Đồ Án Tìm Hiểu Về Hệ Điều Hành Android, Tìm Hiểu Về Hệ Điều Hành Android

Ban đầu, Android là hệ điều hành cho các thiết bị cầm tay dựa trên lõi Linux do công ty Android Inc.(California, Mỹ) thiết kế.Công ty này sau đó đƣợc Google mua lại vào năm 2005 và bắt đầu xây dựng Android Platform. Các thành viên chủ chốt tại Android Inc. gồm có: Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, and Chris White. Hình 1.1 Android timelineVà sau tiếp, vào cuối năm 2007, thuộc về Liên minh Thiết bị cầm tay Mã Nguồn mở(Open Handset Alliance) gồm các thành viên nổi bật trong ngành viễn thong và thiết bị cầm tay nhƣ: TexasInstruments,BroadcomCorporation,Google,HTC,Intel,LG,Marvell,TechnologyGroup,Motorola,Nvidia,Qualcomm,SamsungElectronics,Sprint Nextel,T-Mobile,ARM Holdings,Atheros Communications,Asustek Computer Inc,Garmin Ltd,Softbank,Sony Ericsson,ToshibaCorp,and Vodafone Group.Mục tiêu của liên minh này là nhanh chóng đổi mới để đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu ngƣời tiêu dùng và kết quả đầu tiên của nó chính là nền tảng Android. Android đƣợc thiết kế để phục vụ nhu cầu của các nhà sản xuất thiết, các nhà khai thác và các lập trình viên thiết bị cầm tay.

Đang xem: đồ án tìm hiểu về hệ điều hành android

*
*

Xem thêm: Những Hàm Cơ Bản Trong Excel Mà Bạn Cần Nắm Rõ, 15+ Hàm Cơ Bản Trong Excel Cho Dân Văn Phòng

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tìm hiểu về Hệ điều hành android, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Xem thêm: Virus Máy Tính Là Gì? Cách Phòng Tránh Virus Máy Tính ) Cách Chặn Và Loại Bỏ Vi

MỤC LỤC CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID …………………………………. 1 1.1. Lịch sử Hệ điều hành ANDROID ………………………………………………………….. 1 1.2. DELVING với máy ảo DALVIK ………………………………………………………….. 2 1.3. Kiến trúc của ANDROID …………………………………………………………………….. 3 1.3.1. Tầng ứng dụng ……………………………………………………………………………… 3 1.3.2. Application framework ………………………………………………………………….. 3 1.3.3. Library ………………………………………………………………………………………… 4 1.3.4. Android Runtime ………………………………………………………………………….. 5 1.3.5. Linux kernel …………………………………………………………………………………. 5 1.4. ANDROID EMULATOR …………………………………………………………………….. 5 CHƢƠNG 2. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN ANDROID ……………………………. 7 2.1. Các thành phần trong một ANDROID PROJECT …………………………………… 7 2.1.1. AndroidManifest.xml ……………………………………………………………………. 7 2.1.2. File R.java ……………………………………………………………………………………. 8 2.2.Chu kỳ ứng dụng ANDROID ………………………………………………………………. 10 2.2.1. Chu kỳ sống thành phần ………………………………………………………………. 10 2.2.2. Activity Stack …………………………………………………………………………….. 11 2.2.3. Các trạng thái của chu kỳ sống ……………………………………………………… 12 Hình 2.3 Chu kỳ sống của activity …………………………………………………………. 12 2.2.4. Chu kỳ sống của ứng dụng …………………………………………………………… 12 2.2.5. Các sự kiện trong chu kỳ sống của ứng dụng ………………………………….. 13 2.2.6. Thời gian sống của ứng dụng ……………………………………………………….. 13 2.2.7. Thời gian hiển thị của Activity ……………………………………………………… 13 2.2.8. Các phƣơng thức của chu kỳ sống …………………………………………………. 14 2.3.Các thành phần giao diện trong ANDROID …………………………………………… 15 2.3.1. View………………………………………………………………………………………….. 15 2.3.2. ViewGroup ………………………………………………………………………………… 16 2.3.3. LinearLayout ……………………………………………………………………………… 16 2.3.3.1. FrameLayout ……………………………………………………………………………. 16 2.3.3.2. AbsoluteLayout ……………………………………………………………………….. 17 2.3.3.3. RetaliveLayout ………………………………………………………………………… 17 2.3.3.4. TableLayout …………………………………………………………………………….. 18 2.3.4. Button ……………………………………………………………………………………….. 18 2.3.5. ImageButton ………………………………………………………………………………. 19 2.3.6. ImageView…………………………………………………………………………………. 20 2.3.7 ListView ……………………………………………………………………………………. 20 2.3.8. TextView …………………………………………………………………………………… 21 2.3.9. EditText …………………………………………………………………………………….. 22 2.3.10. CheckBox ………………………………………………………………………………… 22 2.3.11. MenuOptions ……………………………………………………………………………. 22 2.3.12. ContextMenu ……………………………………………………………………………. 24 2.3.13. Quick Search Box ……………………………………………………………………… 25 2.3.14. Activity & Intend ………………………………………………………………………. 26 2.3.14.1. Activity …………………………………………………………………………………. 26 2.3.14.2. Intent …………………………………………………………………………………….. 27 -Khái niệm Intend: ……………………………………………………………………………….. 27 2.4.CONTENT PROVIDER và URI ………………………………………………………….. 29 2.5. BACKGROUND SERVICE……………………………………………………………….. 30 2.6. TELEPHONY …………………………………………………………………………………… 33 2.7.SQLITE …………………………………………………………………………………………….. 34 2.8. ANDROID & WEBSERVICE ……………………………………………………………. 35 2.8.1. Khái niệm Web service và SOAP …………………………………………………. 35 2.8.2. Giới thiệu về XStream …………………………………………………………………. 35 2.8.3. Thao tác với web service trong Android ………………………………………… 38 CHƢƠNG 3. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TỪ ĐIỂN ANH -VIỆT …………………… 41 3.1. Mô tả ứng dụng từ điển. ……………………………………………………………………… 41 3.2. Các lớp xử lý chính ……………………………………………………………………………. 41 3.2.1. Lớp database từ điển. …………………………………………………………………… 41 3.2.2. Lớp kiểm soát tra cứu. …………………………………………………………………. 41 3.2.3. Lớp hiển thị kết quả …………………………………………………………………….. 42 3.2.4. Lớp tra từ. ………………………………………………………………………………….. 42 3.3. Đặc tả lớp thƣ viện chính ……………………………………………………………………. 42 3.3.1. Lớp DictionaryDatabase ………………………………………………………………. 42 3.3.2. Lớp DictionaryProvider ……………………………………………………………….. 45 3.3.3. Lớp SearchableDictionary ……………………………………………………………. 49 3.3.4. Lớp WordActivity ………………………………………………………………………. 52 3.4. Đặc tả các lớp giao diện ứng dụng……………………………………………………….. 53 3.4.1 Giao diện chính ……………………………………………………………………………. 53 3.4.2 Giao diện tra từ ……………………………………………………………………………. 55 3.4.3 Giao diện kết quả …………………………………………………………………………. 56 KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………………… 58 LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới thầy giáo ThS.Trần Ngọc Thái, thầy đã tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình làm tốt nghiệp. Với sự chỉ bảo của thầy, em đã có những định hƣớng tốt trong việc triển khai và thực hiện các yêu cầu trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn sự dạy bảo và giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng đã trang bị cho em những kiến thức cơ bản nhất để em có thể hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp này. Xin cảm ơn tới những ngƣời thân trong gia đình đã quan tâm,động viên trong suốt quá trình học tập và làm tốt nghiệp. Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả bạn bè, đặc biệt là các bạn trong lớp CT1102 đã giúp đỡ và đóng góp ý kiến để tôi hoàn thành chƣơng trình. Em xin trân thành cảm ơn! Hải Phòng,ngày 24 tháng 12 năm 2012 Sinh viên Phạm Hùng Nam 1 CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID 1.1. Lịch sử Hệ điều hành ANDROID Ban đầu, Android là hệ điều hành cho các thiết bị cầm tay dựa trên lõi Linux do công ty Android Inc.(California, Mỹ) thiết kế.Công ty này sau đó đƣợc Google mua lại vào năm 2005 và bắt đầu xây dựng Android Platform. Các thành viên chủ chốt tại Android Inc. gồm có: Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, and Chris White. Hình 1.1 Android timeline Và sau tiếp, vào cuối năm 2007, thuộc về Liên minh Thiết bị cầm tay Mã Nguồn mở(Open Handset Alliance) gồm các thành viên nổi bật trong ngành viễn thong và thiết bị cầm tay nhƣ: TexasInstruments,BroadcomCorporation,Google,HTC,Intel,LG,Marvell,TechnologyGroup,Motorola,Nvidia,Qualcomm,SamsungElectronics,Sprint Nextel,T-Mobile,ARM Holdings,Atheros Communications,Asustek Computer Inc,Garmin Ltd,Softbank,Sony Ericsson,ToshibaCorp,and Vodafone Group. Mục tiêu của liên minh này là nhanh chóng đổi mới để đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu ngƣời tiêu dùng và kết quả đầu tiên của nó chính là nền tảng Android. Android đƣợc thiết kế để phục vụ nhu cầu của các nhà sản xuất thiết, các nhà khai thác và các lập trình viên thiết bị cầm tay. Phiên bản SDK lần đầu tiên phát hành vào tháng 11 năm 2007, hãng T-Mobile cũng công bố chiếc điện thoại Android đầu tiên đó là chiếc T-Mobile G1, chiếc smartphone đầu tiên dựa trên nền tảng Android. Một vài ngày sau đó, Google lại tiếp tục công bố sự ra mắt phiên bản Android SDK release Candidate 1.0. 2 Trong tháng 10 năm 2008, Google đƣợc cấp giấy phép mã nguồn mở cho Android Platform. Khi Android đƣợc phát hành thì một trong số các mục tiêu trong kiến trúc của nó là cho phép các ứng dụng có thể tƣơng tác đƣợc với nhau và có thể sử dụng lại các thành phần từ những ứng dụng khác.Việc tái sử dụng không chỉ đƣợc áp dụng cho cho các dịch vụ mà nó còn đƣợc áp dụng cho cả các thành phần dữ liệu và giao diện ngƣời dùng. Vào cuối năm 2008, Google cho phát hành một thiết bị cầm tay đƣợc gọi là Android Dev Phone 1 có thể chạy đƣợc các ứng dụng Android mà không bị ràng buộc vào các nhà cung cấp mạng điện thoại di động. Mục tiêu của thiết bị này là cho phép các nhà phát triển thực hiện các cuộc thí nghiệm trên một thiết bị thực có thể chạy hệ điều hành Android mà không phải ký một bản hợp đồng nào.Vào khoảng cùng thời gian đó thì Google cũng cho phát hành một phiên bản vá lỗi 1.1 của hệ điều hành này. Ở cả hai phiên bản 1.0 và 1.1 Android chƣa hỗ trợ soft-keyboard mà đòi hỏi các thiết bị phải sử dụng bàn phím vật lý.Android cố định vấn đề này bằng cách phát hành SDK 1.5 vào tháng Tƣ năm 2009, cùng với một số tính năng khác.Chẳng hạn nhƣ nâng cao khả năng ghi âm truyền thông, vật dụng, và các live folder. 1.2. DELVING với máy ảo DALVIK Dalvik là máy ảo giúp các ứng dụng java chạy đƣợc trên các thiết bị động Android.Nó chạy các ứng dụng đã đƣợc chuyển đổi thành một file thực thi Dalvik (dex).Định dạng phù hợp cho các hệ thống mà thƣờng bị hạn chế về bộ nhớ và tốc độ xử lý. Dalvik đã đƣợc thiết kế và viết bởi Dan Bornstein, ngƣời đã đặt tên cho nó sau khi đến thăm một ngôi làng đánh cá nhỏ có tên là Dalvík ở đảo Eyjafjörður, nơi mà một số tổ tiên của ông sinh sống. Từ góc nhìn của một nhà phát triển, Dalvik trông giống nhƣ máy ảo Java (Java Virtual Machine) nhƣng thực tế thì hoàn toàn khác.Khi nhà phát triển viết một ứng dụng dành cho Android, anh ta thực hiện các đoạn mã trong môi trƣờng Java. Sau đó nó sẽ đƣợc biên dịch sang các bytecode của Java, tuy nhiên để thực thi đƣợc ứng dụng này trên Android thì nhà phát triển phải thực thi một công cụ có tên là dx. Đây là công cụ dùng để chuyển đổi bytecode sang một dạng gọi là dex bytecode.”Dex” là từ viết tắt của “Dalvik executable” đóng vai trò nhƣ cơ chế ảo thực thi các ứng dụng Android. 3 1.3. Kiến trúc của ANDROID Mô hình sau thể hiện một cách tổng quát các thành phần của hệ điều hành Android.Mỗi một phần sẽ đƣợc đặc tả một cách chi tiết dƣới đây: Hình 1.2 Cấu trúc stack hệ thống android 1.3.1. Tầng ứng dụng Android đƣợc tích hợp sẵn một số ứng dụng cần thiết cơ bản nhƣ: contacts, browser, camera, PhoneTất cả các ứng dụng chạy trên hệ điều hành Android đều đƣợc viết bằng Java. 1.3.2. Application framework Bằng cách cung cấp một nền tảng phát triển mở, Android cung cấp cho các nhà phát triển khả năng xây dựng các ứng dụng cực kỳ phong phú và sáng tạo. Nhà phát triển đƣợc tự do tận dụng các thiết bị phần cứng, thông tin địa điểm truy cập, các dịch vụ chạy nền, thiết lập hệ thống báo động, thêm các thông báo để các thanh trạng thái, và nhiều, nhiều hơn nữa.Nhà phát triển có thể truy cập vào các API cùng một khuôn khổ đƣợc sử dụng bởi các ứng dụng lõi. Các kiến trúc ứng dụng đƣợc thiết kế để đơn giản hóa việc sử dụng lại các thành phần; bất kỳ ứng dụng có thể xuất bản khả năng của mình và ứng dụng nào khác sau đó có thể sử dụng những khả 4 năng (có thể hạn chế bảo mật đƣợc thực thi bởi khuôn khổ).Cơ chế này cho phép các thành phần tƣơng tự sẽ đƣợc thay thế bởi ngƣời sử dụng. Cơ bản tất cả các ứng dụng là một bộ các dịch vụ và các hệ thống, bao gồm: – Một tập hợp rất nhiều các View có khả năng kế thừa lẫn nhau dùng để thiết kế phần giao diện ứng dụng nhƣ: gridview, tableview, linearlayout – Một “Content Provider” cho phép các ứng dụng có thể truy xuất dữ liệu từ các ứng dụng khác (chẳng hạn nhƣ Contacts) hoặc là chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng đó. – Một “Resource Manager” cung cấp truy xuất tới các tài nguyên không phải là mã nguồn, chẳng hạn nhƣ: localized strings, graphics, and layout files. – Một “Notifycation Manager” cho phép tất cả các ứng dụng hiển thị các custom alerts trong status bar. Activity Maanager đƣợc dùng để quản lý chu trình sống của ứng dụng và điều hƣớng các activity. 1.3.3. Library Android bao gồm một tập hợp các thƣ viên C/C++ đƣợc sử dụng bởi nhiều thành phần khác nhau trong hệ thống Android.Điều này đƣợc thể hiện thông qua nền tảng ứng dụng Android.Một số các thƣ viện cơ bản đƣợc liệt kê dƣới đây: – Hệ thống thƣ viện C: một BSD có nguồn gốc từ hệ thống thƣ viện tiêu chuẩn C (libc), điều chỉnh để nhúng vào các thiết bị dựa trên Linux – Thƣ viện Media – dựa trên PacketVideo”s OpenCORE;các thƣ viện hỗ trợ phát lại và ghi âm của âm thanh phổ biến và các định dạng video, cũng nhƣ các tập tin hình ảnh tĩnh,bao gồm cả MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, and PNG – Bề mặt quản lý– Quản lý việc truy xuất vào hệ thống hiển thị – LibWebCore- một công cụ trình duyệt web hiện đại mà quyền hạn cả hai trình duyệt web Android và xem web nhúng. – SGL- Đồ họa 2D cơ bản của máy. – Thƣ viện 3D – một thực hiện dựa vào OpenGL ES 1.0 APIs; các thƣ viện sử dụng phần cứng tăng tốc 3D (nếu có), tối ƣu hóa cao rasterizer phần mềm 3D. – FreeType- vẽ phông chữ bitmap và vector. 5 SQLite một công cụ cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ và nhẹ có sẵn cho tất cả các ứng dụng. 1.3.4. Android Runtime Android bao gồm một tập hợp các thƣ viện cơ bản mà cung cấp hầu hết các chức năng có sẵn trong các thƣ viện lõi của ngôn ngữ lập trình Java.Tất cả các ứng dụng Android đều chạy trong tiến trình riêng.Máy ảo Dalvik đã đƣợc viết để cho một thiết bị có thể chạy nhiều máy ảo hiệu quả.Các VM Dalvik thực thi các tập tin thực thi Dalvik (dex).Định dạng đƣợc tối ƣu hóa cho bộ nhớ tối thiểu.VM là dựa trên register-based, và chạy các lớp đã đƣợc biên dịch bởi một trình biên dịch Java để chuyển đổi thành các định dạng dex.Các VM Dalvik dựa vào nhân Linux cho các chức năng cơ bản nhƣ luồng và quản lý bộ nhớ thấp. 1.3.5. Linux kernel Android dựa trên Linux phiên bản 2.6 cho hệ thống dịch vụ cốt lõi nhƣ security, memory management, process management, network stack, and driver model.Kernel Linux hoạt động nhƣ một lớp trừu tƣợng hóa giữa phần cứng và phần còn lại của phần mềm stack. 1.4. ANDROID EMULATOR Android SDK và Plugin Eclipse đƣợc gọi là một Android Deverloper Tool (ADT).Các Android coder sẽ cần phải sử dụng công cụ IDE (Integrated Development Enveronment) này để phát triển, debugging và testing cho ứng dụng.Tuy nhiên, các coder cũng có thể không cần phải sử dụng IDE mà thay vào đó là sử dụng command line để biên dịch và tất nhiên là vẫn có Emulator nhƣ thƣờng. Android Emulator đƣợc trang bị đầy đủ hầu hết các tính năng của một thiết bị thật.Tuy nhiên, một số đã bị giới hạn nhƣ là kết nối qua cổng USB, camera và video, nghe phone, nguồn điện giả lập và bluetooth. Android Emulator thực hiện các công việc thông qua một bộ xử lý mã nguồn mở,công nghệ này đƣợc gọi là QEMU ( đƣợc phát triển bởi Fabrice Bellard. 6 Hình 1.3 Android emulator 7 CHƢƠNG 2. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN ANDROID 2.1. Các thành phần trong một ANDROID PROJECT 2.1.1. AndroidManifest.xml Trong bất kì một project Android nào khi tạo ra đều có một file AndroidManifest.xml, file này đƣợc dùng để định nghĩa các screen sử dụng, các permission cũng nhƣ các theme cho ứng dụng.Đồng thời nó cũng chứa thông tin về phiên bản SDK cũng nhƣ main activity sẽ chạy đầu tiên. File này đƣợc tự động sinh ra khi tạo một Android project. Trong file manifest bao giờ cũng có 3 thành phần chính đó là: application, permission và version. Dƣới đây là nội dung của một file AndroidManifest.xml Application 8 Thẻ, bên trong thẻ này chứa các thuộc tính đƣợc định nghĩa cho ứng dụng Android nhƣ: – android:icon = “drawable resource” → Ở đây đặt đƣờng dẫn đến file icon của ứng dụng khi cài đặt.VD: android:icon = “

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án