Giải Bài Tập Toán Hình 10 Bài 2 Phương Trình Đường Tròn Sgk Hình Học 10 Trang 81

*

Câu hỏi 1 trang 82 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 82 SGK Hình học 10. Cho hai điểm A(3; -4) và B(-3; 4)….

Đang xem: Giải bài tập toán hình 10 bài 2 phương trình đường tròn

*

Câu hỏi 2 trang 82 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 82 SGK Hình học 10. Hãy cho biết phương trình nào trong các phương trình sau đây là phương trình đường tròn:…

Xem thêm: 77 Trường Có Khóa Học Vật Lý Trị Liệu Cho Đối Tượng Vừa Học Vừa Làm

*

Bài 1 trang 83 sgk hình học 10

Giải bài 1 trang 83 SGK Hình học 10. Tìm tâm và bán kính của các đường tròn sau:

*

Bài 2 trang 83 sgk hình học 10

Giải bài 2 trang 83 SGK Hình học 10. Lập phương trình đườơng tròn (C) trong các trường hợp sau:

*

Bài 3 trang 83 sgk hình học 10

Giải bài 3 trang 84 SGK Hình học 10. Lập phương trình đường tròn đi qua ba điểm

*

Bài 5 trang 83 sgk hình học 10

Giải bài 5 trang 84 SGK Hình học 10. Lập phương trình của đường tròn tiếp xúc với các trục tọa độ …

Xem thêm: Đồ Án Hệ Thống Treo Macpherson Cho Oto Con, Đồ Án Thiết Kế Hệ Thống Treo Cho Xe Tải 4 Tấn

*

Bài 4 trang 84 sgk hình học 10

Giải bài 4 trang 84 SGK Hình học 10. Lập phương trình đường tròn tiếp xúc với hai trục tọa độ Ox, Oy và đi qua điểm M(2 ; 1)

*

Bài 6 trang 84 sgk hình học 10

Giải bài 6 trang 84 SGK Hình học 10. Cho đường tròn (C) có phương trình:

*
*

*

Gửi bài

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lingocard.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình