đồ án web phim

Bạn đang xem: đồ án web phim Tại Lingocard.vn

8 Comments 1 Like Statistics Notes

Đang xem: đồ án web phim

Xem thêm: Các Khóa Học Thiết Kế Edumall Có Gì Đặc Biệt? Học Thiết Kế Đồ Họa Thực Chiến Online

12 hours ago   Delete Reply Block

Xem thêm: nghị luận về bài thơ tiểu đội xe không kính

Slide Đồ Án Tốt Nghiệp Khoa CNTT Web Xem Phim Online Mới

1. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT HÖNG YEÂN KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN ———  ——— BAÙOCAÙO ÑOÀAÙN TOÁT NGHIEÄP ĐỀ TÀI THIEÁTKEÁ WEBSITEXEMPHIMONLINE GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ĐẶNG VÂN ANH SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN HIỆU 2. Tổng quan về đề tài Cơ sở lý thuyết thực hiên Nội dung thực hiện Kết luận 3. Lí do chọn đề tài  Để đáp ứng được với nhu ngày càng lớn của con người, giúp mọi người có thể thưởng thức những bộ phim hay.  Đáp ứng nhu cầu thư giãn và giải trí của con người sau giờ làm việc  Bắt kịp xu thế phát triển của ngành công nghiệp sản xuất phim trên thế giới 4. Mục tiêu của đề tài  Cung cấp kho phim hay và độc đáo cho người xem qua những bộ phim mới  Cung cấp đến người xem những thể loại phim và những bộ phim bổ ích  Nắm vững được kiến thức cơ bản về lập trình PHP  Phát triển website với quy mô lớn hơn để đáp ứng với nhu cầu thực tế hiện nay. 5. Giới hạn và phạm vi  Xây dựng website xem phim trực tuyến với các chức năng giới thiệu phim, xem phim online, cập nhật phim mới, theo thể loại phim, khách hàng nạp thẻ để xem phim.  Phạm vi ứng dụng: Sử dụng trực tuyến online trên mạng…  Đối tượng sử dụng: Website có thể được sử dụng bởi người quản trị, các thành viên, người dùng… 6. Tìm hiểu về PHP  PHP là chữ viết tắt của “Hypertext Preprocessor”  Thực chất PHP là ngôn ngữ kịch bản nhúng trong HTML, PHP có thể được đặt rải rác trong HTML.  PHP là một ngôn ngữ lập trình được kết nối chặt chẽ với máy chủ, là một công nghệ phía máy chủ (Server-Side) và không phụ thuộc vào môi trường (cross-platform).  Khác với ngôn ngữ lập trình, PHP được thiết kế để chỉ thực hiện điều gì đó sau khi một sự kiện xảy ra 7. Tìm hiểu về localhost  Localhost có nghĩa là một máy chủ được vận hành trên máy tính của bạn  Localhost bao gồm nhiều ứng dụng đi kèm với nhau và tất cả các ứng dụng đó sẽ kết hợp với nhau để tạo ra một môi trường có thể chạy mã nguồn WordPress trên máy tính của chính bạn bao gồm:  Phần mềm Webserver tên Apache  Phần mềm PHP để xử lý mã PHP  Phần mềm MySQL Server  Phần mềm PHPMyAdmin 8. Xác định yêu cầu của hệ thống  Yêu cầu nghiệp vụ :  Đối với người quản trị: Là người có quyền cao nhất của hệ thống, ngoài việc được tác động đến các chức năng quản lý thành viên, quản lí thông tin phim, thêm thể loại phim, sửa xóa thông tin phim, xử lý khắc phục các lỗi trên website, người quản trị còn có quyền tạo tài khoản, cấp quyền cho thành viên quản trị  Đối với thành viên: Là người tìm hiểu thông tin phim, thành viên có thể xem thông tin bộ phim, tìm kiếm bộ phim mình yêu thích hay thể loại phim mình thích và xem phim trực tuyến trên website . 9. Xác định yêu cầu của hệ thống  Yêu cầu phi chức năng:  Về giao diện  Website không quá phức tạp  Thanh menu đơn giản  Fone chữ dễ nhìn..v..v.  Về tính bảo mật  An toàn bảo mật dữ liệu  Có thông tin liên hệ  Về tính tương thích  Tương thích với các trình duyệt phổ biến 10. Thiết kế hệ thống  Biểu đồ Usecase tổng quát 11. Thiết kế hệ thống  Biểu đồ lớp tổng quát 12. Thiết kế hệ thống  Sơ đồ usecase quản lý Phim 13. Thiết kế hệ thống  Sơ đồ usecase quản lý thể loại Phim 14. Thiết kế hệ thống  Sơ đồ usecase quản lý quảng cáo 15. Giao diện trang chủ 16. Giao diện trang chủ 17. Giao diện trang xem phim 18. Giao diện trang thể loại phim 19. Giao diện trang quản trị 20. Kết quả đạt được Xây dựng được website xem phim online với giao diện tương đối đẹp và đầy đủ các chức năng đã đề ra  Website chưa cho phép đăng nhập cho khách để like phim, thêm vào tủ phim để xem lại sau  Cách thiết kế giao diện, màu sắc vẫn chưa được chuyên nghiệp. Một số chỗ vẫn còn chưa đúng và dư thừa  Xây dựng thêm các Control làm phong phú trên việc tùy biến giao diện của website.  Bổ sung các Module hỗ trợ cho website như đăng nhập cho khách thêm phim vào tủ phim, like phim… Hạn chế Hướng phát triển

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án