Giải Bài Tập Lịch Sử Bài Ôn Tập Chương Ii Và Chương Iii, Giải Sbt Lịch Sử 7

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tổng kết chương II và chương III của môn Lịch sử 7. Thông qua bài ôn tập và tổng kết này, chúng ta sẽ ôn lại những cuộc xâm lược, các cuộc khởi nghĩa diễn ra trong hai đời Lý – Trần.

Đang xem: Giải bài tập lịch sử bài ôn tập chương ii và chương iii

Xem thêm: Câu Hỏi Của Huyen

Qua đó, chúng ta biết được ý nghĩa lịch sử và những bài học xương máu cho lịch sử.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

*

A. Kiến thức trọng tâm

1. Thời Lý, Trần nhân dân ta đã đương đầu với những cuộc xâm lược:

Tên cuộc kháng chiến

Thời gian

Lực lượng quân xâm lược

Chống quân xâm lược Tống

1075 – 1077

10 vạn bộ binh, 20 vạn dân phủ

Kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ

1/1258

3 vạn

Kgáng chiến lần thứ II chống quân xâm lược Nguyên.

1/1285

50 vạn

Kháng chiến lần thứ III chống quân xâm lược Nguyên

12/1287

30 bạn

 2. Diễn biến các cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý, chống Mông – Nguyên thời Trần:

a. Thời gian bắt đầu và kết thúc của mỗi cuộc kháng chiến:

Tên cuộc kháng chiến

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Chống quân xâm lược Tống

10/1075

3/1077

Kháng chiến lần thứ I chống quân xâm lược Mông Cổ

1/1258

Kháng chiến lần thứ II chống quân xâm lược Nguyên

1/1285

6/1285

Kháng chiến lần thứ III chống quân xâm lược Nguyên

12/1287

4/1258

b. Đường lối đánh giặc trong mỗi cuộc kháng chiến:

Kháng chiến chống Tống:Đường lối chung: Chủ động đánh giặc, buộc giặc đánh theo cách đánh của ta.Giai đoạn 1: chủ động tấn công trước để tự vệ…Giai đoạn 2: chủ động xây dựng phòng tuyến phản công tiêu hao lực lượng, buộc chúng đầu hàng rút quân về nước.Kháng chiến chống Mông – Nguyên:Khi giặc mạnh rút lui bảo toàn lực lượngThực hiện “vườn không nhà trống”.Khi giặc lâm vào thế khó khăn phản công tiêu diệt.Trong lần 3 diệt đoàn thuyền lương, lập trận địa trên sông Bạch Đằng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tạo Video Trên Facebook Bằng Máy Tính, Cách Làm Video Trên Facebook Từ Những Ảnh Có Sẵn

c. Những tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nước, bất khuất của mỗi cuộc kháng chiến:

Kháng chiến chống Tống: Lý Thường Kiệt, Thân Cảnh Phúc, Lí Kế Nguyên…Kháng chiến chống Mông – Nguyên: Trần Quốc Tuấn , Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Trần Quốc Toàn…

d. Một số dẫn chứng về tinh thần đoàn kết đánh giặc trong mỗi cuộc kháng chiến của dân tộc:

Kháng chiến chống Tống: Sự đoàn kết giữa quân đội triều đình với đồng bào dân tộc miền núi do các tù trưởng chỉ huy.Kháng chiến chống Mông – Nguyên: Nhân dân theo lệnh triều đình thực hiện “vườn không nhà trống”. Nhân dân phối hợp với quân triều đình tiêu diệt giặc.

e. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của các cuộc kháng chiến thời Lý – Trần:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập