Format Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học, Thạc Sĩ, Format Khóa Luận Tốt Nghiệp

Hướng dẫn các bước cần thiết để format trình bày khóa luận, báo cáo đúng theo quy định của Trường. Tạo mục lục tự động, căn chỉnh lề trang in ấn, đánh số trang, khoảng cách các dòng, đoạn văn bản

Xem bài viết có thực hành chi tiết cách làm báo cáo trong Word

1Cài đặt quan trọng trước khi soạn thảo báo cáo

Vào thẻ File > options

Save: Auto save 1 minute: để file tự động lưu sau 1 phút, tránh rủi ro

Advanced: Sử dụng đơn vị centimet là mặc định

Hiện ruler: View > Ruler thanh thước ở phía trên

2 Định dạng cơ bản cho khóa luận/bài báo cáo

Tất cả chọn mở hộp thoại và Set as default

Font: Time New Roman, size 13

Paragraph: Justify, line spacing: 1,5 line,Special indentation: First line 1 cm, Before – After: 6 pt

Page setup: Size A4, Portrait, Margin: Top 2 cm, Bottom 2cm, Left: 3 cm, Right: 1.5cm

3 Tạo tiêu đề heading chuẩn để tạo mục lục tự động cho báo cáo

– Chỉnh Styles

Lời mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục: Title (Format Paragraph > Page break before để luôn đứng đầu trang)

Chương 1, 2, 3: Heading 1 (Format Paragraph > Page break before để luôn đứng đầu trang)Mục 1.1, 1.2,… Heading 2 (mục 2 số)Mục 1.1.1, 1.1.2,… Heading 3 (mục 3 số)Mục 1.1.1.1, 1.1.1.2,… Heading 4 (mục 4 số)

– Chỉnh multilevel list

Chọn Loại list có HeadingChỉnh tương ứng các level: font, follow number with Space,…Chỉnh các mục Chương/phần nếu muốn

– Tạo mục lục tự động

Về trang cần đặt mục lụcDòng 1: Nhập MỤC LỤC, canh giữaXuống dòng 2: canh từ trái sang phảiVào Tab References/ Table of Contents/ Automatic Table 1

4 Tạo bìa (2 bìa: chính + phụ)

– Đặt chuột trước MỤC LỤC, vào Page Layout > Break > Next pagePage border > Chọn loại border, appy to, và chọn options: Measure from Text– Chỉnh thông số như bìa mẫu: bố cục, canh lề, font, đậm nghiêng

5Mục lục bảng biểu

– Tạo caption cho bảng biểu, hình

Chuột phải chọn Insert captionTạo new label, chọn vị trí: Above Selected itemNumbering chọn include Chapter number để hình hiển thị số theo từng chươngNhớ ghi nguồn ở dưới và đơn vị tính(nếu có) ở phía trên bảng biểu

– Tạo mục lục bảng biểu:

Đưa con chuột về vị trí cần tạo (trang sau mục lục)Tab Reference > Insert Table of Figures

6 Đánh số trang từ trang được yêu cầu (bất kỳ)

– Số trang bắt đầu đánh từ phần LỜI MỞ ĐẦU- Đặt chuột ở vị trí ngay trước chữ LỜI MỞ ĐẦU > Tab Page layout > Break> Next page để ngăn cách các section với nhau- Vào insert > page number> chọn loại Top > Plain Text 2 (yêu cầu là số trang đánh ở giữa, phái trên)- Tắt link to previous, Trong tab Design vào Page number > Format page number để số trang hiển thị từ 1- Xóa page number ở section trên- TRƯỜNG HỢP YÊU CẦU ĐÁNH SỐ TRANG kiểu i, ii, iii,iv với các trang từ phần mục lục thì đặt chuột vào vị trí trang đó rồi insert như phía trên, sau đó vào Format page number rồi chọn loại i, ii, iii,…

7Trích dẫn tài liệu tham khảo

– Trích nguồn – chú thích sử dụng 2 cách

Footnote: Reference > Insert Foot noteSử dụng Citation (recommend)

Phần trích dẫn phải được đặt trong quote marks (dấu nháy “ “)

Đặt chuột ngay sau câu vừa trích dẫn, vào tab Reference > Insert Citation > Add new source

Tùy theo trích dẫn loại gì để chọn, thường là chọn BookCó thông tin gì cứ nhập vào nhéLưu ý: phần Author nếu ông/bà ấy là người Việt thì chọn luôn Edit và gõ họ tên đầy đủ luôn trong phần Last nameKhi OK xong thì chuột phải vào nó chọn Edit Source và cho thêm số trang vào để nó hiển thị kiểu (Nguyễn Khắc Hoàng, 2005, p.159)Nếu lần sau lại trích dẫn đúng quyển sách đó, nguồn đó thì insert luôn source đó, và edit số trang là ok

– Chèn danh mục tài liệu tham khảo (tổng hợp nguồn)

Dùng Citation thì bây giờ có thể tận dụng:

References > Insert Bibliography > chọn loại nào cũng được

Tiếp theo là chỉnh tay thôi , sắp xếp tài liệu cứng phía trên, sắp theo tên tác giả, sau đó mới đến tài liệu trên internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn