file đồ án kỹ thuật thi công

Đang xem: File đồ án kỹ thuật thi công

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.doc) 4 (37 trang)

Tài liệu liên quan

Thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công có file cad
Thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công có file cad 37 1,834 4

Thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hay có bản vẽ 6 40 746 2

Thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công 1 611 0

Thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hay có bản vẽ 4 47 630 0

Thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hay có bản vẽ 3 39 624 2

Thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hay có bản vẽ 2 54 531 0

Thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hay 43 583 4

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN: KỸ THUẬT THI CÔNG 35 764 0

Xem thêm: phương pháp ghi nhớ hành trình

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2 20 557 0

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN: KỸ THUẬT THI CÔNG 36 464 4

Thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công 61 44 0

Thuyết minh Đồ án Kỹ thuật thi công 1 84 15,937 82

thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công đào hố đất 16 1,051 1

thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công công trình nhà ở dh xây dựng đà nẵng 42 491 0

thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công công trình 55 476 0

Thuyết minh Đồ án kỹ thuật thi công 022 25 542 3
Thuyết minh Đồ án Kỹ thuật thi công Lắp ghép nhà Công nghiệp 1 tầng ĐH Xây Dựng
Thuyết minh Đồ án Kỹ thuật thi công Lắp ghép nhà Công nghiệp 1 tầng ĐH Xây Dựng 36 299 0

Thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công 2 41 331 0

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2 – Tường chắn. 63 4,554 4

Thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công số 1 53 2,781 10

Xem thêm: Khoảng Cách Giữa Mắt Và Màn Hình Máy Tính Không Mỏi Mắt &Ndash; Gearvn

Thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hayThuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hayThuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hayThuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hayThuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hayThuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hayThuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hayThuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hayThuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hayThuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hayThuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hayThuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hayThuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hayThuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hayThuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hayThuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hayThuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hayThuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hayThuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hayThuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hayThuyết minh đồ án kỹ thuật thi công hay Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật PHẦN II THI CÔNG ĐỔ BÊTÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI MẶT CẮT KHUNG 3900 +19,80 3900 +15,90 3900 +12,00 3900 +8,10 4200 +4,20 -0,05 -0,60 2000 A B 3300 3600 10300 SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A C 1400 D Trang:1 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật SỐ LIỆU THIẾT KẾ + Chiều cao tầng : H1 = 4,2m H2 = 3,9m + Kích thước cấu kiện tầng sau : • Móng có bậc có vát + Chiều cao bậc : h1 = 300mm + Chiều cao vát : h2 = 450mm + Chiều cao tường móng : h3 = 1500mm + Diện tích mặt : AxB=2.9×2.3m • Cột : kích thước tiết diện cột tầng : + Tầng 1,2,3 : 250mm x 350mm + Tầng 4,5 : 250mm x350mm + Bước cột : B = 3,6 + Số bước cột : 23 • Sàn, dầm : – Dầm sàn kích thước: 250mm x 350mm – Dầm phụ sàn kích thước : 250mm x 300mm – Dầm mái kích thước: 250mm x 350mm – Dầm phụ mái kích thước : 250mm x 300mm – Chiều dày sàn : 90 mm • Hàm lượng cốt thép: + Hàm lượng cốt thép cho 1m3 BT móng : 60 + Hàm lượng cốt thép cho 1m3 BT cột : 170 + Hàm lượng cốt thép cho 1m BT dầm : 220 + Hàm lượng cốt thép cho 1m3 BT dầm phụ: 150 + Hàm lượng cốt thép cho 1m3 BT sàn : 25 A./THIẾT KẾ VÁN KHUÔN : Hệ thống ván khuôn dầm sàn có hai cách cấu tạo sau : • Hệ ván khuôn dầm sàn làm việc độc lập , có hệ thống cột chống riêng • Hệ ván sàn liên kết lại gác lên xà gồ , xà gồ gác lên đở liên kết với ván thành dầm hay dầm phụ Cách thứ thường áp dụng khoảng cách dầm lớn Cách thứ hai thường áp dụng khoảng cách dầm nhỏ Chọn chiều dày ván đáy dầm chính, dầm phụ ,ván sàn kiểm tra độ võng chúng Chọn tiết diện xà gồ kiểm tra độ võng xà gồ I.VỚI Ô SÀN LỚN : (PHƯƠNG ÁN 1) Với nhịp L1 = 3,3m L2 = 3,6 m Chọn L2 để tính toán : Cột : Dầm 3 : Xà gồ đỡ sàn : Dầm phụ E SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A F Trang:2 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật Tính ván sàn : a) Sơ đồ tính: Ván sàn coi dầm liên tục hai đầu khớp, gối tựa xà gồ: Cắt dãi có chiều rộng 1m, chiều dài bước cột 3,6m để tính toán b) Tải trọng: – Trọng lượng Bêtông cốt thép : 2600 x 0.09 x = 234 600 × 0, 03 ×1 = 18 – Trọng lượng ván khuôn gỗ lấy: – Trọng lượng người phương tiện thi công : 250 x = 250 + Tải trọng tiêu chuẩn : qtc = 234 + 18 + 250 = 502 = 5.02 + Tải trọng tính toán : qtt = 234 x 1,2 + 18 x 1,1 + 250 x 1,3 = 625,6 (kg/m) = 6.256 (kg/cm) c) Tính toán: Tính toán theo cấu kiên chịu uốn • Theo điều kiện cường độ: σ max = M max ≤ <σ > W Trong : Giá trị mômen lớn ql 10 bh 100 × 32 = = 150(cm3 ) : W= 6 : Mmax = Mômen kháng uốn tiết diện ( với b = 1m: Chiều rộng dãi cắt để tính sàn) < σ > : ứng suất giới hạn cho phép gỗ làm ván khuôn < σ > =150 (kg/cm2) Tải trọng phân bố q = qtt = 6.256 kg/cm Khoảng cách gối tựa suy từ điều kiện cường độ: ql 10W <σ > 10 ×150 × 150 ≤ <σ > ⇒ lσ ≤ = = 190(cm) 10W q • Kiểm tra độ võng cho phép : 6.256 f max ≤ < f > Trong : fmax : độ võng lớn ván khuôn f max = ql 128 EI Với : q = qtc = 5.02 kg/cm E = 105 kg/cm2 : môđul đàn hồi cấu kiện bh3 100 × 33 = : mômen quán tính tiết diện 12 12 l : độ võng cho phép kết cấu nhìn thấy = 400 I= SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A Trang:3 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật Khoảng cách gối tựa suy từ điều kiện độ võng: lf ≤ 128 × E × I 128 × 10 × 100 × 33 = = 113(cm) 400 × q 400 × 5.02 × 12 Khoảng cách xà gồ l = Chọn l = 100 cm = m ; 2./Tính xà gồ cột chống xà gồ : b h Tiết diện xà gồ thường chọn : = ÷ Chọn tiết diện xà gồ × 8cm Các cột chống liên kết với giằng theo phương: a) Tải trọng tác dụng lên xà gồ : -Tải trọng xà gồ : 0,06 x 0,08 x 600 = 2.88 (kg/m) -Tải trọng tiêu chuẩn : qtc = 502 + 2,88 = 504,88 -Tải trọng tính toán : qtt = 625,6 + 2,88 × 1,1 = 628,77 b) Sơ đồ tính xà gồ : Xà gồ dầm liên tục đặt gối tựa cột chống q l l l l 3600 c) Tính toán: • Theo điều kiện cường độ: σ max = Giá trị mômen lớn M max ≤ <σ > W ql : Mmax = 10 Tải trọng phân bố q = qtt = 628,77 kg/m Tính khoảng cách cột chống : l= × 82 10 × 150 × 10 M = tt −2 q 628,77.10 • Kiểm tra độ võng cho phép : = 123,6 f max ≤ < f > × 83 l ≤ 128 EJ = 12 = 117,50 tc −2 q × 400 504,88.10 × 400 128 × 10 × Chọn khoảng cách cột chống : l = 0,9 d) Tính toán kiểm tra tiết diện cột chống : Chọn trước tiết diện cột chống : x 12 Chiều cao cột chống : + tầng 1: 4,0 + tầng 2,3,4,5: 3,7 Chọn chiều cao cột chống 4,0 để tính toán SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A Trang:4 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật 1000 450 l/4 l/2 l/4 Chọn bố trí hệ giằng theo phương: theo phương dọc xà gồ: Chiều dài tính toán theo phương x: lx = 0,5×l = 0,5×4 = Chiều dài tính toán theo phương y: ly = l = Thanh giằng chọn gỗ có kích thước × 8cm Sơ đồ bố trí hệ cột chống, xà gồ giằng cột chống sau: h 3900 1000 X Y 450 1000 b 450 900 900 900 4500 900 450 Cột chống làm việc chịu nén • Kiểm tra ổn định cột chống : + Theo phương x : Ix h.b b = = = = 1,7321 F 12bh 3 lx 200 = 116 < <λ> = 150 λx = m× r = 1× 1,7321 x Bán kính quán tính: rx = Độ mãnh : + Theo phương y : Iy b.h h 12 = = = 3,4641 F 12bh 3 ly 400 = 116 < <λ> = 150 λy = m× = 1× ry 3,4641 Bán kính quán tính: ry = Độ mãnh : = ⇒ λx = λy = 116 Từ λ = 116 ta có hệ số uốn dọc: ϕ = 3100 3100 = = 0,23 λ2 116 • Điều kiện ổn định: Lực nén tính toán tác dụng lên cột chống : N = qtt x 0,9 = 565,893 N 565,893 σ = ϕ × F = 0,23 × 12 × = 34,17 < < σ > = 150 Trong : < λ > = 150 độ mãnh giới hạn cột chống gỗ < σ >= 150 ứng suất cho phép cột chống gỗ 3./Tính ván đáy ,cột chống dầm phụ : SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A Trang:5 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật a./Tính ván đáy dầm phụ : tiết diện dầm 250 x 300 – Chọn ván gỗ dày 3cm cho ván đáy ván thành • Sơ đồ tính dầm phụ : • Tải trọng tác dụng : 2600 × 0,25 × 0,30 = 195 + Trọng lượng bêtông: + Trọng lượng ván gỗ: 0,03×0,25×600 = 4,5 + Hoạt tải thi công : 250×0,25 = 62,5 tc q = 195 + 4,5 + 62,5 = 262 qtt = 4,5×1,1 + 195×1,2 + 62,5×1,3 = 320,2 • Tính toán: Xem ván đáy dầm liên tục kê lên gối tựa cột chống ,hai đầu liên kết ngàm +) Theo điều kiện cường độ: – Giá trị mômen lớn dầm : Mà q tt × l Mmax = 10 25 × 32 × 150 = 5625 = 56,25 Mmax = W×<σ> = Tính khoảng cách gối tựa ( cột chống dầm phụ) ⇒ lσ = 10 × M max q tt = 10 × 56,25 = 1,25 359,2 +) Kiểm tra độ võng cho phép : ql l ≤< f > = 128 EI 400 3 b×h 25 × = I= = 56,25 12 12 128 × E × I 128 ×105 × 56, 25 = = 84,87 400 × q tc 400 × 294,5.10−2 f max = ⇒ lf ≤ lx = 3,62 = 362 SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A X b Chọn khoảng cách cột chống 0,80 b./Tính cột chống dầm phụ : -Chọn tiết diện cột chống dầm phụ 6×12 -Tải trọng tác dụng lên dầm phụ : N = 0,80 × 359,2 = 287,36 – Chiều cao cột chống : l = 3,62 – Chọn bố trí hệ giằng theo phương, theo phương dọc dầm phụ : – Kiểm tra ổn định cột chống : (Thanh chịu nén) Theo phương x : h Y Trang:6 250 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật Ix × 12 = 3,4641 = F 12 × 12 × l x 1× 362 λx = m× r = 3,4641 = 104,5 < <λ> = 150 x rx = Theo phương y: ly = 1,81 Iy 12 × 63 = 1,7321 F 12 × 12 × l y 1× 181 λy = m× = = 104,50 < <λ> = 150 ry 1,7321 ry = = λmax = λx = λy =104,50 ⇒ ϕ = 3100 3100 = = 0,284 λ 104,50 -Điều kiện ổn định : N 287,36 σ = ϕ × F = 0,284 × 12 × = 14,05 < <σ> = 150 Vậy cột chống đảm bảo điều kiện ổn định 4./Tính ván đáy ,cột chống dầm chính: a./Tính ván đáy dầm : Tiết diện dầm 250×450 -Chọn ván gỗ dày 3cm cho ván đáy ván thành • Tải trọng tác dụng : +Trọng lượng Bêtông: 0,25×0,45×2600 = 292,5 +Trọng lượng ván gỗ: 0,03×0,25×600 = 4,5 +Hoạt tải thi công : 250×0,25 = 62,5 qtc = 292,5 + 4,5 + 62,5 = 359,5 qtt = 4,5×1,1 + 292,5×1,2 + 62,5×1,3 = 437,2 • Sơ đồ tính: Xem ván đáy dầm liên tục kê gối tựa cột chống hai đầu liên kết khớp • Tính toán: + Theo điều kiện cường độ: Giá trị mômen lớn dầm : q tt × l Mmax = 10 Mmax = W×<σ> = 25 × 32 × 150 = 5625 = 56,25 Khoảng cách cột chống: ⇒ lσ = 10 × M max q tt = SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A 10 × 56,25 = 1,13 437,2 Trang:7 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật + Kiểm tra theo độ võng cho phép : q tc × l f  × ≤   = 128 E × I 400 l 3 b×h 25 × = I= = 56,25 12 12 f l = l≤ 128 × E × I = 400 × q tc 128 × 10 × 56,25 = 79,41 400 × 359,5.10 − Chọn khoảng cách cột chống 0,75 b./Tính cột chống dầm : Chọn cột chống có tiết diện x 12 cm cột chống dầm phụ -Tải trọng tác dụng lên dầm : N = 0,75×437,2 = 327,9 – Chiều cao cột chống l = 3,52 m – Chọn bố trí hệ giằng theo phương, theo phương dọc dầm : h 250 X Y b -Kiểm tra ổn định cột chống : Thep phương x : lx = 1,76 = 176 Ix × 12 = 1,7321 = F 12 × 12 × l x × 176 λx = m× r = 1,7321 = 101,61 < <λ> = 150 x rx = Theo phương y: ly = 3,52 Iy 12 × = 3,4641 F 12 × 12 × l x × 352 λy = m× r = 3,4641 = 101,61 < <λ> = 150 x 3100 3100 λmax = λx = λy =101,61 ⇒ ϕ = = = 0,3 λ 101,612 ry = = -Điều kiện ổn định : N 327,9 σ = ϕ × F = 0,3 ×12 × = 15,181 < <σ> = 150 Vậy cột chống đảm bảo điều kiện ổn định II VỚI Ô SÀN NHỎ : (PHƯƠNG ÁN 2) L3 = 2,0 m Chọn phương án xà gồ không cột chống : Ở ta chọn xà gồ có tiết diện phương án Sau tiến hành kiểm tra khả chịu lực độ võng xà gồ trường hợp cột chống Nếu xà gồ không đủ khả chịu lực cần bổ sung cột chống tiếp tục kiểm tra phương án SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A Trang:8 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật 1.Tính ván sàn : Chọn ván dày 3cm theo qui cách gỗ xẻ Tính toán giống phương án xà gồ cột chống độc lập tải trọng tác dụng cấu tạo sàn không đổi 2.Tính xà gồ đỡ sàn : Xà gồ kê tự lên hai gối đỡ liên kết với thành dầm phụ nên sơ đồ việc dầm đơn giản kê lên hai gối tựa q lxg Giá trị mômen lớn dùng để tính : Mmax = q×l2 Trong nhịp tính toán xà gồ lxg = 2,0 – 0,25 = 1,75m – Chọn xà gồ có kích thước tiết diện 6×8 cm • Kiểm tra theo cường độ : – Tải trọng sàn truyền xuống : qstc = 476 qstt = 594,4 -Trọng lượng thân xà gồ : 0,08×0,06×600 = 2,88 qtc = 476 + 2,88 = 478,88 qtt = 594,4 + 2,88×1,1 = 597,57 + Mômen lớn : Mmax = q tt × l 597,57 × 1,75 = = 228,76 8 + Mômen chống uốn : W= σ= M max W b × h2 × 82 = = 64 6 228,76.10 = = 357,44 > <σ > = 150 64 (Không thỏa mãn) • Kiểm tra theo độ võng : f l = f  q tc × l 4,7888 × 1753 × 12 × = × = 0,013 >   = 400 384 E × I 384 10 × × l (Không thỏa mãn) Vậy kích thước xà gồ không đảm bảo điều kiện cường độ độ võng Do cần phải bổ sung cột chống xà gồ * Dự kiến đặt cột chống nhịp, tiết diện cột chống xà gồ chọn phương án 6×12 cm + Kiểm tra lại khả chịu lực xà gồ: – Sơ đồ tính dầm liên tục có nhịp, chiều dài nhịp l = − 0,25 = 0,875m ; q l SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1Al Trang:9 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật – Theo cường độ: Mômen lớn : q tt × l 597,57 × 0,875 = = 28,60 16 16 Mmax = Mômen chống uốn : W= σ= M max W b × h2 × 82 = = 64 6 28,6.10 = = 44,70 < <σ > = 150 64 (thỏa mãn) • Kiểm tra theo độ võng : f l f  q tc × l 4,7888 × 87,53 × 12 = = × = × = 0,0009 <   400 128 E × I 128 10 × × 83 l (thỏa mãn) + Kiểm tra ổn định cột chống: Trong phạm vi ô sàn nhỏ, theo phương tính toán, xà gồ có cột chống nên bố trí hệ giằng theo phương này, cần phải bố trí hệ giằng theo phương mặt phẳng khung Chọn trước tiết diện cột chống : x 12 Chiều cao cột chống 3,81 Chọn bố trí hệ giằng theo phương: theo phương vuông góc với xà gồ: X Y Chiều dài tính toán: ly = 0,5×l = 0,5×3,81 = 1,905 lx = l = 3,81 Thanh giằng chọn gỗ có kích thước × 8cm Sơ đồ bố trí hệ cột chống ,xà gồ giằng cột chống sau Cột chống làm việc chịu nén • Kiểm tra ổn định cột chống : + Theo phương x : Ix b.h h 12 = = = = 3,4641 F 12bh 3 lx 381 = 110 < <λ> = 150 λx = m× r = 1× 3,4641 x Bán kính quán tính: rx = Độ mãnh : + Theo phương y : Độ mãnh : Iy h.b b = = = 1,7321 F 12bh 3 ly 190,5 = 110 < <λ> = 150 λy = m× = 1× 1,7321 ry Bán kính quán tính: ry = = ⇒ λx = λy = 110 Từ λ = 110 ta có hệ số uốn dọc: ϕ = SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A 3100 3100 = = 0,256 λ2 110 Trang:10 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I Đáy dầm phụ Thành côngxon Đáy côngxon Thành dầm bo Đáy dầm bo Xà gồ đỡ sàn Cột chống xà gồ Thanh gằng ngang Thanh giằng xiên Cột chống D.phụ Thanh giằng ngang Thanh giằng xiên Cột chống D.chính Thanh giằng ngang Thanh giằng xiên Cột chống dầm bo Thanh giằng ngang Thanh giằng xiên Cột chống côngxon GVHD: Đặng Công Thuật 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.06 0.03 0.03 0.06 0.03 0.03 0.06 0.03 0.03 0.06 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 0.25 0.22 0.20 0.22 0.33 0.10 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.12 0.08 0.08 0.12 0.08 0.08 0.12 0.08 0.08 0.12 3.65 1.38 1.38 3.65 3.65 3.65 1.38 4.25 1.75 3.35 3.74 3.60 2.70 3.00 2.20 2.65 3.87 3.20 2.25 3.87 3.75 2.15 3.87 3.20 2.25 3.87 0.91 0.30 0.28 0.80 1.20 0.37 0.01 0.03 0.01 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 100 88 44 40 40 40 160 80 80 160 1280 160 320 120 560 180 500 200 400 374 132 286 200 88 160 44 91.25 26.62 12.10 32.12 48.18 14.60 1.58 2.45 1.01 3.86 34.47 1.38 2.07 0.86 2.96 1.14 13.93 1.54 2.16 10.42 1.19 1.48 5.57 0.68 0.86 1.23 IV.TỔNG KHỐI LƯỢNG GỖ DÙNG CHO TẦNG NHÀ : 1.MÓNG : Gổ ván dày 3cm : 642,84 m2, 2.TẦNG I : – Cột : Gỗ ván dày 3cm : 546,7 – Sàn: Gỗ ván dày 3cm : 1127,85 – Dầm chính: Gỗ ván dày 3cm : 276,61 – Dầm phụ : Gỗ ván dày 3cm : 288,35 – Dầm côngxôn : Gỗ ván dày 3cm : 38,72 – Dầm bo : Gỗ ván dày 3cm : 94,90 – TỔNG CỘNG : 2373,13 – Xà gồ, cột chống, giằng loại : 88,98 3.TẦNG II, III : – Cột : Gỗ ván dày 3cm : 1062,6 – Sàn: Gỗ ván dày 3cm : 2255,7 – Dầm chính: Gỗ ván dày 3cm : 553,21 SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A Trang:23 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật – Dầm phụ : Gỗ ván dày 3cm : 576,7 – Dầm côngxôn : Gỗ ván dày 3cm : 77,44 – Dầm bo : Gỗ ván dày 3cm : 189,8 – TỔNG CỘNG : 4715,45 – Xà gồ, cột chống, giằng loại : 156,7 4.TẦNG IV : – Cột : Gỗ ván dày 3cm : 455,40 – Sàn: Gỗ ván dày 3cm : 1127,85 – Dầm chính: Gỗ ván dày 3cm : 276,61 – Dầm phụ : Gỗ ván dày 3cm : 288,35 – Dầm côngxôn : Gỗ ván dày 3cm : 38,72 – Dầm bo : Gỗ ván dày 3cm : 94,90 – TỔNG CỘNG : 2281,83 – Xà gồ, cột chống, giằng loại : 87,25 5.TẦNG V : – Cột : Gỗ ván dày 3cm : 514,8 – Sàn: Gỗ ván dày 3cm : 1127,85 – Dầm chính: Gỗ ván dày 3cm : 276,61 – Dầm phụ : Gỗ ván dày 3cm : 288,35 – Dầm côngxôn : Gỗ ván dày 3cm : 38,72 – Dầm bo : Gỗ ván dày 3cm : 94,90 – TỔNG CỘNG : 2432,07 – Xà gồ, cột chống, giằng loại : 90,84 Tầng nhà MÓNG TẦNG I TẦNG II.III Bảng : THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG BÊTÔNG Kích thước C.kiện Số Tên cấu kiện Tiết diện lượng Chiều Thể cấu dài tích kiện K.lượng Bêtông Bậc móng 2.80 × 2.40 0.300 2.02 110 221.76 Phần vát 2.80 × 2.40 0.550 3.70 110 406.56 Cổ móng 0.55 × 0.35 1.400 0.27 110 29.65 Cột 0.25 × 0.45 3.550 0.40 110 43.93 Dầm 0.25 × 0.45 14.150 1.59 22 35.02 Dầm Phụ 0.25 × 0.35 3.900 0.34 100 34.13 Dầm côngxôn 0.20 × 0.30 1.375 0.08 44 3.63 Dầm bo 0.10 × 0.30 3.900 0.12 40 4.68 Sàn 0.08 × 3.90 16.900 5.27 20 105.46 Cột Dầm 0.25 × 0.45 0.25 × 0.45 3.450 14.150 0.39 1.59 220 44 85.39 70.04 SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A Trang:24 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I TẦNG IV TẦNG V GVHD: Đặng Công Thuật Dầm Phụ 0.25 × 0.35 3.900 0.34 200 68.25 Dầm côngxôn 0.20 × 0.30 1.375 0.08 88 7.26 Dầm bo 0.10 × 0.30 3.900 0.12 80 9.36 Sàn 0.08 × 3.90 16.900 5.27 40 210.91 Cột 0.25 × 0.35 3.450 0.30 110 33.21 Dầm 0.25 × 0.45 14.150 1.59 22 35.02 Dầm Phụ 0.25 × 0.35 3.900 0.34 100 34.13 Dầm côngxôn 0.20 × 0.30 1.375 0.08 44 3.63 Dầm bo 0.10 × 0.30 3.900 0.12 40 4.68 Sàn 0.08 × 3.90 16.900 5.27 20 105.46 Cột 0.25 × 0.35 3.900 0.37 110 41.12 Dầm 0.25 × 0.45 14.150 1.59 22 35.02 Dầm Phụ 0.25 × 0.35 3.900 0.34 100 34.13 Dầm côngxôn 0.20 × 0.30 1.375 0.08 44 3.63 Dầm bo 0.10 × 0.30 3.900 0.12 40 4.68 Sàn 0.08 × 3.90 16.900 5.27 20 105.46 Bảng : THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP Số lượng cấu kiện K.lượng bêtông tầng Lượng C.thép 1m3 bêtông Lượng cốt thép tầng Tầng nhà Tên cấu kiện K.lượng bêtông C.kiện MÓNG Móng 5.99 110 659.47 60 39568.35 Cột 0.40 110 43.93 170 7468.31 Dầm 1.59 22 35.02 220 7704.68 Dầm Phụ 0.34 100 34.13 150 5118.75 Dầm côngxôn 0.08 44 3.63 150 544.50 Dầm bo 0.12 40 4.68 150 702.00 Sàn 5.27 20 105.46 25 2636.40 Cột Dầm 0.39 1.59 220 44 85.39 70.04 170 220 14515.88 15409.35 TẦNG I TẦNG II.III SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A Trang:25 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I TẦNG IV TẦNG V GVHD: Đặng Công Thuật Dầm Phụ 0.34 200 68.25 150 10237.50 Dầm côngxôn 0.08 88 7.26 150 1089.00 Dầm bo 0.12 80 9.36 150 1404.00 Sàn 5.27 40 210.91 25 5272.80 Cột 0.30 110 33.21 170 5645.06 Dầm 1.59 22 35.02 220 7704.68 Dầm Phụ 0.34 100 34.13 150 5118.75 Dầm côngxôn 0.08 44 3.63 150 544.50 Dầm bo 0.12 40 4.68 150 702.00 Sàn 5.27 20 105.46 25 2636.40 Cột 0.37 110 41.12 170 6986.03 Dầm 1.59 22 35.02 220 7704.68 Dầm Phụ 0.34 100 34.13 150 5118.75 Dầm côngxôn 0.08 44 3.63 150 544.50 Dầm bo 0.12 40 4.68 150 702.00 Sàn 5.27 20 105.46 25 2636.40 Bảng : TÍNH CÔNG LAO ĐỘNG CHO CÔNG TÁC LẮP DỰNG VÁN KHUÔN Tầng nhà MÓNG TẦNG I TẦNG II Tên cấu kiện K.lượng Móng Sàn Dầm Dầm phụ Dầm côngxon Dầm bo Cột Sàn Dầm Dầm phụ Dầm côngxon Dầm bo Cột 642.84 1127.85 276.61 288.35 38.72 94.90 546.70 1127.85 276.61 288.35 38.72 94.90 531.30 Định mức lao động Số hiệu Ng.c/100m2 định mức 20.20 AF.81122 21.29 AF.81151 28.88 AF.81141 28.88 AF.81141 28.88 AF.81141 28.88 AF.81141 24.24 AF.81132 21.29 AF.81151 28.88 AF.81141 28.88 AF.81141 28.88 AF.81141 28.88 AF.81141 24.24 AF.81132 SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A Nhu cầu ngày công 130 240 80 83 11 27 133 240 80 83 11 27 129 T.số công 130 574 570 Trang:26 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I TẦNG III TẦNG IV TẦNG V GVHD: Đặng Công Thuật Sàn Dầm Dầm phụ Dầm côngxon Dầm bo Cột Sàn Dầm Dầm phụ Dầm côngxon Dầm bo Cột Sàn 1127.85 276.61 288.35 38.72 94.90 531.30 1127.85 276.61 288.35 38.72 94.90 455.40 1127.85 21.29 28.88 28.88 28.88 28.88 24.24 21.29 28.88 28.88 28.88 28.88 24.24 21.29 AF.81151 AF.81141 AF.81141 AF.81141 AF.81141 AF.81132 AF.81151 AF.81141 AF.81141 AF.81141 AF.81141 AF.81132 AF.81151 240 80 83 11 27 129 240 80 83 11 27 110 240 Dầm Dầm phụ Dầm côngxon Dầm bo Cột 276.61 288.35 38.72 94.90 514.80 28.88 28.88 28.88 28.88 24.24 AF.81141 AF.81141 AF.81141 AF.81141 AF.81132 80 83 11 27 125 570 551 566 Bảng : TÍNH CÔNG LAO ĐỘNG CHO CÔNG TÁC BÊTÔNG Định mức lao động Tầng nhà Tên cấu kiện K.lượng MÓNG Móng TẦNG I TẦNG II Nhu cầu ngày công T.số công 1081 Ng.c/1m3 Số hiệu định mức 658.90 1.64 AF.11210 1081 Cột 43.93 4.05 AF.12230 178 Dầm 35.02 3.56 AF.12310 125 Dầm phụ 34.13 3.56 AF.12310 121 Dầm côngxon 3.63 3.56 AF.12310 13 Dầm bo 4.68 3.56 AF.12310 17 Sàn 105.46 2.48 AF.12410 262 Cột 42.69 4.05 AF.12230 173 Dầm 35.02 3.56 AF.12310 125 Dầm phụ Dầm côngxon 34.13 3.63 3.56 3.56 AF.12310 AF.12310 121 13 SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A 716 711 Trang:27 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I TẦNG III TẦNG IV TẦNG V GVHD: Đặng Công Thuật Dầm bo 4.68 3.56 AF.12310 17 Sàn 105.46 2.48 AF.12410 262 Cột 42.69 4.05 AF.12230 173 Dầm 35.02 3.56 AF.12310 125 Dầm phụ 34.13 3.56 AF.12310 121 Dầm côngxon 3.63 3.56 AF.12310 13 Dầm bo 4.68 3.56 AF.12310 17 Sàn 105.46 2.48 AF.12410 262 Cột 33.21 4.5 AF.12210 149 Dầm 35.02 3.56 AF.12310 125 Dầm phụ 34.13 3.56 AF.12310 121 Dầm côngxon 3.63 3.56 AF.12310 13 Dầm bo 4.68 3.56 AF.12310 17 Sàn 105.46 2.48 AF.12410 262 Cột 37.54 4.5 AF.12210 169 Dầm 35.02 3.56 AF.12310 125 Dầm phụ 34.13 3.56 AF.12310 121 Dầm côngxon 3.63 3.56 AF.12310 13 Dầm bo 4.68 3.56 AF.12310 17 Sàn 105.46 2.48 AF.12410 262 711 687 707 Bảng : TÍNH CÔNG LAO ĐỘNG CHO CÔNG TÁC CỐT THÉP Tầng nhà MÓNG TẦNG I Định mức lao động Tên cấu kiện K.lượng Ng.c/1 Số hiệu định mức Nhu cầu ngày công Móng 39568.35 8.34 AF.61120 330 Cột 7468.31 10.02 AF.61421 75 Dầm 7704.68 10.04 AF.61521 77 Dầm phụ 5118.75 10.04 AF.61521 51 Dầm côngxon Dầm bo 544.50 702.00 10.04 10.04 AF.61521 AF.61521 SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A T.số công 330 254 Trang:28 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I TẦNG II TẦNG III TẦNG IV TẦNG V GVHD: Đặng Công Thuật Sàn 2636.40 14.63 AF.61711 39 Cột 7257.94 10.02 AF.61421 73 Dầm 7704.68 10.04 AF.61521 77 Dầm phụ 5118.75 10.04 AF.61521 51 Dầm côngxon 544.50 10.04 AF.61521 Dầm bo 702.00 10.04 AF.61521 Sàn 2636.40 14.63 AF.61711 39 Cột 7257.94 10.02 AF.61421 73 Dầm 7704.68 10.04 AF.61521 77 Dầm phụ 5118.75 10.04 AF.61521 51 Dầm côngxon 544.50 10.04 AF.61521 Dầm bo 702.00 10.04 AF.61521 Sàn 2636.40 14.63 AF.61711 39 Cột 5645.06 10.02 AF.61421 57 Dầm 7704.68 10.04 AF.61521 77 Dầm phụ 5118.75 10.04 AF.61521 51 Dầm côngxon 544.50 10.04 AF.61521 Dầm bo 702.00 10.04 AF.61521 Sàn 2636.40 14.63 AF.61711 39 Cột 6986.03 10.02 AF.61421 70 Dầm 7704.68 10.04 AF.61521 77 Dầm phụ 5118.75 10.04 AF.61521 51 Dầm côngxon 544.50 10.04 AF.61521 Dầm bo 702.00 10.04 AF.61521 Sàn 2636.40 14.63 AF.61711 39 252 252 236 249 Bảng : TÍNH CÔNG LAO ĐỘNG CHO CÔNG TÁC THÁO DỞ VÁN KHUÔN Tầng nhà Tên cấu kiện MÓNG TẦNG I Móng Sàn Định mức lao động K.lượng Số hiệu Ng.c/100m2 định mức 642.84 9.50 AF.81122 1127.85 5.66 AF.81151 SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A Nhu cầu ngày công 61 64 T.số công 61 144 Trang:29 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I TẦNG II TẦNG III TẦNG IV TẦNG V GVHD: Đặng Công Thuật Dầm 276.61 Dầm phụ 288.35 Dầm côngxon 38.72 Dầm bo 94.90 Cột 546.70 Sàn 1127.85 Dầm 276.61 Dầm phụ 288.35 Dầm côngxon 38.72 Dầm bo 94.90 Cột 531.30 Sàn 1127.85 Dầm 276.61 Dầm phụ 288.35 5.50 5.50 5.50 5.50 7.66 5.66 5.50 5.50 5.50 5.50 7.66 5.66 5.50 5.50 AF.81141 AF.81141 AF.81141 AF.81141 AF.81132 AF.81151 AF.81141 AF.81141 AF.81141 AF.81141 AF.81132 AF.81151 AF.81141 AF.81141 15 16 42 64 15 16 41 64 15 16 Dầm côngxon 38.72 Dầm bo 94.90 Cột 531.30 Sàn 1127.85 Dầm 276.61 Dầm phụ 288.35 Dầm côngxon 38.72 Dầm bo 94.90 Cột 455.40 Sàn 1127.85 Dầm 276.61 Dầm phụ 288.35 Dầm côngxon 38.72 Dầm bo 94.90 Cột 514.80 5.50 5.50 7.66 5.66 5.50 5.50 5.50 5.50 7.66 5.66 5.50 5.50 5.50 5.50 7.66 AF.81141 AF.81141 AF.81132 AF.81151 AF.81141 AF.81141 AF.81141 AF.81141 AF.81132 AF.81151 AF.81141 AF.81141 AF.81141 AF.81141 AF.81132 41 64 15 16 35 64 15 16 39 143 143 137 141 V.TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH : Sau có đầy đủ số liệu, tổ chức thi công đổ bêtông chỗ theo phương pháp dây chuyền Theo yều cầu công việc , đặc điểm công trình Do biên chế thành phần tổ đội thực công việc khác Nên việc tổ chức đổ bêtông chổ khung nhà với tổ thực công việc có nhịp công tác không đổi , không thống , không bội số Trong đợt thi công Ở sau lựa chọn cách giải yêu cầu công việc tổ chức thi công theo hai phương án sau Đổ thi công dây chuyền SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A Trang:30 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật Chia công trình thành đợt thi công theo chiều cao nhà, đợt tầng, đợt phân thành nhiều phân đoạn Trong trình thi công tổ thợ lấy vào thi công làm liên tục với số lượng người không thay đổi từ bắt đầu đến kết thúc công việc Với số lượng người lựa chọn Tính toán thời gian hoàn thành công tác chủ yếu công tác đổ bêtông Sau tính thời gian công việc lại , với số người lấy vào thi công cho : Mỗi công việc dược hoàn thành với thời gian gần thời gian hoàn thành công tác đổ bêtông Sắp xếp thời điểm thực hiên công việc theo công tác đổ bêtông , với mối liên hệ đầu cuối , thỏa mãn gián đoạn kỹ thuật đổ bêtông nhà nhiều tầng, Các tổ thợ thi công ngày ca ca làm phân đoạn Tất số liệu tính toán ghi bảng ĐỢT LẮP VK 36 36 36 36 36 SỐ NGÀY CÔNG YÊU CẦU THI CÔNG LẮP VK CỐT THÉP BÊTÔNG THÁO VK 130 574 570 570 551 566 330 254 252 252 236 249 1081 716 711 711 687 707 61 144 143 143 137 141 SỐ CÔNG NHÂN THAM GIA CỐT BÊTÔNG THÁO VK THÉP 16 54 16 45 16 45 16 45 16 45 16 45 SỐ CA CẦN THỰC HIỆN LẮP CỐT BÊTÔNG THÁO VK VK THÉP 21 21 21 21 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Số phân đoạn đợt thi công công việc lớn số phân đoạn tối thiểu tính : mmin ≥ A × t1 + n − = × + − = K Ở gián đoạn kỹ thuật chờ cho bêtông đủ cường độ đến phép dựng dàn giáo , lấy ngày GHI CHÚ : – Thành phần tổ đội khu vực biên chế số tổ thợ sử dụng để hoàn thành công việc sau : SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A Trang:31 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật 1/Công tác ván khuôn : – Chế tạo lắp ghép ván khuôn : tổ thợ gồm người : Sử dụng tổ thợ 2/Công tác cốt thép : – Chế tạo lắp dựng cốt thép : Biên chế tổ thợ gồm người Ở dùng tổ thợ 3/Công tác đổ bêtông : – Đổ bê tông dưỡng hộ bêtông : Biên chế tổ thợ gồm người Sử dụng tổ thợ 4/Công tác tháo dỡ ván khuôn : Biên chế tổ thợ gồm người thợ bậc + thợ bậc Sử dụng tổ thợ *) Xác định nhân lực bình quân (Ptb) tham gia vào công trình: Ptb = Trong đó: ∑ cong ∑ t.gian ∑ cong = 10139 (người); ∑ t.gian = 120 (ngày); Suy : Ptb = 85 (công); *) Xác định lượng nhân công dư suốt trình thi công so với nhân lức trung bình: Adư = 1554 (người) Pmax = 106 (công) Ta có: Hệ số không điều hoà nhân lực: Hệ số phân bổ lao động : Pmax 106 = = 1,25 Ptb 85 A 1554 K = du = = 0,15 A 10139 K1 = VI XÁC ĐỊNH HỆ SỐ LUÂN CHUYỂN VÁN KHUÔN VÀ KHỐI LƯỢNG GỖ SỬ DỤNG : Hệ số luân chuyển ván khuôn tính cho kết cấu loại : + Kích thước dầm chính: giống tầng + Kích thước dầm phụ : giống tầng + Cột : Giống tầng 1,2,3 Giống tầng 4,5 Thời gian chu kỳ sử dụng ván khuôn lớn nhận biết biểu đồ tiến độ thi công Ở ván khuôn chịu lực không chịu lực tháo dỡ lúc *) Tính hệ số luân chuyển ván khuôn: SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A Trang:32 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật n= ∑m ∑S KV Với: ∑ m : Số khu vực cho toàn công trình ( lấy số ca thi công) ∑ S : Số khu vực cần chế tạo ván khuôn T ∑S = t KV max KV T0max : Chu kỳ sử dụng ván khuôn lớn Trong đó: T0 max = t1 + t + t + t + t + ∑ t tc + ∑ t kt t1 : Thời gian gia cường, lắp dựng ván khuôn cho phân đoạn (t1 = 1) t2 : Thời gian đặt cốt thép phân đoạn t3 : Thời gian đổ Bêtông phân đoạn t4 : Thời gian tháo dỡ ván khuôn phân đoạn t5: Thời gian sữa chữa cho ván khuôn ∑ t tc : Tổng thời gian gián đoạn tổ chức ∑t kt : Tổng thời gian gián đoạn kỹ thuật 1./Tính hệ số luân chuyển ván khuôn cột, dầm, sàn : a) Cột, dầm, sàn tầng 1,2,3: T0max = 20 ; SKV = 20 = 20 Hệ số luân chuyển ván khuôn : n= ∑m S KV = 48 = 2,4 20 Chọn ncds = 3; b)Cột, dầm, sàn tầng 4,5: T0max = 20 ; SKV = 20 = 20 Hệ số luân chuyển ván khuôn: n= ∑m ∑S = KV 32 = 1,6 20 Chọn ncds = 2; 2./Tính hệ số luân chuyển ván khuôn móng : Tomax = ; SKV = n= ∑m S KV = =7 21 =3 BẢNG 8: HỆ SỐ LUÂN CHUYỂN VÁN KHUÔN Cấu kiện SKV Σm Cột, dầm, sàn tầng 1,2,3 48 20 Cột, dầm, sàn tầng 4,5 32 20 Móng 21 3./Tính khối lượng gỗ sử dụng: SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A n 3 Trang:33 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật Giả sử khối lượng ván khuôn V1; Khối lượng ván khuôn cần chế tạo: V = V1.SKV Khi kể đến chi tiết cấu tạo: Q = 1,4.V Khối lượng ván khuôn cần bổ sung sau lần luân chuyển ván khuôn: Q’ = 0,2nQ Khối lượng gỗ sử dụng tính theo công thức : Q = 1,4V (1 + 0,2n) Trong : Q : lượng gỗ sử dụng làm ván khuôn 0,2 : Hệ số kể đến hao hụt hư hỏng trình sử dụng ván khuôn n : Hệ số chuyển ván khuôn 1,4 : Hệ số kể đến chi tiết, cấu tạo ván khuôn mà chưa thống kê Bảng : THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CỦA CÔNG TRÌNH TT Loại VK Móng Cột tầng 1,2,3 Cột tầng 4,5 Dầm sàn T1,2,3 Chỉ số Σm n V1(m2) V(m2) Q(m3) Σm n V1(m2) V(m2) Q(m3) Σm n V1(m2) V(m2) Q(m3) Σm n V1(m2) V(m2) Q(m3) K.lượng 21 TT Loại VK Xà gồ Cột chống Thanh giằng Dầm sàn T4,5 Xà gồ Cột chống Thanh giằng Chỉ số V1(m3) V(m3) Q(m3) V1(m3) V(m3) Q(m3) Σm n V1(m2) V(m2) Q(m3) V1(m3) V(m3) Q(m3) V1(m3) V(m3) Q(m3) K.lượng TỔNG VII./CHỌN MÁY THI CÔNG : 1./Thống kê khối lượng vật liệu khu vực tầng : Bảng 10 : THỐNG KÊ TRỌNG LƯỢNG VÁN KHUÔN CỐT THÉP CỦA MỖI KHU VỰC TRONG TẦNG Ván khuôn (T) Cột chống dầm (T) Cột chống dầm phụ (T) Xà gồ (T) SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A Cốt thép (T) Tổng cộng (T) Trang:34 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật 2./Chọn cấn trục thiếu nhi để vận chuyển van khuôn cốt thép : – Năng suất cần trục tính : Q = n0.Q0.Kg.T.Ktg (T/ca) Q0: Sức nâng cần trục Q0 = 0,5(t) n0: Số lần nâng cần trục n0 = 14 Kg = 1: Hệ số sử dụng cần trục T = 8h: thời gian làm việc cần trục ca Ktg = 0,9: Hệ số sử dụng thời gian Q = 14 × 0,5 × × × 0,9 = 50,4 Lượng vật liệu vận chuyển (T) Tên máy T108 Sức trục (T) 0,5 Năng suất (T/ca) 50,4 Nhu cầu (chiếc) 3./Chọn máy thăng tải phục vụ vận chuyển Bêtông : Năng suất máy thăng tải: Q = nQ0 (T/ca) Với: Q0: Tải trọng máy, chọn máy T41 có Q0 = 0,5T n : Số lần nâng vật n= T K tg K m TCK Ktg = 0,85: Hệ số sử dụng thời gian Km = 0,85: Hệ số sử dụng máy TCk : Thời gian nâng, hạ, bốc, dỡ TCK = t1 + t2 + t3 t1 = t2 = 2(phút): Thời gian bốc dỡ t3 = 2H v v: Tốc độ nâng vật v = 0,5(m/s) TCK = 6(phút) n= 60 × × 0,85 × 0,85 = 58 (lần/ca) Q = 58 x 0,5 = 29(T/ca) Khối lượng Bêtông cần vận chuyển ca (T) Tên máy T41 Sức trục (T) 0,5 Năng suất (T/ca) 29 Nhu cầu (chiếc) 4./Chọn máy trộn Bêtông : Năng suất máy tính : N= e × n × k1 × k × 1000 Chọn máy trộn C-99 có dung tích 250(lít) Có: e = 250(lít) dung tích hữu ích thùng n: số mẻ trộn n= 3600 (mẻ) T T = tquay + tnạp + tdỡ + tquay = 3(phút) SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A Trang:35 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I n= GVHD: Đặng Công Thuật 3600 = 20 (mẻ/1h) × 60 t =8h: Thời gian làm việc máy trộn ca k1 = 0,67 Hệ số ca ngót bêtông k2 = 0,85 Hệ số sử dụng thời gian suy ra: N= 250 × 20 × 0,67 × 0,85 × = 22,78 (m3 /ca) 1000 Khối lượng Bêtông Trong ca (T) Tên máy C-99 Dung tích (lít) 0,5 Năng suất (m3/ca) 22,78 Nhu cầu (chiếc) 5./Chọn máy đầm Bêtông : Khối lượng bêtông ca (m3) – Sàn – Dầm, cột Máy đầm N/suất (m3/ca) 10 3-6 Tên máy W – 52 C – 727 Số lượng 2 VIII./THỐNG KÊ CÁC CHỈ SỐ : Bảng 11 : THỐNG KÊ CÁC CHỈ SỐ STT Các số Thời gian thi công Số lượng nhân công tham gia Máy thăng tải Cần trục thiếu nhi Máy trộn bêtông Máy đầm bêtông Khối lượng gỗ sử dụng Đơn vị Ngày Người Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc m3 Số lượng 120 115 1 Bảng 12 : BẢNG THỐNG KÊ VẬT LIỆU Ô SÀN ĐIỂN HÌNH TÊN CẤU KIỆN Ván khuôn sàn Ván thành dầm phụ Ván đáy dầm phụ Ván thành dầm KÍCH THƯỚC b(cm) h(cm) l(m) 250 270 250 370 3 3 SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A 3.65 3.65 3.65 4.25 Số lượng ô sàn 17 4 Trang:36 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I Ván đáy dầm Xà gồ đỡ sàn Cột chống xà gồ Cột chống dầm Cột chống dầm phụ Thanh giằng ngang Thanh giằng xiên GVHD: Đặng Công Thuật 250 6 12 12 4.25 4.25 3.81 3.52 20 12 3 12 8 3.62 3.60 2.55 10 16 SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A Trang:37 <...>… từng đợt thi công Ở đây sau khi lựa chọn cách giải quyết các yêu cầu cơ bản của công việc đã tổ chức thi công theo hai phương án sau Đổ thi công dây chuyền SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A Trang:30 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật Chia công trình thành 6 đợt thi công theo chiều cao nhà, mỗi đợt là 1 tầng, trong mỗi đợt được phân thành nhiều phân đoạn Trong quá trình thi công các tổ… ván đáy và kiểm tra ổn định của cột chống a Kiểm tra ván đáy dầm côngxôn: – Chọn chiều dày 3cm cho cả ván đáy và ván thành – sơ đồ tính là dầm liên tục gồm 2 nhịp l = 0,8m -Tải trọng tác dụng : * Trọng lượng Bêtông : 0,2×0,3×2600 = 156 * Trọng lượng ván gỗ : 0,03×0,1×600 = 1,8 * Hoạt tải thi công : 250×0,2 = 50 – Dầm chính: Gỗ ván dày 3cm : 553,21 SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A Trang:23 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật 2 – Dầm phụ : Gỗ ván dày 3cm : 576,7 – Dầm côngxôn : Gỗ ván dày 3cm : 77,44 – Dầm bo : Gỗ ván dày 3cm : 189,8 – TỔNG CỘNG : 4715,45 – Xà gồ, cột chống, thanh giằng các loại : 156,7 4.TẦNG IV : – Cột : Gỗ ván dày… định 5.Tính ván đáy, cột chống dầm Côngxôn : Dầm côngxôn có kích thước tiết diện : 200 x 300 Nhịp : L = 1600 Đối với hệ ván khuôn sàn: chọn phương án đã thi t kế cho ô sàn nhỏ: – ván khuôn sàn chọn ván khuôn gỗ có chiều dày là 3 cm – xà gồ đỡ sàn có tiết diện 6×8 cm được đỡ bởi 1 cột chống có tiết diện 6×12 cm đặt ở giữa nhịp – Đối với ván khuôn dầm : chọn phương án đặt 1 cột chống có tiết diện… chuyển ván khuôn: SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A Trang:32 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật n= ∑m ∑S KV Với: ∑ m : Số khu vực cho toàn công trình ( lấy bằng số ca thi công) ∑ S : Số khu vực cần chế tạo ván khuôn T ∑S = t KV 0 max KV 1 T0max : Chu kỳ sử dụng ván khuôn lớn nhất Trong đó: T0 max = t1 + t 2 + t 3 + t 4 + t 5 + ∑ t tc + ∑ t kt t1 : Thời gian gia cường, lắp dựng ván khuôn… biên chế và số tổ thợ sử dụng để hoàn thành công việc như sau : SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A Trang:31 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật 1 /Công tác ván khuôn : – Chế tạo và lắp ghép ván khuôn : tổ thợ gồm 6 người : Sử dụng 6 tổ thợ 2 /Công tác cốt thép : – Chế tạo và lắp dựng cốt thép : Biên chế tổ thợ gồm 8 người Ở đây dùng 2 tổ thợ 3 /Công tác đổ bêtông : – Đổ bê tông và dưỡng… TÍNH CÔNG LAO ĐỘNG CHO CÔNG TÁC THÁO DỞ VÁN KHUÔN Tầng nhà Tên cấu kiện MÓNG TẦNG I Móng Sàn Định mức lao động K.lượng Số hiệu Ng.c/100m2 định mức 642.84 9.50 AF.81122 1127.85 5.66 AF.81151 SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A Nhu cầu ngày công 61 64 T.số công 61 144 Trang:29 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I TẦNG II TẦNG III TẦNG IV TẦNG V GVHD: Đặng Công Thuật Dầm chính 276.61 Dầm phụ 288.35 Dầm côngxon… K.lượng TỔNG VII./CHỌN MÁY THI CÔNG : 1./Thống kê khối lượng vật liệu của mỗi khu vực trong tầng : Bảng 10 : THỐNG KÊ TRỌNG LƯỢNG VÁN KHUÔN CỐT THÉP CỦA MỖI KHU VỰC TRONG TẦNG Ván khuôn (T) Cột chống dầm chính (T) Cột chống dầm phụ (T) Xà gồ (T) SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A Cốt thép (T) Tổng cộng (T) Trang:34 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật 2./Chọn cấn trục thi u nhi để vận chuyển… AF.81141 28.88 AF.81141 24.24 AF.81132 SVTH: Nguyễn Thanh Vinh – Lớp : 28X1A Nhu cầu ngày công 130 240 80 83 11 27 133 240 80 83 11 27 129 T.số công 130 574 570 Trang:26 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I TẦNG III TẦNG IV TẦNG V GVHD: Đặng Công Thuật Sàn Dầm chính Dầm phụ Dầm côngxon Dầm bo Cột Sàn Dầm chính Dầm phụ Dầm côngxon Dầm bo Cột Sàn 1127.85 276.61 288.35 38.72 94.90 531.30 1127.85 276.61 288.35 38.72… CÔNG CÔNG TRÌNH : Sau khi có đầy đủ số liệu, tổ chức thi công đổ bêtông tại chỗ theo phương pháp dây chuyền Theo yều cầu của công việc , đặc điểm của công trình Do biên chế thành phần các tổ đội thực hiện các công việc khác nhau Nên việc tổ chức đổ bêtông tại chổ khung nhà với các tổ thực hiện các công việc sẽ có nhịp công tác không đổi , không thống nhất , không là bội số của nhau Trong từng đợt thi

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án