Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán Hình Lớp 6 Tập 2 Trang 73 Sgk Hình Học Lớp 6

Gọi(M) là điểm nằm giữa hai điểm (A, , B). Lấy điểm(O) không nằm trên đường thẳng (AB). Vẽ ba tia(OA, , OB, , OM.)

Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

Đang xem: Giải bài tập toán hình lớp 6 tập 2 trang 73

*

(M)nằm giữa hai điểm(A) và(B) nên tia(OM) cắt(AB) tại (M), do đó tia(OM) nằm giữa hai tia (OA, ,OB).

Nhận xét: Bài toán này cho ta thấy quan hệ giữa điểm nằm giữa của đoạn thẳng và tia nằm giữa hai tia; nếu(M) nằm giữa hai điểm(A) và(B) và điểm(O) không nằm trên đường thẳng(AB) thì tia(OM) nằm giữa hai tia(OA, , OB) và ngược lại.

*

Tham khảo lời giải các bài tập Bài 1: Nửa mặt phẳng khác • Giải bài 1 trang 73 – SGK Toán lớp 6 Tập 2 Hãy nêu một số… • Giải bài 2 trang 73 – SGK Toán lớp 6 Tập 2 Hãy gấp một tờ giấy…. • Giải bài 3 trang 73 – SGK Toán lớp 6 Tập 2 Điền vào chỗ trống… • Giải bài 4 trang 73 – SGK Toán lớp 6 Tập 2 Cho ba điểm(A, ,… • Giải bài 5 trang 73 – SGK Toán lớp 6 Tập 2 Gọi(M) là điểm…

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Root Oppo Neo 5 Không Cần Máy Tính Với Kingroot

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên – Số học •Chương 1: Đoạn thẳng – Hình học •Chương 2: Góc – Hình học •Chương 2: Số nguyên – Số học •Chương 3: Phân số – Số học
• Giải bài 1 trang 73 – SGK Toán lớp 6 Tập 2 • Giải bài 2 trang 73 – SGK Toán lớp 6 Tập 2 • Giải bài 3 trang 73 – SGK Toán lớp 6 Tập 2 • Giải bài 4 trang 73 – SGK Toán lớp 6 Tập 2 • Giải bài 5 trang 73 – SGK Toán lớp 6 Tập 2

Xem thêm: bài tập thể dục lấy lại vóc dáng sau sinh

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập