Thuyết Minh Đồ Án Tốt Nghiệp Phần Nền Móng, Đồ Án Tốt Nghiệp Xây Dựng

*

*

www.mediafire.com

Tác giả: Nguyễn Đào Đăng Khoa X09 – ĐH Kiến Trúc Tp.HCM (Học viên trung tâm lingocard.vn K09)

– Kiến trúc 5%, kết cấu 70%, thi công 25%

– Kết cấu nhà dạng khung vách, có thiết kế kháng chấn, có kể thành phần động của gió,thiết kế cầu thang, thiết kế bể nước mái, thiết kế khung vách, móng cọc nhồi và cọc ép, móng lõi thang, sàn dự ứng lực trước căng sau theo tiêu chuẩn ACI 318 – 2008

– Thi công phần khung , sàn dự ứng lực trước.

Đang xem: đồ án tốt nghiệp phần nền móng

www.mediafire.com/

Tác giả: Phan Minh Toàn, ĐH Kiến Trúc Tp.HCM

– Kiến trúc 5%, kết cấu 70%, thi công 25%

– Kết cấu nhà dạng khung vách, có thiết kế kháng chấn, có kể thành phần động của gió,thiết kế cầu thang, thiết kế khung vách, móng cọc nhồi và cọc ép, sàn dự ứng lực trước căng sau theo tiêu chuẩn ACI 318

– Thi công sàn dự ứng lực trước.

www.mediafire.com/

Tác giả: Võ Tường Đan X08– ĐH Kiến Trúc Tp.HCM

– Kiến trúc 5%, kết cấu 70%, thi công 25%

– Kết cấu nhà dạng khung vách, có thiết kế kháng chấn, có kể thành phần động của gió,thiết kế cầu thang, thiết kế khung vách, móng cọc nhồi và cọc ép, sàn dự ứng lực trước căng sau theo tiêu chuẩn ACI 318

– Thi công phần khung, cầu thang, sàn dự ứng lực trước.

www.mediafire.com/

Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh X05– ĐH Kiến Trúc Tp.HCM

– Kiến trúc 5%, kết cấu 25%, thi công 75%

– Kết cấu: thiết kế tường vây, móng cọc khoan nhồi

– Thi công: Lập biên pháp thi công tầng hầm bằng phương pháp TOPDOWN

www.mediafire.com/

Tác giả: Võ Anh Vũ X04– ĐH Kiến Trúc Tp.HCM

– Kiến trúc 5%, kết cấu 70%, thi công 25%

– Kết cấu nhà dạng khung vách, có thiết kế kháng chấn, có kể thành phần động của gió,thiết kế cầu thang, thiết kế khung vách, móng cọc nhồi, thiết móng bè cọc dưới lõi thang, thiết kế tường chắn đất, thiết kế dầm chuyển, chuyên đề biểu đồ tương tác của cột….

– Thi công phần ngầm và thi công phần thân của công trình, lập tổng bình độ công trường.

Xem thêm: Chỉ Giúp Em Cách Share Dữ Liệu Giữa 2 Máy Tính Win Xp Đơn Giản

www.mediafire.com/

Tác giả: Nguyễn Đình Nghĩa X06– ĐH Kiến Trúc Tp.HCM

Tóm tắt về đồ án

– Kiến trúc 5%, kết cấu 70%, thi công 25%.

– Kết cấu nhà dạng khung, thiết kế sàn phẳng bê tông cốt thép, sàn phẳng dự ứng lực trước, móng cọc nhồi, móng cọc ép, nghiên cứu ảnh hưởng của ứng lực vào kết cấu khung, nghiên cứu sự tương tác qua lại giữa nền – móng và khung (mô hình đồng thời).

– Thi công móng cọc nhồi, thi công bê tông cốt thép phần thân và thi công sàn dự ứng lực trước căng sau.

www.mediafire.com/

Tác giả: Trần Tuấn Nam X02 – ĐH Kiến Trúc Tp.HCM

Tóm tắt về đồ án

– Kiến trúc 5%, kết cấu 70%, thi công 25%

– Kết cấu nhà dạng khung vách, có thiết kế kháng chấn, có kể thành phần động của gió, thiết kế sàn phẳng, móng cọc nhồi, móng lõi thang, cầu thang và hồ nước mái.

Xem thêm: Cách Tải Video Trên Facebook Về Máy Tính Bằng Chrome, Tải Video Từ Facebook Về Máy Tính

– Thi công phần móng cọc nhồi và phần thân.

*

*

*

Tính toán hiệu ứng nhóm trong móng cọc chịu tải trọng tĩnh bằng phần mềm phân tích phần tử hữu hạn 3D

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án