Đồ Án Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp Chọn Lọc, ĐÁ»“ ÁN Xá»­ Lã½ Næ°Á»›C ThảI ThủY SảN

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG 1TỔNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN HÕA XÃ NHƠN HÒA – NHƠN THỌ, HUYỆN AN NHƠN TỈNH BÌNH ĐỊNH1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN KCN NHƠN HÕA1.1.1 Địa Điểm Xây Dựng1.1.2 Vị Trí Địa Lý KCN1.2 CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP1.2.1 Hệ Thống Giao Thông1.2.2 Nguồn Cung Cấp Nước1.2.3 Nguồn Cung Cấp Điện1.2.4 Hệ Thống Thông Tin Liên Lạc .1.2.5 Thoát Nước .1.3 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN .1.3.1 Địa Hình ..1.3.2 Đặc Điểm Khí Hậu ..1.3.3 Đặc Trƣng Thủy Văn1.3.4 Hiện Trạng Tài Nguyên Thiên Nhiên Và Đa Dạng Sinh Học Khu Vực Dự Án1.4 CÁC NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG TRONG KCN1.5 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆNCHƯƠNG 2TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP2.1 PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC2.1.1. Song Chắn Rác Và Lƣới Lọc Rác2.1.2. Lắng Cát2.1.3. Bể Vớt Dầu Mỡ2.1.4. Lọc Cơ Học2.2 PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ .2.2.1. Keo Tụ.2.2.2. Hấp Phụ2.3 PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC2.3.1. Phưong Pháp Trung Hòa2.3.2. Phương pháp oxy hóa khử2.3.3. Phương Pháp Điện Hoá Học2.4 PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC ..2.4.1. Các Phương Pháp Hiếu Khí2.4.2. Các Phương Pháp Kỵ Khí2.5 XỬ LÝ BÙN CẶN .2.6 MỘT SỐ HỆ THỐNG XLNT ĐANG ÁP DỤNG TẠI CÁC KCN2.6.1. Khu Công Nghiệp Tân Tạo2.6.2. Khu Công Nghiệp Việt – Sing .2.6.3. Khu Công Nghiệp Linh Trung 12.6.4. Khu Chế Xuất Tân ThuậnCHƯƠNG 3..PHÂN TÍCH LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ3.1. CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ.3.2. NGUỒN GỐC, THÀNH PHẦN TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI3.2.1. Nguồn Phát Sinh3.2.2. Lưu Lượng Nước Thải .3.2.3. Thành Phần, Tính Chất Nước Thải3.2.4. Phương Hướng Quản Lý Nước Thải ..3.3. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ3.4. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ3.4.1. Đề Xuất Quy Trình Công Nghệ .3.4.2. Thuyết minh quy trình công nghệ .CHƯƠNG 4…TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ .4.1. MỨC ĐỘ CẦN THIẾT XỬ LÝ VÀ CÁC THÔNG SỐ TÍNH TOÁN .4.1.1. Mức độ cần thiết xử lý .4.1.2. Xác định các thông số tính toán .4.2. TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ THEO PHƯƠNG ÁN 1 .4.2.1. Bể Thu Gom – Hầm Bơm4.2.2. Lƣới Lọc Tinh .4.2.3. Bể Điều Hòa4.2.4. Bể Keo Tụ ..4.2.5. Bể Tạo bông4.2.6. Bể Lắng I4.2.7. Bể aerotank4.2.8. Bể Lắng II4.2.9. Bể Trung Gian4.2.10. Bể Lọc Áp Lực4.2.11. Bể tiếp xúc khử trùng4.2.12. Bể Nén Bùn4.2.13. Máy Ép Bùn4.2.14. Tính Toán Hóa Chất4.3. TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ THEO PHƯƠNG ÁN 2:Bể MBRCHƯƠNG 5.TÍNH KINH TẾ VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN5.1 TÍNH TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG5.2 TÍNH TOÁN CHI PHÍ VẬN HÀNH5.3 SO SÁNH 2 PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ .CHƯƠNG 6…KẾT LUẬN -KIẾN NGHỊ …TÀI LIỆU THAM KHẢO

*
Đồ án xử lý nước thải

Đang xem: đồ án xử lý nước thải công nghiệp

Xem tài liệu
Hướng Dẫn hướng dẫn | Liên Hệ

Xem thêm: Quyết Định 228/Qđ

Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

Xem thêm: Đồ Án Kết Cấu Thép 2 Nhịp 27M (Kèm Bản Vẽ Cad), Đồ Án Kết Cấu Thép Cho Nhịp Nhà 27M

0 Response to “Đồ án: Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải khu công nghiệp nhơ hòa 2000m3/ngày đêm”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án