Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Diện Tích Đất Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Xác Định Lại Diện Tích Đất Ở

Mẫu đơn xin xác nhận đất đai đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện giao dịch đất đai cũng như thực hiện các thủ tục, chẳng hạn như cấp sổ đỏ… Mẫu đơn xin xác nhận đất đai này mọi người gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để xác nhận thông tin về khu đất mà họ cần biết. Những thông tin đó có thể là xin xác nhận đất ở, xác nhận đất khai hoang, xác nhận nguồn gốc đất, xác nhận diện tích đất, xác nhận quyền sử dụng đất… Hãy khám phá bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Đang xem: đơn xin xác nhận diện tích đất

*

Nội dung bài viết

1. Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Đất Ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

….………, ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐẤT Ở

Cán bộ địa chính xã

Tôi là: ……………………………………….. Sinh năm: …………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

CMND số ……… cấp ngày ……………. tại ……………………………………….

Số điện thoại: ………………………………………………………………………..

Tôi xin trình bày với quý cơ quan nội dung sau:

Tôi là con trai của ông ……………. và bà ……………. Hai ông bà có một tài sản chung là mảnh đất tại địa chỉ ……………………….. Ông bà, tôi và các anh chị em của tôi đã sinh sống tại đây từ năm 1984. Tuy nhiên, đến nay, mảnh đất này chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

Lý do xin xác nhận: Làm thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

Do vậy, tôi làm đơn này kính xin quý cơ quan xác nhận mảnh đất tại địa chỉ nói trên là đất ở ổn định.

Tôi xin cam đoan thông tin trên là đúng với sự thật và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, xác thực của những thông tin này.

Mong sớm nhận được phản hồi từ quý cơ quan.

Tôi chân thành cảm ơn!

Xác nhận của UBND phường … Người làm đơn

2. Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Đất Khai Hoang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–

Hà Nội, ngày…..tháng….năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN (V/v: Xin xác nhận về nguồn gốc đất khai hoang)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã………………..

Tôi là:……………………….………………………..Sinh năm: ……………….……..

Chứng minh nhân dân số:……………..……… cấp ngày…………. tại ………………

Trú tại:…………………………………………………………………………………..

là người sử dụng đất với thửa đất số ……… tờ bản đồ số ……………. tại …………………….

Thông tin về thửa đất: (Diện tích, mục đích sử dụng, tài sản trên đất)

…………………..………………………………………………………………………

Thông tin về nguồn gốc đất:

….………………………………………………………………………………………..

Lý do xin xác nhận:

Nay, tôi có nhu cầu xin cấp ………………………………….. Cơ quan ……………. yêu cầu tôi cung cấp xác nhận của địa phương về nguồn gốc đất của mình.

Vì lẽ đó, tôi làm đơn này kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã…………. xác nhận nguồn gốc sử dụng đất để tôi làm thủ tục …………… theo quy định pháp luật.

Tôi cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật. Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ……….

UBND xã ………………. xác nhận về nguồn gốc sử dụng đất của ông bà …………………………. sử dụng đất tại ………………………….. thửa đất số ………… tờ bản đồ số ………………….. như sau:

Nguồn gốc sử dụng dất: ………………………………………………………………

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ…CHỦ TỊCH

Tư vấn pháp luật miễn phí 19006512

3. Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nguồn Gốc Đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm

ĐƠN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC ĐẤT(V/v: Xác nhận nguồn gốc mảnh đất số…………..)

Kính gửi: – UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)…………

– Ông:……………………. – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)…………

Tên tôi là:………………………. Sinh năm:……..

Chứng minh nhân dân số:…………… do CA…………….…… cấp ngày…/…./…..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………..…………..

Hiện đang cư trú tại:…………………………………………………….…………….

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(Trình bày sự việc và lý do dẫn đến bạn làm đơn)

Vì lý do trên, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và thực hiện xác nhận cho tôi nội dung sau:

………………………………………….……………………………………………..

………………………..………………………………………………………………..

(Trình bày sự việc bạn xin xác nhận.)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà mình đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu những thông tin trên là sai.

Kính mong Quý cơ quan xem xét, giải quyết cho tôi theo quy định pháp luật để tôi có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

4. Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tình Trạng Thửa Đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hnh Phúc

 ********

MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG THỬA ĐẤT

Để:…………..………………………..

Kính gửi:…………………………………………………………

Chúng tôi ký tên dưới đây:

Họ tên:………………………………………………………….Năm sinh:……………………………

CMND số:……………………….Cấp ngày:…………………….. tại……………………………….……….

Xem thêm: Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế Và Phương Pháp Cộng Đại Số

Thường trú tại:…………….………………………………………………………………………………

Họ tên:………………………………………………………….Năm sinh:……………………………

CMND số:……………………….Cấp ngày:…………………….. tại……………………………….……….

Thường trú tại:…………….………………………………………………………………………………

Hiện chúng tôi đang lập hồ sơ để:……………………………….thửa đất tọa lạc tại…………………..

…….……………………………………………………………………………………………………….

Có đặc điểm sau:

1.Đất

Diện tích:………………..……………..m2

Loại đất…………………………….…….……Hạng đất:………………………………………………

Thửa số:……………………………………………..…………………………………………………..

Tờ bản đồ số:……………………………………………..……………………………………………..

Thời hạn sử dụng còn lại:………………..……………………………………………………………….

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số :………………………. do……………………………………

cấp ngày:……………………… tháng:…………………… năm………………………………………………

2. Nhà ở, đất ở

Nhà ở:

Kết cấu nhà……………………..Số tầng……………….

Diện tích xây dựng:…………………………….m2

Diện tích sử dụng:………………….…………m2

Đất ở:

Diện tích đất ở:………………..………………m2

Hình thức sử dụng:

Chung………………………………………m2

Riêng………………………………………m2

Vị trí tứ cân:

+ Đông giáp:……………..….+ Tây giáp:……………….…

+ Nam giáp:……………….…+ Bắc giáp::…………………

Thời gian sử dụng:……………….………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở………………………..……………..

Do:……………………….. CẤP: “Ngày:……………… tháng:……………. Năm:…………..

Đề nghị UBND xã( phường) xác nhận cho chúng tôi là hiện nay thửa đất nêu trên đang sử dụng không bị tranh chấp, khiếu nại, không nằm trong khu quy hoạch, thế chấp, bảo lãnh, không góp vốn, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và đáp ứng đây đủ các điều kiện:…………………………………… theo quy định của pháp luật ./.

Người viết đơn

(Ký tên, viết rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ(PHƯỜNG)

….………………Ngày…………Tháng…………Năm………..

Ông (bà):………………….……………………..

Hiện sử dụng đất ổn định không tranh chấp là đúng.

5. Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Diện Tích Đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN DIỆN TÍCH ĐẤT

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)………………….

– Ông………………….. – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)…………

(Hoặc các chủ thể có thẩm quyền khác như Sở Tài nguyên và Môi trường,… )

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

– Căn cứ vào tình hình thực tế bản thân.

Tên tôi là:……………………………………………………….. Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………..…………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………..…………………………….

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:…………………………………………………………………….…………..

Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:………………………………………… Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………… Chức vụ:…………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:………………………………………….…………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………….………………………….

Căn cứ đại diện:……………………………………………………………..………..)

Xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(Bạn trình bày về hoàn cảnh, lý do bạn làm đơn, đó có thể là do hiện tại phần đất mà bạn sử dụng đã đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để được cấp/làm lại/… Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác có thẩm quyền, do đó, bạn muốn làm đơn xin xác nhận diện tích đất mà bạn đang sử dụng để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích đất hiện tại bạn đang sử dụng trên thực tế).

Vì những lý do sau:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(Phần này bạn trình bày lý do dùng để thuyết phục chủ thể có thẩm quyền rằng yêu cầu xác nhận mà bạn đưa ra là hợp lý, hợp pháp)

Tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét trường hợp trên của tôi và tiến hành xác nhận diện tích đất……. mà tôi (công ty) tôi đang sử dụng/sở hữu, cụ thể là……………………………… (đưa ra thông tin mà bạn cần xác nhận)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của … Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Quyền Sử Dụng Đất

Các bạn xem tại bài này, chúng tôi đã soạn rất chi tiết về mẫu đơn này.

Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Xin Cấp Quyền Sử Dụng Đất Năm 2020

7. Nơi nộp Mẫu đơn xin xác nhận đất đai?

Theo luật đất đai, người dân có thể nộp đơn xin xác nhận đất đai tại văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. Cụ thể, theo khoản 4, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP:

Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị kinh doanh công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Xem thêm: Thế Nào Là Diện Tích Xây Dựng Công Trình, Diện Tích Xây Dựng Và Diện Tích Sử Dụng Là Gì

Do đó, Văn phòng đăng ký đất đai là cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp thông tin đất đai theo các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Do đó, bạn có thể nộp Mẫu đơn xin xác nhận đất đai lên Văn phòng đăng ký đất đai để xác nhận thông tin về khu đất bạn muốn biết.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích