Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 77 Tập 1, Giải Toán Lớp 3 Bài Luyện Tập Chung Trang 77

Toán lớp 3 trang 77 câu 3

Một cửa hàng có 36 máy bơm, người ta đã bán

*

số máy bơm đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu máy bơm?

Hướng dẫn giải

Số máy bơm cửa hàng đã bán là:

36 : 9 = 4 (máy bơm)

Số máy bơm còn lại là:

36 – 4 = 32 (máy bơm)

Toán lớp 3 trang 77 câu 4

Số

Số đã cho

8

12

20

56

4

Thêm 4 đơn vị

 

 

 

 

 

Gấp 4 lần

 

 

 

 

 

Bớt 4 đơn vị

 

 

 

 

 

Giảm 4 lần

 

 

 

 

 

Phương pháp giải:

– Khi thêm hoặc bớt một số đi n đơn vị thì ta lấy số đó cộng hoặc trừ đi n.

– Khi gấp hoặc giảm một số n lần thì ta lấy số đó nhân hoặc chia số đó cho n.

Lời giải chi tiết:

Số đã cho

8

12

20

56

4

Thêm 4 đơn vị

12

16

24

60

8

Gấp 4 lần

32

48

80

224

16

Bớt 4 đơn vị

4

8

16

52

0

Giảm 4 lần

2

3

5

14

1

Toán lớp 3 trang 78 câu 5

Đồng hồ nào có hai kim tạo thành: Góc vuông? Góc không vuông?

Phương pháp giải:

Xác định góc tạo thành của kim giờ và kim phút là góc vuông hay góc không vuông.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập