Tải File Excel Tính Giá Thành Theo Định Mức Sản Xuất Gỗ Và Tính Giá Thành

Tải file excel tính giá thành sản phẩm.

Đang xem: File excel tính giá thành theo định mức

 Tổng hợp file excel tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp và tỷ lệ, bảng tính giá thành công ty sản xuất bằng Excel, tính Giá thành sản phẩm theo định mức Nguyên vật liệu, quản lý Nhập Xuất Tồn, Tính giá vốn, Giá thành SX tự động

1. File excel tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp và tỷ lệ.

Việc tính giá thành được tập hợp và phân bổ theo nguyên tắc

*

Chi phí NVL trực tiếp: Tập hợp chi phí và phân bổ theo phương pháp trực tiếp

Chi phí NC & SXC: Phân bổ theo phương pháp tỷ lệ.

2. Bảng tính giá thành công ty sản xuất bằng Excel.

Các bạn tham khảo bảng tính giá thành cho doanh nghiệp sản xuất bằng Excel. Cấu trúc của bảng tính giá thành gồm 4 phần:

*

– Kế hoạch sản xuất: Lượng thành phẩm nhập kho thực tế được cập nhật vào bảng kế hoạch sản xuất. Ở các phần mềm kế toán hiện hành, các bạn có thể nhập ở mục “Nhập kho thành phẩm từ sản xuất – (Ví dụ ở phần mềm Bravo)

– Chi phí nhân công: Có 2 phần là định mức nhân công để sản xuất 1 sản phẩm và lượng giờ công hao phí cho các sản phẩm, được cập nhật để xác định chi phí nhân công theo công thức: Chi phí nhân công = Số lượng sản phẩm nhập X định mức tiêu hao x giá nhân công

– Chi phí nguyên vật liệu: Cũng chia thành định mức và giá, ở đây tác giả sử dụng hàm match lồng vào vlookup để lấy giá theo tháng hơi làm rối các bạn chưa sử dụng hàm này bao giờ. Các bạn có thể làm đơn giản hơn bằng cách lấy cột tham chiếu là “tháng hiện hành + 1”

– Cuối cùng là bảng tính giá thành

3. File Excel tính Giá thành sản phẩm theo định mức Nguyên vật liệu.

Xem thêm: Cách Tính Mủ Cao Su Quy Khô, Phương Pháp Xác Định Độ Mủ Cao Su

Tính giá thành sản phẩm là công việc mà kế toán luôn đau đầu, có nhiều phương pháp tính giá thành, file Excell dưới đây chỉ là phương pháp đơn giản trong SX sản phẩm không qua nhiều giai đoạn ( SX giản đơn).

*

Chi phí NVL được tính theo định mức, chi phí nhân công và chi phí SXC được tập hợp trực tiếp trong kỳ, sau đó phân bổ chi phí NCTT và SXC theo NVL của từng loại sản phẩm

Các bạn tải file về tham khảo, hy vọng giúp cho những bạn mới làm hiểu được một cách đơn giản nhất về tính giá thành sản phẩm. file này mình để sẵn 1 bảng định mức NVL, một bảng sản phẩm hoàn thành trong kỳ nhập kho, một bảng tổng hợp chi phí, cách tính ở bảng tổng hợp chi phí các bạn đặt chỏ vào từng ô và nhìn công thức để hiểu cách tổng hợp chi phí. Chúc các bạn thành công.

4. Chia sẻ file Excel: Quản lý Nhập Xuất Tồn, Tính giá vốn, Giá thành SX tự động.

*

Chia sẻ cho các bạn file excel tính giá thành sản xuất tự động: Quản lý nhập xuất tồn, tính giá vốn, giá thành sản xuất tự động nhé.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Cố Định Ô Trong Excel 2013, 2010, 2007

Chú ý là phương pháp tính giá thành là theo định mức NVL chính (tức lấy định mức làm hệ số phân bổ) và chi phí chung, chi phí nhân công sản xuất được phân bổ theo NVL nhé.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel