Excel Từ Cơ Bản Đến Chuyên Gia Dành Cho Người Đi Làm, Chia Sẻ Miễn Phí Khóa Học 101Ex

GIỚI THIỆU GÓI COMBO EXCEL TỪ CƠ BẢN TỚI NÂNG CAO GỒM 2 KHÓA HỌC EXCEL CƠ BẢN VÀ EXCEL NÂNG CAO.

Đang xem: Excel từ cơ bản đến chuyên gia dành cho người đi làm

KHÓA HỌC THỨ 1: “Excel cơ bản – Làm quen với Excel từ A tới Z dành cho người mới bắt đầu”

KHÓA HỌC THỨ 2: “Excel nâng cao – Quản lý dữ liệu chuyên nghiệp và tự động hóa báo cáo với Excel”

Dưới đây là nội dung giới thiệu về 2 khóa học trong gói combo:

KHÓA HỌC THỨ 1: EXCEL CƠ BẢN – LÀM QUEN VỚI EXCEL TỪ A TỚI Z DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

1) Đối tượng học viên:

Người mới đi làm công việc văn phòng, chưa có nhiều kiến thức để làm việc với phần mềm Excel

Sinh viên mới ra trường cần trang bị kỹ năng Excel

Bất kỳ ai muốn học Excel một cách bài bản, nâng cao kiến thức kinh nghiệm làm việc với phần mềm EXCEL.

2) Mô tả khóa học:

Khóa học được thiết kế dành cho người chưa từng tiếp xúc với Excel vẫn có thể theo học và dễ dàng làm chủ Excel

Khóa học được tiếp cận theo hướng đầy đủ, chi tiết theo từng nhóm tác vụ trong Excel, đảm bảo học viên tự tin làm chủ Excel sau khi học xong. Các nhóm tác vụ trong Excel như File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View.

Các nhóm tác vụ được giới thiệu ở mức độ cơ bản, các tính năng ẩn dấu đằng sau các tác vụ sẽ được giới thiệu trong khóa học nâng cao.

Ví dụ: Khóa học cơ bản sẽ giới thiệu cách sử dụng tính năng Data Validation để chuẩn hóa dữ liệu nhập vào thông qua danh sách dạng List. Cũng với tính năng Data Validation, làm thế nào để tạo ra danh sách dạng List phụ thuộc lẫn nhau thông qua việc kết hợp với hàm OFFSET thì sẽ được giới thiệu trong khóa nâng cao.

Một ví dụ khác là trong khóa Excel cơ bản chỉ giới thiệu cách sử dụng các hàm, còn trong khóa Excel nâng cao sẽ sử dụng nhiều các hàm lồng nhau.

Các ví dụ trong khóa học được minh họa cụ thể trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng nhưng bất kỳ học viên của lĩnh vực nào cũng có thể theo học.

3) Lợi ích sau khóa học:

Học viên tự tin làm chủ phần mềm Excel ở mức độ cơ bản, giải quyết được các yêu cầu công việc liên quan đến việc sử dụng Excel.

Học viên có kiến thức nền tảng vững chắc, bài bản, đầy đủ để học thêm các kiến thức trong khóa học Excel nâng cao.

Xem thêm: bài tập cho ngày đèn đỏ

KHÓA HỌC THỨ 2: EXCEL NÂNG CAO – QUẢN LÝ DỮ LIỆU CHUYÊN NGHIỆP VÀ LÀM BÁO CÁO VỚI EXCEL

1) Đối tượng học viên:

Học viên đã có thời gian làm việc với Excel từ 6 tháng trở lên, đã biết cách thức sử dụng Excel ở mức độ cơ bản.

Học viên muốn làm chủ Excel ở cấp độ cao hơn, muốn ứng dụng Excel để làm các loại báo cáo một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

2) Mô tả khóa học:

Khóa học được thiết kế dành cho học viên đã có kiến thức cơ bản về Excel để cùng làm chủ các kỹ năng nâng cao hơn của Excel.

Khóa học được tiếp cận theo nguyên tắc TOP-DOWN: Giới thiệu Mô hình để làm báo cáo tự động trên Excel. Sau khi hiểu được mô hình, học viên sẽ được học cách để chuẩn bị dữ liệu đưa vào Excel, từ dữ liệu chuẩn sẽ sử dụng các công thức và hàm để tổng hợp dữ liệu, hoặc dùng công cụ Pivot Table. Sau khi có dữ liệu dạng bảng biểu, học viên sẽ ứng dụng bảng biểu đó để làm báo cáo dạng Dashboard thông qua các kỹ năng về vẽ biểu đồ, và định dạng có điều kiện Conditional Formating.

Trong khóa học nhiều công thức phức tạp được giới thiệu như công thức mảng, nhiều hàm lồng nhau hiệu quả được giới thiệu như việc kết hợp SUMIFS với INDEX và MATCH, kết hợp sử dụng OFFSET, MATCH và COUNTIF…

Kỹ năng tùy biến biểu đồ, làm báo cáo Dashboard một cách sinh động cũng là một phần quan trọng trong khóa học Excel nâng cao này.

Các ví dụ trong khóa học được minh họa cụ thể trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng nhưng bất kỳ học viên của lĩnh vực nào cũng có thể theo học.

3) Lợi ích sau khóa học:

Học viên tự tin làm các loại báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo.

Xem thêm: Hướng Dẫn Ghi Sổ Chi Tiết Công Nợ Phải Trả Excel Đơn Giản Nhất

Học viên có kiến thức nền tảng vững chắc để sẵn sàng làm chủ kỹ năng cao cấp nhất trong Excel – tự động hóa Excel bằng Visual Basic for Application.

Sau khi mua khóa học Combo này, hệ thống sẽ đồng thời kích hoạt cả 2 khóa học trong gói khóa học này. Bạn sẽ học từng khóa học một trong gói combo nhé

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel