tích hình bình hành Luyện tập quy đồng mẫu các phân số Luyện tập phân số và phép chia số tự nhiên Phân số và phép chia số tự nhiên Phân số Phân số bằng nhau Luyện tập rút gọn phân số Luyện tập chung So sánh hai phân số có cùng mẫu số Luyện tập So sánh hai phân số có cùng mẫu số So sánh hai phân số khác mẫu số Luyện tập so sánh hai phân số khác mẫu số Luyện tập chung phân số Luyện tập chung phân số (tiếp) Luyện tập chung tiếp Phép cộng phân số Phép cộng phân số (tiếp theo) Luyện tập phép cộng phân số Luyện tập phép cộng phân số (tiếp theo) Phép trừ phân số Phép trừ phân số (tiếp theo) Luyện tập phép trừ phân số Luyện tập chung Phép nhân phân số Luyện tập phép nhân phân số Tìm phân số của một số Phép chia phân số Luyện tập phép chia phân số Luyện tập phép chia phân số (tiếp theo) Luyện tập chung Luyện tập chung (tiếp) Luyện tập chung Luyện tập chung Hình thoi Diện tích hình thoi Luyện tập diện tích hình thoi Luyện tập chung Chương 5: Tỉ số – một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ Giới thiệu tỉ số Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Luyện tập chung Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (tiếp) Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó Luyện tập tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó Luyện tập chung Luyện tập chung (tiếp theo) Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) Thực hành Chương 6: Ôn tập Ôn tập về số tự nhiên Ôn tập về số tự nhiên Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) Ôn tập về biểu đồ Ôn tập về phân số Ôn tập các phép tính với phân số Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp) Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo) Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo) Ôn tập về đại lượng Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) Ôn tập về hình học Ôn tập về hình học (tiếp theo) Ôn tập về tìm số Trung bình cộng Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Luyện tập chung Luyện tập chung (tiếp) Luyện tập chung (tiếp) Luyện tập chung (tiếp)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập