Đồ Án Thực Tế Ảo Và Ứng Dụng, Đồ Án Tìm Hiểu Công Nghệ Thực Tế Ảo Và Ứng Dụng

Thực tế ảo là một thuật ngữ mới xuất hiện khoảng đầu thập kỷ 90, nhưng ở Mỹ và châu Âu thực tế ảo (Virtual Reality) đã và đang trở thành một công nghệ mũi nhọn nhờ khả năng ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực (nghiên cứu và công nghiệp, giáo dục và đào tạo, thương mại và giải trí,.) và tiềm năng kinh tế, cũng như tính lưỡng dụng (trong dân dụng và quân sự) của nó. Tại Việt Nam, tuy là một lĩnh vực mới nhưng đã có những công trình r ất hữu ích như: tái hiện lại con Sao La hay một Văn Miếu Quốc Tử Giám ảo mà ta có thể đi lại quan sát trong đó. Chính vì tầm quan trọng cũng như khả năng ứng dụng to lớn đó nên việc nghiên cứu về thực tại ảo là vô cùng cần thiết. Và trên cơ sở đó có thể xâ y dựng một ứng dụng thực tại ảo hoàn chỉnh.Chính vì vậy mà em đã chọn đề tài tốt nghiệp: ” Tìm hiểu công nghệ thực tế ảo và ứng dụng”. Đồ án này gồm có phần mở đầu, kết luận và nội dung:Chương 1: Tổng quan về thực tại ảoChương 2: Tìm hiểu công cụ 3dmaxChương 2: Ngôn ngữ VRMLChương 3: Ứng dụng VRML trong việc xây dựng mô hình tủ kính trưng bày cổ vật

Đang xem: đồ án thực tế ảo

*
*

Xem thêm: thuyết minh đồ án bê tông cốt thép 2

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Tìm hiểu công nghệ thực tế ảo và ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Xem thêm: đề cương đồ án tốt nghiệp kiến trúc khách sạn

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN …………………………………………………………………………………… 1 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ THỰC TẠI ẢO. …………………………… 4 1.1. Thực tế ảo là gì ? ………………………………………………………………………. 4 1.2. Lịch sử phát triển của công nghệ thực tế ảo …………………………………. 5 1.3. Các đặc tính chính của VR…………………………………………………………. 6 1.4. Các thành phần một hệ thống VR ……………………………………………….. 6 1.4.1. Phần cứng (Hardware) ……………………………………………………….. 6 1.4.2. Phần mềm (Software) …………………………………………………………. 7 1.5. Các thiết bị cơ bản ……………………………………………………………………. 8 1.5.1. Thiết bị định hướng và chuyển động ……………………………………. 8 1.5.2. Thiết bị tương tác và phản hồi …………………………………………… 11 1.6. Một số ứng dụng chính của VR ………………………………………………… 12 1.6.1. Quân sự ………………………………………………………………………….. 12 1.6.2. Giáo dục …………………………………………………………………………. 13 1.6.3. Xây dựng ………………………………………………………………………… 14 1.6.4. Y học ……………………………………………………………………………… 14 CHƢƠNG 2. TÌM HIỂU VỀ CÔNG CỤ 3DMAX. ……………………….. 15 2.1. Tổng quan về 3dmax. ………………………………………………………………. 15 2.1.1. Giới thiệu. ……………………………………………………………………….. 15 2.1.2. Một số khái niệm cơ bản. ………………………………………………….. 15 2.1.2.1. Ba chiều. ………………………………………………………………….. 15 2.1.2.2. Dựng mô hình. …………………………………………………………. 15 2.1.2.3. Hiển thị mô hình. ……………………………………………………… 16 2.1.2.4. Diễn họa. …………………………………………………………………. 16 2.1.2.1. Hoạt hình. ………………………………………………………………… 16 2.2. Các phép biến đổi. …………………………………………………………………… 17 2.2.1. Các phép biến đổi mirror, align, array. ……………………………….. 17 2.2.1.1. Lệnh Mirror. …………………………………………………………….. 17 2.2.1.2. Lệnh Array. ……………………………………………………………… 17 2.2.1.3. Lệnh Align. ……………………………………………………………… 18 2.2.1. Các phép biến đổi hình dạng. …………………………………………….. 19 2.2.1.1. Edit spline………………………………………………………………… 19 2.2.1.2. Extrude. …………………………………………………………………… 19 2.2.1.3. Lathe. ………………………………………………………………………. 20 2.2.2. Các phép biến đổi hình học. ………………………………………………. 20 2.2.2.1. Bend. ………………………………………………………………………. 20 2.2.2.2. Taper. ……………………………………………………………………… 20 2.2.2.3. Twist. ………………………………………………………………………. 21 2.3. Gán vật liệu – vật liệu. …………………………………………………………….. 22 2.3.1. Cửa sổ biên tập chất liệu. ………………………………………………….. 22 2.3.2. Các kiểu vật liệu đơn giản. ………………………………………………… 22 2.3.2.1. Vật liệu có màu hoen ố hay sáng chói. ………………………… 22 2.3.2.2. Vật liệu màu chuyển tiếp. ………………………………………….. 22 2.3.2.3. Vật liệu có những gai lồi lõm……………………………………… 23 2.3.3. Thao tác với các ảnh map. …………………………………………………. 23 2.3.3.1. Ảnh Bitmap. …………………………………………………………….. 23 2.3.3.2. Thao tác. ………………………………………………………………….. 24 2.4. Ánh sáng light và camera. ………………………………………………………… 24 2.4.1. Ánh sáng light. ………………………………………………………………… 24 2.4.1.1. Ommi. ……………………………………………………………………… 25 2.4.1.2. Target spot & free spot………………………………………………. 25 2.4.1.3. Target Direct & free Direct. ……………………………………….. 25 2.4.2. Camera. ………………………………………………………………………….. 25 2.5. Kết xuất tập tin. ………………………………………………………………………. 26 2.5.1. Xuất tập tin ra mô hình. ……………………………………………………. 26 2.5.2. Xem trước khi xuất tập tin. ……………………………………………….. 26 CHƢƠNG 3. NGÔN NGỮ VRML ……………………………………………….. 27 3.1. Giới thiệu về VRML ……………………………………………………………….. 27 3.1.1. VRML là gì ? ………………………………………………………………….. 27 3.1.2. Định nghĩa về VRML ………………………………………………………. 27 3.1.3. Lịch sử ra đời và phát triển của VRML ………………………………. 28 3.1.4. Đặc điểm cơ bản của VRML …………………………………………….. 29 3.2. Các vấn đề cơ bản của VRML ………………………………………………….. 29 3.2.1. Các thành phần cơ bản của VRML …………………………………….. 29 3.2.2. Công cụ hiển thị VRML ……………………………………………………. 30 3.2.3. Tập tin của VRML …………………………………………………………… 30 3.3. Tìm hiểu chi tiết về VRML ………………………………………………………. 31 3.3.1. Xây dựng các đối tượng hình học cơ bản ……………………………. 31 3.3.2. Xây dựng một số hình phức tạp …………………………………………. 33 3.3.3. Các phép biến đổi trong VRML …………………………………………. 39 3.3.4. Màu sắc trong VRML ………………………………………………………. 42 3.3.5. Nhóm node ……………………………………………………………………… 43 3.3.6. Một số phương pháp vẽ trong VRML ………………………………… 45 3.3.7. Texture Mapping ……………………………………………………………… 46 3.3.8. Script ……………………………………………………………………………… 46 CHƢƠNG 4. ỨNG DỤNG VRML TRONG VIỆC XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỦ KÍNH TRƢNG BÀY CỔ VẬT …………………………………………. 48 4.1. Bài toán. ………………………………………………………………………………… 48 4.2. Yêu cầu đặt ra và hướng giải quyết. ………………………………………….. 48 4.3. Một số kỹ thuật xây dựng mô hình. …………………………………………… 48 4.3.1. Kế thừa sử dụng mô hình gốc. …………………………………………… 48 4.3.2. Sử dụng cảm biến. ……………………………………………………………. 50 4.3.3. Kết quả đạt được. …………………………………………………………….. 51 KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………… 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………… 53 1 LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới thầy giáo Trần Ngọc Thái, thầy đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình làm tốt nghiệp. Với sự chỉ bảo của thầy, em đã có những định hướng tốt trong công việc triển khai và thực hiện các yêu cầu trong quá trình làm luận án tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn sự dạy bảo và giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng đã trang bị những kiến thức cơ bản để em có thể hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp này. Em xin cảm ơn GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị Hiệu trưởng trường Đại học Dân lập Hải Phòng, Ban Giám hiệu nhà trường, Bộ môn tin học, các phòng ban của nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất cho em trong quá trình học tập và làm tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn ! Hải Phòng, tháng 12 năm 2012 Sinh viên Đinh Văn Sơn 2 LỜI MỞ ĐẦU Thực tế ảo là một thuật ngữ mới xuất hiện khoảng đầu thập kỷ 90, nhưng ở Mỹ và châu Âu thực tế ảo (Virtual Reality) đã và đang trở thành một công nghệ mũi nhọn nhờ khả năng ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực (nghiên cứu và công nghiệp, giáo dục và đào tạo, thương mại và giải trí,..) và tiềm năng kinh tế, cũng như tính lưỡng dụng (trong dân dụng và quân sự) của nó. Tại Việt Nam, tuy là một lĩnh vực mới nhưng đã có những công trình rất hữu ích như: tái hiện lại con Sao La hay một Văn Miếu Quốc Tử Giám ảo mà ta có thể đi lại quan sát trong đó. Chính vì tầm quan trọng cũng như khả năng ứng dụng to lớn đó nên việc nghiên cứu về thực tại ảo là vô cùng cần thiết. Và trên cơ sở đó có thể xây dựng một ứng dụng thực tại ảo hoàn chỉnh. Chính vì vậy mà em đã chọn đề tài tốt nghiệp: ” Tìm hiểu công nghệ thực tế ảo và ứng dụng”. Đồ án này gồm có phần mở đầu, kết luận và nội dung: Chương 1: Tổng quan về thực tại ảo Chương 2: Tìm hiểu công cụ 3dmax Chương 2: Ngôn ngữ VRML Chương 3: Ứng dụng VRML trong việc xây dựng mô hình tủ kính trưng bày cổ vật 3 DANH MỤC VIẾT TẮT VR Thực tế ảo(Virtual Reality ) VRML Virtual Reality Modeling Language BOF Birds of a Feather HTML Hyper Text Markup Language HMD Headsight. 4 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ THỰC TẠI ẢO. 1.1. Thực tế ảo là gì ? Thực tế ảo-Virtual Reality( VR ) là một hệ thống mô phỏng trong đó đồ họa máy tính được sử dụng để tạo ra một thế giới “như thật”. Hơn nữa, thế giới “nhân tạo” này không tĩnh tại, mà lại phản ứng, thay đổi theo ý muốn (tín hiệu vào) của người sử dụng (nhờ hành động, lời nói,..). Điều này xác định một đặc tính chính của VR, đó là tương tác thời gian thực (real-time interactivity). Thời gian thực ở đây có nghĩa là máy tính có khả năng nhận biết được tín hiệu vào của người sử dụng và thay đổi ngay lập tức thế giới ảo. Người sử dụng nhìn thấy sự vật thay đổi trên màn hình ngay theo ý muốn của họ và bị thu hút bởi sự mô phỏng này. Điều này chúng ta có thể nhận thấy ngay khi quan sát trẻ nhỏ chơi video game. Theo báo Bild (Đức), có hai trẻ nhỏ ở Anh bị thu hút và mải mê chơi Nintendo đến nỗi ngay cả khi nhà chúng đang bị cháy cũng không hề hay biết! Tương tác và khả năng thu hút của VR góp phần lớn vào cảm giác đắm chìm (immersion), cảm giác trở thành một phần của hành động trên màn hình mà người sử dụng đang trải nghiệm. Nhưng VR còn đẩy cảm giác này “thật” hơn nữa nhờ tác động lên tất cả các kênh cảm giác của con người. Trong thực tế, người dùng không những nhìn thấy đối tượng đồ họa 3D nổi (như hình nổi ở trang cuối báo Hoa học trò đã đăng trước kia), điều khiển (xoay, di chuyển,..) được đối tượng trên màn hình (như trong game), mà còn sờ và cảm thấy chúng như có thật. Ngoài khả năng nhìn (thị giác), nghe (thính giác), sờ (xúc giác), các nhà nghiên cứu cũng đã nghiên cứu để tạo các cảm giác khác như ngửi (khứu giác), nếm (vị giác). Tuy nhiên hiện nay trong VR các cảm giác này cũng ít được sử dụng đến. Từ các phân tích trên, chúng ta có thể thấy định nghĩa sau đây của C. Burdea và P. Coiffet về VR là tương đối chính xác: VR- Thực Tế Ảo là một hệ thống giao diện cấp cao giữa Người sử dụng và Máy tính. Hệ thống này mô phỏng các sự vật và hiện tượng theo thời gian thực và tương tác với người sử dụng qua tổng hợp các kênh cảm giác. Đó là ngũ giác gồm: thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác. 5 1.2. Lịch sử phát triển của công nghệ thực tế ảo Khái niệm thực tế ảo đã có trong nhiều thập niên nhưng nó chỉ thực sự được nhận thức vào đầu những năm 90. Vào giữa những năm 50 Morton Heilig (Mỹ) đã phát minh ra thiết bị mô phỏng SENSORAMA. Đó là 1 thiết bị điều khiển 1 người sử dụng gồm có : một màn hình thực thể kính, quạt, máy tạo mùi, loa âm thanh và 1 chiếc ghế có thể di chuyển được. Ông cũng phát minh ra màn hình truyền hình được gắn vào đầu để có thể xem phim 3D. Tuy là những sản phẩm phục vụ cho điện ảnh nhưng những khái niệm của Heilig đã trở thành tiền đề cho VR sau này. Những kỹ sư của Công ty Philco là những người đầu tiên phát triển HMD vào 1961, gọi là Headsight. Cái mũ sắt bao gồm một màn ảnh và hệ thống theo dõi video đã những kỹ sư liên kết tới một hệ thống camera mạch đóng. Họ dự định sử dụng HMD trong các tình huống nguy hiểm – một người có thể quan sát một môi trường thực sự từ xa, điều chỉnh góc quay camera bằng cách quay đầu. Bell Laboratories đã sử dụng HMD cho những phi công lai máy bay trực thăng. Họ liên kết HMD với những camera hồng ngoại gắn bên ngoài máy bay giúp phi công có thể nhìn rõ ngay cả trong môi trường thiếu ánh sáng. Vào 1965, một nhà khoa học máy tính có tên Ivan Sutherland hình dung điều mà ông ta gọi là “Ultimate Display”. Sử dụng hiển thị này, một người có thể thấy một thế giới ảo hiện ra như thế giới vật lý thật. Điều này đã định hướng toàn bộ tầm nhìn về VR. Khái niệm của Suntherland bao gồm :  Một thế giới ảo mà ta có thể quan sát thông qua một HMD  Một máy tính để duy trì các mô hình trong thời gian thực  Các khả năng cho người sử dụng để thao tác những đối tượng thực tế một cách trực quan nhất. 6 1.3. Các đặc tính chính của VR Như trên đã trình bày, 2 đặc tính chính của VR là Tương tác và Đắm chìm, đây là hai “I” (Interactive, Immersion) mà nhiều người đã biết. Tuy nhiên VR cần có 1 đặc tính thứ 3 mà ít người để ý tới. VR không chỉ là một hệ thống tương tác Người – Máy tính, mà các ứng dụng của nó còn liên quan tới việc giải quyết các vấn đề thật trong kỹ thuật, y học, quân sự,…Các ứng dụng này do các nhà phát triển VR thiết kế, điều này phụ thuộc rất nhiều vào khả năng Tưởng tượng của con người, đó chính là đặc tính “I” (Imagination) thứ 3 của VR. Do đó có thể coi VR là tổng hợp của 3 yếu tố: Tương tác – Đắm chìm – Tưởng tượng, (3 I trong tiếng Anh: Interactive- Immersion- Imagination) 1.4. Các thành phần một hệ thống VR Tổng quát một VR bao gồm những thành phần sau Hình 1.1 Các thành phần của một hệ thông VR 1.4.1. Phần cứng (Hardware) Phần cứng của một VR bao gồm:  Máy tính (PC hay Workstation với cấu hình đồ họa mạnh). 7  Các thiết bị đầu vào (Input devices): Bộ dò vị trí (position tracking) để xác định vị trí quan sát. Bộ giao diện định vị (Navigation interfaces) để di chuyển vị trí người sử dụng. Bộ giao diện cử chỉ (Gesture interfaces) như găng tay dữ liệu (data glove) để người sử dụng có thể điều khiển đối tượng.  Các thiết bị đầu ra (Output devices): gồm hiển thị đồ họa (như màn hình, HDM,..) để nhìn được đối tượng 3D nổi. Thiết bị âm thanh (loa) để nghe được âm thanh vòm (như Hi-Fi, Surround,..). Bộ phản hồi cảm giác (Haptic feedback như găng tay,..) để tạo xúc giác khi sờ, nắm đối tượng. Bộ phản hồi xung lực (Force Feedback) để tạo lực tác động như khi đạp xe, đi đường xóc,… 1.4.2. Phần mềm (Software) Phần mềm luôn là linh hồn của VR cũng như đối với bất cứ một hệ thống máy tính hiện đại nào. Về mặt nguyên tắc có thể dùng bất cứ ngôn ngữ lập trình hay phần mềm đồ họa nào để mô hình hóa (modelling) và mô phỏng (simulation) các đối tượng của VR. Ví dụ như các ngôn ngữ (có thể tìm miễn phí) OpenGL, C++, Java3D, VRML, X3D,… hay các phần mềm thương mại như WorldToolKit, PeopleShop,… Phần mềm của bất kỳ VR nào cũng phải bảo đảm 2 công dụng chính: Tạo hình vào Mô phỏng. Các đối tượng của VR được mô hình hóa nhờ chính phần mềm này hay chuyển sang từ các mô hình 3D (thiết kế nhờ các phần mềm CAD khác như AutoCAD, 3D Studio,..). Sau đó phần mềm VR phải có khả năng mô phỏng động học, động lực học, và mô phỏng ứng xử của đối tượng. 8 1.5. Các thiết bị cơ bản 1.5.1. Thiết bị định hƣớng và chuyển động DataGloves Thiết bị đo lường bàn tay phải cảm nhận được cả độ cong của các ngón tay và vị trí, sự định hướng của cổ tay trong thời gian thực. Thiết bị thương mại đầu tiên là DataGloves từ viện nghiên cứu VPL. DataGloves bao gồm 1 găng tay nylon nhẹ có các cảm biến quang học được gắn ở các ngón tay. Hình 1.2 DataGloves 3D Mouse and SpaceBall Hình 1.3 3D Mouse và SpaceBall 9 Chuột Logitech 3D dựa trên một mảng các vị trí siêu âm tham chiếu, đó là 1 cái kiềng gồm 3 loa siêu âm đặt ở 3 góc tam giác phát ra tín hiệu siêu thanh. Nó được sử dụng để theo dõi thiết bị thu, định hướng và chuyển động. Nó qui định thành phần của tỷ lệ gửi ra trong tất cả 6. mức tự do: X, Y, Z, Pitch, Yaw, và Roll. Hình 1.4 Mouse Shutter glasses Hình 1.5 Shutter glasses Head-Mounted Displays 10 Hình 1.6 Head-Mounted Displays Cave CAVE là 1 nhà hát có kích thước 10 X 10 X 9 được đặt bên trong 1 Phòng lớn hơn có kích thước 35 X 25 X 13. Phòng bên ngoài phải được chiếu sáng trong suốt quá trình sử dụng CAVE. Các bức tường của CAVE được tạo bởi các màn chiếu và sàn nhà cũng là một màn chiếu thẳng đứng. Máy chiếu độ phân giải cao hiển thị hình ảnh lên toàn bộ nhứng màn ảnh khác bằng các tấm gương phản chiếu. Người dùng sẽ đi vào bên trong CAVE và đeo 1 chiếc kính đặc biệt để có thể nhìn thấy những hình ảnh 3 chiều mà CAVE hiển thị. Với những chiếc kính này người dùng có thể thấy các đối tượng thực sự nổi trong không khí và có thể đi lại xung quanh chúng. Điều này là hoàn toàn khả dĩ với các cảm biến điện tử. Khung của CAVE được làm từ i-nox không từ tính để có thể can thiệp một cách tốt nhất vào các cảm biến điện từ. Khi một người đi lại trong CAVE, chuyển động của họ được theo dõi bởi các cảm biến này và video sẽ điều chỉnh cho phù hợp. Máy tính sẽ kiểm soát việc này của CAVE cũng như cả khía cạnh âm thanh nữa. Có rất nhiều loa được đặt trong CAVE dưới nhiều góc độ giúp cho không chỉ có hình ảnh 3 chiều mà có cả âm thanh 3 chiều nữa. 11 Hình 1.7 Cave 1.5.2. Thiết bị tƣơng tác và phản hồi Các thiết bị này cảm nhận một số nhân tố sau của thiết bị khác gây ra: nhiệt độ, vận tốc di chuyển, sự chuyển động, áp lực và các ngoại lực khác. CyberTouch Hình 1.8 CyberTouch CyberGrasp 12 Hình 1.9 CyberGrasp 1.6. Một số ứng dụng chính của VR Tại các nước phát triển, chúng ta có thể nhận thấy VR được ứng dụng trong mọi lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, kiến trúc, quân sự, giải trí,… và đáp ứng mọi nhu cầu: Nghiên cứu- Giáo dục- Thương mại. Y học là lĩnh vực ứng dụng truyền thống của VR. Bên cạnh đó VR cũng được ứng dụng trong giáo dục, nghệ thuật, giải trí. Trong lĩnh vực quân sự, VR cũng được ứng dụng rất nhiều ở các nước phát triển. Bên cạnh các ứng dụng truyền thống ở trên, cũng có một số ứng dụng mới nổi lên trong thời gian gần đây của VR như: VR ứng dụng trong sản xuất, VR ứng dụng trong ngành rôbốt, VR ứng dụng trong hiển thị thông tin (thăm dò dầu mỏ, hiển thị thông tin khối,….) VR có tiềm năng ứng dụng vô cùng lớn. Có thể nói tóm lại một điều: Mọi lĩnh vực “có thật “