Giải Bài Tập Lớp 9 Phương Trình Bậc Nhất 2 Ẩn, Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn

*

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 5 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 Toán 9 Tập 2. a) Kiểm tra xem các cặp số (1; 1) và (0,5; 0)

Đang xem: Giải bài tập lớp 9 phương trình bậc nhất 2 ẩn

*

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK toán 9 tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK toán 9 tập 2. Nêu nhận xét về số nghiệm của phương trình 2x – y = 1.

*

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK toán 9 tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK toán 9 tập 2. Điền vào bảng sau và viết ra sáu nghiệm của phương trình (2):…

*

Bài 1 trang 7 sgk toán 9 tập 2

Giải bài 1 trang 7 SGK Toán 9 tập 2. Trong các cặp số (-2; 1), (0;2), (-1; 0), (1,5; 3) và (4; -3), cặp số nào là nghiệm của phương trình:

*

Bài 2 trang 7 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 2 trang 7 SGK Toán 9 tập 2. Với mỗi phương trình sau, tìm nghiệm tổng quát của phương trình và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của nó:

*

Bài 3 trang 7 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 3 trang 7 SGK Toán 9 tập 2. Cho hai phương trình x + 2y = 4 và x – y = 1. Vẽ hai đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của hai phương trình

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 1 – Chương 3 – Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 1 – Chương 3 – Đại số 9

Xem thêm: 20 Bài Văn Nghị Luận Xã Hội

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 1 – Chương 3 – Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 1 – Chương 3 – Đại số 9

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 1 – Chương 3 – Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 1 – Chương 3 – Đại số 9

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 1 – Chương 3 – Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 1 – Chương 3 – Đại số 9

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 1 – Chương 3 – Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 1 – Chương 3 – Đại số 9

*
*

*

Gửi bài

Xem thêm: bài tập trắc nghiệm lịch sử 12 bài 1

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lingocard.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình