Top 6 File Excel Tính Cột Tròn (Btct), Chịu Nén Lệch Tâm, Chia Sẻ Bảng Excel Tính Kết Cấu Tất Cả Trong Một

Trong bài viết này, mình xin hướng dẫn các bạn tính toán cột BTCT tiết diện tròn, chịu nén lệch tâm.

Xem phụ lục F, TCVN 5574-2018

hướng dẫn bảng Excel tính toán cột BTCT tiết diện tròn

Đang xem: File excel tính cột tròn

*

Hình F.2 – Sơ đồ tính toán tiết diện tròn của cấu kiện chịu nén lệch tâm

Tính toán độ bền của cột tiết diện tròn đặt cốt thép phân bố theo chu vi (với số thanh cốt thép dọc tối thiểu là 7), khi sử dụng cốt thép từ CB400-V trở xuống được tiến hành phụ thuộc vào diện tích tương đối của vùng chịu nén của bê tông ξcir:

*

*

Xem thêm: Bài Tập Có Đáp Án Sơ Đồ Pert, Trắc Nghiệm Quản Trị Sản Xuất Có Đáp Án Đề Số 22

Trong đó:

r1: bán kính đường tròn của tiết diệnrs: bán kính đường tròn đi qua trọng tâm các thanh cốt thép dọcξcir: diện tích tương đối của vùng chịu nén của bê tông, được xác định như sau:

+ Khi : N ≤ 0,77.Rb.Ab + 0,645.Rs.As,tot (F.8) thì:

*

*

Xem thêm: Khóa Học Thẩm Mỹ Nội Khoa Cấp Chứng Chỉ Song Ngữ Quốc Tế, Sách “Thẩm Mỹ

φ: hệ số kể đến sự làm việc của cốt thép chịu kéo và lấy như sau:

+ Nếu (F.8) xảy ra thì: φ = 1,6.(1-1,55.ξcir). ξcir ≤ 1,0

+ Nếu (F.8a) xảy ra thì: φ = 0

As,tot: là diện tích tiết diện toàn bộ cốt thép dọcN: nội lực tính toánAb: diện tích mặt cắt ngang tiết diện bê tông: mô men giới hạnMtt: mô men tính toán được xác định có kể đến ảnh hưởng của uốn dọc của cấu kiện.
eo: độ lệch tâm ban đầu của lực dọcη: hệ số uốn dọc

Xác định giá trị của eo, η các bạn xem tại bài viết “Hệ số uốn dọc η của cấu kiện Cột BTCT chịu nén lệch tâm theo TCVN 5574-2018“.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel