file excel đồ án thép 1

Home » ĐỒ ÁN THÉP 1 » ĐỒ ÁN THÉP 1 FULL GIÁO TRÌNH + THUYẾT MINH BẢN VẼ + FILE TÍNH TOÁN EXCEL

Monday, March 26, 2018

Đồ án Thép 1 của Trường đại học Kiến trúc Hà Nội là một trong những đồ án dễ nhất của Khoa Xây Dựng cũng chính vì dễ mà các bạn sinh viên thường chủ quan dẫn tới việc học lại tương đối nhiều. Đây là đồ án có phần thuyết minh khá ngắn nhưng bản vẽ thì hơi phức tạp.

     Thiết kế mạng dầm thép có kích thước lưới cột (BxL)m như hình vẽ, bản sàn bằng thép tựa lên dầm phụ và dầm chính chịu tải trọng phân bố đều ptc (kN/m2 ).

+ Hàn tay  có ; quen hàn N42 có fwf  = 180 N/mm2, kiểm tra bằng mắt thường.

+ Hệ số kể đến sự phát triển của biến dạng dẻo c1 lấy trong khoảng 1,12 1,15. Ta chọn c1 = 1,12
+Độ võng cho phép của bản sàn  ; của dầm phụ ; của dầm chính .
GIÁO TRÌNH
THUYẾT MINH
BẢN VẼ
FILE EXCEL TÍNH TOÁN (pass: 200906071908) Newer Post

Join the discussionĐỒ ÁN THÉP 1 FULL GIÁO TRÌNH + THUYẾT MINH BẢN VẼ + FILE TÍNH TOÁN EXCEL
Đồ án Thép 1 của Trường đại học Kiến trúc Hà Nội là một trong những đồ án dễ nhất của Khoa Xây Dựng cũng chính vì dễ mà các bạn sinh viên th…

Đang xem: File excel đồ án thép 1

ĐỒ ÁN THÉP 2 NHÀ CÔNG NGHIỆP, THUYẾT MINH BẢN VẼ FILE EXCEL TÍNH TOÁN + MÔ HÌNH SAP2000
THUYẾT MINH THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG MỘT NHỊP I. Sè liÖu thiÕt kÕ.    ThiÕt kÕ khung ngang chÞu lùc cña nhµ c«…
Đồ án nền móng là một trong những môn học quan trong hàng đầu mà bất cứ người kỹ sư nào cũng phải học qua. Môn học như đặt những viên gạch đ…

THI CÔNG PHẦN NGẦM VÀ PHẦN THÂN CÔNG TRÌNH XDDDCN   A.   PHẦN THUYẾT MINH 1.      ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH 1.1   Đặc…
ĐỒ ÁN THI CÔNG 2 – THI CÔNG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG FULL THUYẾT MINH + BẢN VẼ + EXCEL
ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG SỐ II Đề bài:  Lập  biện pháp lắp ghép nhà công nghiệp một tầng STT Mặt bằng số …

®å ¸n Tæ chøc thi c«ng A: thuyÕt minh I .  ®Æc ®iÓm kiÕn tróc , kÕt cÊu c«ng tr×nh 1.§Æc ®iÓm kiÕn tróc c«ng tr×nh: ·         Tªn…

Xem thêm: Ảnh Hưởng Của Các Yếu Tố Phương Trình Kế Toán, Phương Trình Kế Toán (Accounting Equation) Là Gì

BÀI TẬP LỚN Bản vẽ biện pháp thi công BẢN VẼ BIỆT THỰ BẢN VẼ NHÀ DÂN BẢNG TÍNH ĐỒ ÁN ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 1 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG ĐỒ ÁN THÉP 1 ĐỒ ÁN THÉP 2 ĐỒ ÁN THI CÔNG 1 ĐỒ ÁN THI CÔNG 2 ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỒ SƠ ĐƯỜNG KINH TẾ XÂY DỰNG NHÀ THÉP CÔNG NGHIỆP THỐNG KÊ THÉP THƯ VIỆN AUTOCAD
Đồ án Thép 1 của Trường đại học Kiến trúc Hà Nội là một trong những đồ án dễ nhất của Khoa Xây Dựng cũng chính vì dễ mà các bạn sinh viên th…
ĐỒ ÁN THÉP 2 NHÀ CÔNG NGHIỆP, THUYẾT MINH BẢN VẼ FILE EXCEL TÍNH TOÁN + MÔ HÌNH SAP2000
THUYẾT MINH THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG MỘT NHỊP I. Sè liÖu thiÕt kÕ.    ThiÕt kÕ khung ngang chÞu lùc cña nhµ c«…
Đồ án nền móng là một trong những môn học quan trong hàng đầu mà bất cứ người kỹ sư nào cũng phải học qua. Môn học như đặt những viên gạch đ…

THI CÔNG PHẦN NGẦM VÀ PHẦN THÂN CÔNG TRÌNH XDDDCN   A.   PHẦN THUYẾT MINH 1.      ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH 1.1   Đặc…
ĐỒ ÁN THI CÔNG 2 – THI CÔNG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG FULL THUYẾT MINH + BẢN VẼ + EXCEL
ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG SỐ II Đề bài:  Lập  biện pháp lắp ghép nhà công nghiệp một tầng STT Mặt bằng số …

Xem thêm: Cách Tính Tỷ Lệ Bồi Thường Bảo Hiểm Nhân Thọ Không Phải Ai Cũng Biết

®å ¸n Tæ chøc thi c«ng A: thuyÕt minh I .  ®Æc ®iÓm kiÕn tróc , kÕt cÊu c«ng tr×nh 1.§Æc ®iÓm kiÕn tróc c«ng tr×nh: ·         Tªn…

BÀI TẬP LỚN Bản vẽ biện pháp thi công BẢN VẼ BIỆT THỰ BẢN VẼ NHÀ DÂN BẢNG TÍNH ĐỒ ÁN ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 1 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG ĐỒ ÁN THÉP 1 ĐỒ ÁN THÉP 2 ĐỒ ÁN THI CÔNG 1 ĐỒ ÁN THI CÔNG 2 ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỒ SƠ ĐƯỜNG KINH TẾ XÂY DỰNG NHÀ THÉP CÔNG NGHIỆP THỐNG KÊ THÉP THƯ VIỆN AUTOCAD

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án