Giải Bài Tập Sinh Học 8 Bài 3 : Tế Bào, Sinh Học Lớp 8

– Chọn bài -Bài 1: Bài mở đầuBài 2: Cấu tạo cơ thể ngườiBài 3: Tế bàoBài 4: MôBài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và môBài 6: Phản xạ

Giải Bài Tập Sinh Học 8 – Bài 3: Tế bào giúp HS giải bài tập, cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên:

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 3 trang 11: Quan sát hình 3-1, hãy trình bày cấu tạo một tế bào điển hình. Trả lời:

– Tế bào gồm 3 phần: màn sinh chất, chất tế bào và nhân.

Đang xem: Giải bài tập sinh học 8 bài 3

– Màng sinh chất bao bọc xung quanh tế bào.

– Chất tế bào gồm có chất nguyên sinh và các bào quan, các bào quan ví dụ như lưới nội chất, ti thể, riboxom, bộ máy Gôngi, trung thể…

– Nhân là khối hình dạng gần như cầu nằm giữa chất tế bào có nhiễm sắc thể và nhân con.

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 3 trang 11: Hãy giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa màng sinh chất, chất tế bào và nhân tế bào.

Trả lời:

– Màng sinh chất thực hiện trao đổi chất của tế bào với môi trường xung quanh. Sự phân giải vật chất để tạo năng lượng cho mọi hoạt động sống của tế bào được thực hiện nhờ ti thể. Nhiễm sắc thể qui định đặc điểm cấu trúc của Protein được tổng hợp trong tế bào ở Ribosome. Như vậy, các bào quan trong tế bào chất, màng sinh chất và nhân tế bào luôn có sự phối hợp hoạt động để tế bào thực hiện chức năng sống. Đó chính là mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa chúng.

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 3 trang 12: Qua hình 3-2, em hãy cho biết chức năng của tế bào trong cơ thể là gì?

Trả lời:

– Chức năng của tế bào là thực hiện trao đổi chất và năng lượng, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể sống.

Xem thêm: đề tài giải bài toán bằng cách lập phương trình

– Tế bào diễn ra sự phân chia, hoạt động này giúp cơ thể lớn lên.

→ Mọi hoạt động sống của cơ thể là tổng hợp của các hoạt động sống của tế bào.

Câu 1 trang 13 Sinh học 8: Hãy sắp xếp các bào quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ (a, b, c…) với số (1, 2, 3…) vào ô vuông ở bảng 3-2 sao cho phù hợp.

*

Trả lời:

1 – c;

2 – a;

3 – b;

5 – d.

(4 – nhiễm sắc thể)

Câu 2 trang 13 Sinh học 8: Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

Xem thêm: tiểu luận lập dự án kinh doanh quán kem

Trả lời:

Mọi cơ thể đều cấu tạo từ tế bào:

– Trong tế bào có thể thực hiện mọi chức năng sống như trao đổi chất; sinh trưởng và phát triển; sinh sản và cảm ứng.

– Khi các tế bào phân chia → cơ thể lớn lên và sinh sản

– Tế bào lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ

→ Vì mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ một hay nhiều tế bào, nó là đơn vị cấu trúc cơ bản của thế giới sống, chúng thực hiện và duy trì các chức năng sống.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập