đồ án thiết kế áo jacket 2 lớp

Đang xem: đồ án thiết kế áo jacket 2 lớp

Share Like …

TÀI LIỆU NGÀNH MAY

, https://www.facebook.com/garmentspace at https://www.facebook.com/garmentspace

Giá 10k/ 5 lần hướng dẫn -Liên hệ: www.facebook.com/garmentspace Chỉ với 10k THẺ CÀO VIETTEL bạn có ngay 5 lượt hướng dẫn tài liệu bất kỳ do Garment Space upload, hoặc với 100k THẺ CÀO VIETTEL bạn được truy cập kho tài liệu chuyên ngành vô cùng phong phú Liên hệ: www.facebook.com/garmentspace

Xem thêm: Khóa Học Autocad Cấp Tốc Tại Tphcm, Khóa Học Autocad

4 Comments 5 Likes Statistics Notes

Xem thêm: Tuyển Tập 30 Đồ Án Tốt Nghiệp Tu Dong Hoa, Đồ Án Tốt Nghiệp

12 hours ago   Delete Reply Block

đề Cương môn học thiết kế áo jacket, veston nữ 1 lớp

1. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THIẾT KẾ ÁO JACKET, VESTON NỮ 1 LỚP Mục tiêu: học xong modun này, học sinh có khả năng: – Mô tả được đặc điểm của sản phẩm cần thiết kế – Xác định và đo được các số đo để thiết kế áo jacket, veston nữ 1 lớp – Trình bày được phương pháp thiết kế áo jacket, veston nữ 1 lớp – Thiết kế và cắt được các chi tiết của áo jacket, veston nữ 1 lớp theo các số đo khác nhau trên giấy bìa – Lựa chọn được nguyên liệu phù hợp với kiểu dáng và chức năng sản phẩm – Sử dụng thành thạo các dụng cụ thiết kế, cắt các chi tiết của sản phẩm trên giấy bìa 2. Bài 1. THIẾT KẾ ÁO GIÓ 2 LỚP I. Đặc điểm kiểu mẫu – Áo gió là kiểu áo khoác ngoài được phát triển từ áo sowmi, áo gồm 2 lớp là lớp chính và lớp lót – Cấu trúc của áo đơn giản. Cả lần chính và lần lót đều được tạo thành từ 3 thân: 2 thân trước và 1 thân sau – Thân trước áo có khóa kéo từ cổ tới gấu theo đường giữa thân. Phía dưới lần chính có 2 túi cơi chéo. Phía trên bên trái của lân lót có 1 túi bổ trong 1 sợi viền – Thân sau áo cầu vai liền – Tay áo cả lần chính và lần lót là kiểu tay mang tròn 1 chi tiết II. Ký hiệu và số đo (đơn vị: cm) Dài áo (da): 78 Vòng cổ (Vc): 36 Dài eo sau (Des): 44 Vòng ngực (Vn): 86 Rộng vai (Rv): 44 Cđ ngực (Cđng): 9 Xuôi vai (Xv): 5,5 Cđ nách (Cđn): 6 Dài tay (Dt): 60 III. Phương pháp thiết kế A. Lần ngoài 1. Thiết kế thân sau a. Xác định các đường ngang Tính đủ rộng của thân áo theo chiều ngang và đường may. Gấp đôi vải theo canh sợi dọc, mặt phải vào trong, đường gập quay về phía người cắt, vẽ gấu áo phía tay trai, cổ áo phía tay phải. Trên đường gập đó ta xác định các đoạn sau: AX (da) = sđ = 78 AB (Hxv) = Xv – mẹo cổ – 1 = 2,5 AD (hạ eo) = sđ Des + 1 = 45 3. AC (Hns) = ¼ Vn + cđn = 27,5 Từ các điểm A, B, C, D, X kẻ các đường ngang vuông góc b. Vòng cổ, vai con AA1 (rộng ngang cổ sau) = 1/6 Vc + 2 = 8 A1A2 (mẹo cổ) = 2 Lấy A3 là điểm giữa của AA1. Nối A3A2, lấy A4 là điểm giữa Nối A1A4, lấy A4A5 = 1/3 A4A1 Vẽ vòng cổ thân sau cong đều qua các điểm: A, A3, A5, A2 – Trên đường ngang B lấy BB1 = ½ Rv = 22 Nối A2B1 kéo dài, lấy B1B2 =3 (2÷3), A2B2 là vai con thân sau Đoạn B1B2 gọi là lượng trễ vai c. Vòng nách Trên đường ngang C lấy CC1 (rộng ngang thân sau) = ¼ Vn + cđng = 30,5 Từ B1 lấy vao B3 = 1 Từ B3 kẻ vuông góc xuống cắt ngang C tại C2 Trên đoạn C2B3 lấy C2C3 = 1/3 C2B3 Nối C1C3 lấy C4 là điểm giữa Nối C4C2 lấy C4C5 = 1/3 C4C2 Vẽ vòng nách cong đều qua các điểm: B2, C3, C5, C1 d. Sườn áo , gấu áo Trên đường ngang eo, ngang gấu lấy DD1 = XX1 = CC1 – 0,5 = 30 Vẽ đường sườn áo từ C1, qua D1, X1 Vẽ gấu áo XX1 2. Thân trước a. Sang dấu các đường ngang – Kẻ 1 đường thẳng song song và cách biên vải 1,5cm làm đường giữa thân trước – Đặt thân sau BTP lên phần vải để cắt thân trước sao cho đường sống lưng trùng với đường thẳng vừa kẻ 4. – Sang dấu các đường ngang cổ, ngang nách, ngang eo, ngang gấu b. Vòng cổ, vai con Trên đường ngang A, lấy A6A7 (rộng ngang cổ trước) = 1/6 Vc + 3 = 9 A7A8 (hạ sâu cổ) = 1/6 Vc + 2 = 8 Nối A7A9, lấy A11 là điểm giữa Nối A8A11, lấy A11A12 = 1/3 A11A8 Vẽ vòng cổ thân trước cong đều qua các điểm A9, A12, A7 Kẻ 1 đường song song và cách ngang A = Sđ Xv – 1 = 4,5 Lấy A7B4 = A2B1 – 0,5, kéo dài B4B5 = B1B2 = 3. A7B5 là vai con thân trước Đoạn B4B5 gọi là lượng trễ vai c. Vòng nách Trên đường ngang C lấy C6C7 = CC1 = 30,5 Từ B4 lấy vào B6 = 1,5 Từ B6 kẻ vuông góc xuống cắt ngang C tại C8 Lấy C8C9 = 1/3 C8B6 Nối C7C9, lấy C10 là điểm giữa Nối C8C10 lấy C11 là điểm giữa Vẽ vòng nách cong đều qua các điểm: B5, C9, C11, C7 d. Sườn, gấu Trên các đường ngang eo, ngang gấu lấy: D2D3 = X2X3 = C6C7 – 0,5 = 30 Sa vạt: 1,5 Vẽ sườn áo qua các điểm C7, D3, X3 e. Túi cơi chéo Gọi T là điểm đầu túi – T nằm dưới đường ngang eo 4cm – T cách đường giữa thân trước = 1/3 C6C7 + 4,5 Từ T kẻ vuông góc xuống, lấy TT1 = 16 Từ T1 kẻ vuông góc ra, lấy T1T2 ( độ chéo miệng túi) = 4 Lấy tiếp T2T3 = TT4 = rộng bản cơi = 2 5. Nối TT2, T3T4. Từ các điểm T3, T4 kẻ vuông góc đến TT2, đó là vị trí miệng túi 3. Tay áo Tính đủ rộng của tay áo và đường may theo chiều ngang . Gập vải theo canh sợi dọc, mặt phải vào trong, mép gấp quay về phía người cắt, vẽ đầu tay phía tay phải Trên đường gập vải xác định các đoạn sau: AX (Dt) = sđ Dt – trễ vai = 57 AB (hmt) = ½ (Hns – ½ Xv) – trễ vai = 9, 4 Từ các điểm A, B, X kẻ các đường ngang vuông góc – Rộng bắp tay BB1 được xác định trên cơ sở đường chéo AB1 AB1 = ½ (Vòng nách trước + vòng nách sau) B2 là điểm giữa BB1. Từ B2 kẻ vuông góc lên cắt ngang A tại A1 A1A2 = 1/3 A1B2 . A2A3 =1. AA4 = 6 Vẽ đầu tay mang sau qua : A, A4, A2, B1 Vẽ đầu ray mang trước qua: A, A4, A3, B1 – Bụng tay, cửa tay XX1 (rộng cửa tay) = ¾ BB1 X1X2 (giảm bụng tay) = 0,5 4. Các chi tiết khác a. Nẹp áo Đặt thân trước lên phần vải để cắt nẹp áo sao cho canh sợi dọc trùng nhau. Cắt theo BTP các đường: cạnh nẹp, vòng cổ, trên đường vai con lấy xuống 3,5cm, trên các đường ngang ngực, ngang eo, ngang gấu lấy vào 10cm b. Cổ áo Cổ áo thiết kế 1 lá, cắt dọc vải, bằng vải chính như sau: Gập đôi phần vải định cắt bản cổ theo canh sợi dọc, trên đó xác định: AA1 (dài cổ áo) = vòng cổ trước + vòng cổ sau + 1 AB = A1B1 (rộng bản cổ) = 5 AB2 = A1B3 (rộng đầu cổ) = 4,5 6. Vẽ cong đường chân cổ từ B2, B3 c. Cơi túi dưới: 2 lá dọc vải bằng vải chính, D x R = 18 x 8 d. Đáp túi dưới: 2 lá ngang vải bằng vải chính, D x R = 18 x 6  Dư đường may: – Vòng cổ, vòng nách, đầu tay, đường chân bản cổ: 0,8 – Giữa thân trước, vai con, sườn, bụng tay, cạnh trong nẹp, 2 đường cạnh bản cổ và sống bản cổ: 1 – Gấu, cửa tay: 3 – Cạnh ngoài nẹp, vòng cổ, vai con: cắt đứt phấn – Nẹp dài hơn ở đường gập gấu: 1,5 B. Phương pháp thiết kế lần lót 1. Thiết kế lót thân sau: – Đặt lần chính thân sau lên phần vải để cắt lót thân sau sao cho canh sợi dọc trùng nhau – Vẽ theo mép cắt vòng vổ, vai con, vòng nách, sườn áo, đường gập gấu – Cắt đứt phấn các đường, riêng gấu áo cắt dư so với đường gập gấu 2cn 2. Thiết kế lót thân trước – Đặt mép cắt nẹp áo phía trong giao nhau so với lớp vải lót 2cm sao cho canh sợi dọc trùng nhau – Sang dấu mép cắt phía trong nẹp áo – Đặt thân trước BTP lần chính lên phần vải định cắt lót sao cho các đường vòng cổ, vai con, đường giữa thân trước và nẹp áo trùng nhau – Sang dấu các đường vai con, vòng nách, sườn đường gập gấu * Dư đường may: + Vai con, sườn áo, vòng nách cắt đứt phấn + Đường may phía nẹp cắt dư so với đường sang dấu 2cm + Gấu áo lót cắt dư so với đường gập gấu lần chính 2cm 3. Thiết kế tay lót 7. – Đặt tay áo lần chính đã cắt lên phần vải định cắt sao cho canh sợi dọc trùng nhau – Sang dấu xung quanh tay áo theo mép cắt của tay áo lần ngoài – Xung quanh tay áo cắt đứt phấn, riêng cửa tay cắt dư so với đường gập cửa tay lần ngoài 2cm 4. Thiết kế các chi tiết khác a. Lót túi dưới: lót túi cơi chéo cắt dọc vải bằng vải lót AB = A1B1 = 32 AA1 = BB1 = 18. AB2 = 20. AA2 = 4. A1A4 = A4B1. BB3 = 2,5 Kẻ đường phân giác góc A1, lấy: A1A3 = 7 (6÷7) Nối đường miệng túi A2B2 Nối A2A3A4 theo làn cong trơn đều Đánh cong đoạn B2B3 Góc đáy túi B1 và B3 hơi nguýt tròn b. Lót túi cơi lần lót: cắt dọc vải bằng vải lót, D x R = 36 x 18 (Hình vẽ 1) 8. Bài 2. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO JACKET TAY RAGLAN I. Đặc điểm kiểu mẫu – Áo jacket tay raglan dáng thẳng, 2 lớp, có nẹp che khóa – Thân trước có 2 túi bổ cơi chéo II. Ký hiệu và số đo (đơn vị: cm) Dài áo (Da): 75 Vòng cổ (Vc): 38 Rộng vai (Rv): 46 Vòng ngực (Vn): 88 Xuôi vai (Xv): 5 Dài tay (Dt): 75 III. Phương pháp thiết kế 1. Thân sau a. Xác định các đường ngang Gập vải theo chiều dọc,mặt phải vào trong, tính đủ rộng thân áo cộng đường may, dựa vào đường kẻ đó xác định các đoạn sau: AB (Hxv) = sđ Xv – mẹo cổ = 2 AC (Hns) = ¼ Vn + 1/10 Vn = 30,8 AX (Da) = cđ Da = 75 AD (Hạ eo) = 42 Từ các điểm A, B, C, D kẻ các đường ngang vuông góc b. Vòng cổ, vai con Trên đường ngang A lấy AA1 (rộng ngang cổ) = 1/5 Vc + 1 = 8,6 A1A2 (mẹo cổ) = 3 Vẽ vòng cổ thân sau cong đều từ A lên A2 – Trên đường ngang B,lấy BB1 = ½ Rv + 1/10 Rv = 27,6 Nối vai con A2B1 c. Vòng nách Trên đường ngang C,lấy CC1 (rộng thân trước) = ¼ Vn + 1/10 Vn = 30,8 B1 vào B2 =1,5 9. Từ B2 kẻ vuông góc xuống cắt đường ngang C tại C1 Lấy C2C3 = 1/3 C2B2 Trên đường cong vòng cổ, lấy A2A3 = 2, nối A3, C3, C1 Vẽ vòng nách thân sau theo làn cong đều từ A3, C3, C1. Đoạn giữa từ A3C3 vẽ cong lên 1,5÷2, đoạn C3C1 cong xuống 0,5÷0,7 d. Sườn, gấu XX1 = CC1 – 1 = 29,8 Nối sườn áo C1X1, gấu áo XX1 2. Thân trước a. Sang dấu các đương ngang Kẻ đường dựng nẹp song song và cách mép vải 1,5cm. Đặt thân sau lên phần vải để cắt thân trước sao cho đường sống lưng trùng với đường gập nẹp. Sang dấu các đường ngang A2, C, D, X b. Vòng cổ, vai con A1A2 = 1/5 Vc + 0,5 = 8,1 A2A3 = 1/5 Vc + 1 = 8,6 Vẽ vòng cổ như áo sơ mi cơ bản Kẻ đường Hxv song song và cách đường ngang A = sđ Xv =5 A2B1 (vai con thân trước) = A2B1 (vai con thân sau) – 0,5 c. Vòng nách CC1 (rộng thân trước) = rộng thân sau = 30,8 Lấy B1 vào B2 = 2, từ B2 kẻ vuông góc xuống cắt ngang C tại C2 Lấy C2C3 = 1/3 C2B2 Trên đường cong vòng cổ, lấy A2A4 = 5. Nối A4, C3, C1 Vẽ vòng nách thân trước theo làn cong đều từ A4, C3, C1 d. Sườn, gấu XX1 (rộng gấu thân trước) = XX1 (rộng gấu thân sau) = 29,8 Nối đường sườn thân trước từ C1 đến X1 Sa gấu XX2 = 1,5 10. Vẽ làn gấu từ X2 lên X1 e. Túi áo Từ đường ngang eo lấy xuống T = 1/10 Vn + 1 = 9,8 Từ B2 kẻ vuông góc xuống, cắt đường miệng túi phía dưới T1. Kẻ tiếp đường thứ 2 song song và cách đường thứ nhất 5cm, để xác định độ chéo của miệng túi phia trên T2 Dài túi 16cm, rộng bản cơi 2,5cm 3. Tay áo Dựa vào thân áo đã thiết kế để thiết kế tay jaglan Từ A2B1 kéo dài, lấy A2B3= sđ Dt = 75 Từ B3 kẻ vuông goc với A2B3, lấy rộng cửa tay B3B4 = 15÷16 Kéo dài C3C2, lấy C4 sao cho tam giác C1C3C4 cân tại C3 – Vẽ vòng nách mang tay trước từ A4, C3, C4 – vẽ vòng nách mang tay sau từ A3, C3, C4 Nối đường bụng tay B4C4 4. Cổ áo: cắt 2 lá dọc vải AB (to giữa cổ) = 9 AA1 = BB1 = ½ (vòng cổ thân trước + vòng cổ thân sau) B1B2 = A1A2 = 2,5 Nối B2A2 kéo dài, lấy B2A3 = 11 Vẽ đường cong chân cổ từ B lên B2 Vẽ đường cong sống cổ từ A lên A3 5. Ve nẹp Đặt thân trước lên phần vải ddeerr cắt ve nẹp sao cho canh sợi doc trùng nhau, sang dấu đường gấu áo, nẹp áo, cổ áo bằng thân áo còn từ điểm đầu vai lấy vào phía trong vai con = 5, gấu = 9, nối cạnh trong của ve áo 6. Lót áo: Tương tự như áo jacket tay thường 7. Các chi tiết khác: Tương tự như áo jacket tay thường 11. Bài 3. THIẾT KẾ ÁO JACKET 3 LỚP I. Đặc điểm kiêu mẫu – Là kiểu áo khoác ngoài gồm 3 lớp là lớp chính, lớp lót, lớp dựng – Cả 3 lớp đều được tạo thành từ 3 thân: 2 thân trươc, 1 thân sau – Thân trước áo có khóa kéo từ chân cổ xuống gấu theo đường giữa thân – Thân áo bên phải có nẹp che từ chân cổ tới gấu – Áo có 2 túi cơi phía dưới thân trước – Cổ áo dạng cổ đứng, sống cổ rời – Áo có mũ đội . mũ áo can từ 3 mảnh, cài rời với thân áo, cửa mũ có lông – Thân sau áo có cầu vai liền – Tay áo cả lớp ngoài và lớp lót đều là kiểu tay 2 mang II. Ký hiệu và số đo (đơn vị : cm) Dài áo (da): 70 Vòng cổ (Vc): 36 Rộng vai (Rv): 40 Vòng ngực (Vn): 87 Xuôi vai (Xv): 4,5 Vòng bụng (Vb): 72 Dài tay (Dt): 56 Vòng mông (Vm): 90 Cđ ngực : 8 Cđ nách: 4 III. Phương pháp thiết kế A. Lần ngoài 1. Thân sau a. Xác định các đường ngang Tính đủ độ rộng của thân áo theo chiều ngang và đường may. Gập đôi vải theo canh sợi dọc, mặt phải vào trong, mép gấp quay về phía người cắt, gấu áo phía tay phải, cổ áo phía tay trái Trên đường gập vải xác định các đoạn sau: AX (Da) = sđ = 70 AB (Hxv) = Xv – mẹo cổ (2) = 2,5 12. AD = sđ de = ½ Da + 5 = 40 BC (Hns) = ¼ Vn + 2,5 = 23,8 Từ các điểm A, B, C, D, X kẻ các đường ngang vuông góc b. Vòng cổ, vai con AA1 (rộng ngan cổ sau) = 1/6 Vc + 2 =8 A1A2 (mẹo cổ) =2 Vẽ vòng cổ tròn đều từ A lên A2 BB1 (rộng ngang vai) = ½ Rv + 2 = 21,5 Từ B1 kẻ đường vuông góc lên, lấy B1B2 = 1 Nối đường vai con A2B2 c. Vòng nách CC1 (rộng ngang thân sau) = ¼ Vn + cđ ng = 29,3 Từ B1 kẻ vuông góc xuống cắt ngang C tại C1 Trên đường ngang C lấy C1 vào C2 = 2 Nối B2C3, lấy C3C4 = ½ C3B2 Nối C3C5, lấy C5C6 = 1/3 C5C3 Vẽ vòng nách cong đều từ B2, qua C4, C6, C1 d. Sườn, gấu Trên đường ngang eo và ngang gấu: DD1 = XX1 = CC1 2. Thân trước a. Sang dấu các đường ngang Kẻ đường thẳng song song và cách mép vải 1,5cm là đường giữa thân trước. Đặt thân sau lên phần vải để cắt thân trước sao cho canh sợi dọc trùng nhau. Sang dấu các đường ngang cổ, ngang ngực, ngang eo, ngang gấu b.Vòng cổ, vai con A3A4 (rộng ngang cổ trước) = 1/6 Vc + 3 = 9 A4A5 (hạ cổ) = 1/6 Vc + 2 = 8 Kẻ đương hạ xuôi vai = sđ Xv – 0,5 = 4 13. Vai con thân trước = vai con thân sau – 0,5 c. Vòng nách C7C8 (rộng thân trước) = CC1 (rộng thân sau) Từ B3 kẻ vuông góc xuống cắt ngang C tại C9. Trên đường ngang C, lấy C9 vào C10 = 2 Nối B5C10, lấy C11 là điểm giữa Nối C8C11, lấy C12 là điểm giữa Nối C10C12, lấy C12C13 = 1/3 C12C10 Vẽ vòng nách cong đều từ B3, C11, C13, C8 d. Sườn, gấu Trên đường ngang eo, ngang gấu lấy D2D3 = X2X3 = C7C8 Sa gấu 1,5 e. Túi cơi Đường gập gấu TT1 song song và cách làn gấu 23÷ 25cm Dài túi TT1 = 17 Rộng bản cơi TT2 = 3 3. Tay áo Gập vải theo canh sợi dọc, mặt phải vào trong, vẽ đầu tay phía tay phải. Trên đường gập đó xác định các đoạn sau: AX (Dt) = sđ = 57 AB (hmt) = 1/10 Vn + 3÷4 = 12,5 Qua A, B, X kẻ các đường ngang vuông góc BB1 = ¼ Vn + 1/20 Vn = 25,6 – Lấy B2 nằm giữa BB1. Từ B2 kẻ vuông góc lên cắt ngang A tại A1. Nối AB1 cắt A1B2 tại a Lấy A1A2 = ¾ A1a Lấy AA3 = 1/3 AA1 Vẽ đầu tay mang sau cong đều từ A qua, A3, A2, B1 14. Lấy A2 xuống A4 = 2 Vẽ đầu tay mang trước cong đều từ A qua ½ AA3, A4, B1 Rộng cửa tay XX1 = 18 Giảm bụng tay X1X2 = 0,5  Dư đường may: – Vai con, sườn áo, gấu áo, giữa thân trước, bụng tay, cửa tay: 1 – Vòng cổ, vòng nách, đầu tay: 0,8 4. Các chi tiết khác a. Ve nẹp: Đặt thân trước BTP lên phần vải để cắt nẹp áo sao cho canh sợi doc trùng nhau. Sang dấu các đường vòng cổ, vai con, giữa thân trước, gấu áo. Trên đường vai con lấy vào 4,5. Trên các đườngngang ngực, ngang eo, ngang gấu lấy vào 10. Cắt đứt phấn các đường vai con, vòng cổ, giữa thân trước, gấu, cạnh trong nẹp cắt dư đường may 1 b. Cổ áo Cổ áo thiết kế 2 lá, cắt dọc vải, bằng vải chính AA1 = BB1 = vòng cổ thân trước + vòng cổ thân sau + 0,5 AB = 10. Lấy AB2 = 8 Vẽ đường chân cổ B2B1 theo đường cong đều. Từ A vẽ đường sống cổ song song với đường chân cổ Từ B1 kẻ đường vuông góc với đường chân cổ, cắt sồng cổ tại A2. Từ A2 lấy về mỗi bên 3. Vẽ đường sống cổ cong đều từ A qua điểm 3, qua điểm 1/3 góc phân giác, điểm 3, B1  Dư đường may: – Cạnh cổ, sống cổ: 1 – Chân cổ: 0,8 c. Nẹp che 15. Nẹp che thiết kế 2 lá, cắt dọc vải, bằng vải chính, Chiều dài = dài giữa thân trước Rộng = 6  Dư đường may: 1 d. Cơi túi: cắt dọc vải bằng vải chinh, D x R = 20 x 9 e. Đáp túi: cắt ngang vải, bắng vải chính, D x R = 20 x 7 g. Mũ áo: Mũ áo thiết kế 3 lá, gồm 2 má mũ, 1 sống mũ * Má mũ: cắt dọc vải AB = DC = chiều cao mũ= 35 AD = BC = rộng mũ = 25 Trên đoạn AD lấy AA1 = 4 Trên đoạn BA lấy BB1 = 9 Từ B1 kẻ vuông góc vào, lấy B1B2 = 5. Trên BC,lấy BB3 = 1 Nối A1, B2, B1, B3 – Lấy DD1 = DD2 = ½ A1D. CC1 = 3. Qua C1 kẻ vuông góc vào, lấy C1C2 = 3 Vẽ đường chân mũ B3C2 theo làn cong Trên A1B2 lấy A1A2 =1 Nối D1D2 lấy D3 là điểm giữa. Nối DD3 lấy D4 là điểm giữa Nối các điểm A2, D1, D4, D2, C2 – Phần giới hạn bởi AA1B2B1 xác định kích thước của lông mũ sau khi may * Sống mũ: cắt 1 lá, dọc vải, bằng vải chính Dựng hình chữ nhật ABCD có: chiều dài bằng đoạn A2D1D4D2C2, chiều rộng = 12 Xác định: + rộng sống mũ phía trước = 11 + Rộng sống mũ phía sau = 10 + Rộng sống mũ tại điểm 1/3 về phía trước= 12  Dư đường may: xung quanh sống mũ, má mũ, lông mũ: 1 B. Lần lót 1. Thân sau: 16. – Đặt thân sau BTP lên phần vải để cắt lót thân sau – Sang dấu các đường xung quanh chi tiết – Cắt đứt phấn các đường vai con, vòng cổ, sườn – Vòng nách cắt dư 0,5 – Gấu cắt dư 1 1. Thân trước: – Đặt thân trước BTP lên phần vải để cắt thân trước sao cho canh sợi dọc trùng nhau – Sang dấu các đường vai con, vòng nách, sườn, gấu, cạnh trong nẹp áo – Cắt đứt phấn các đường: vai con, sườn – Vòng nách cắt dư: 0,5 – Gấu, cạnh phía nẹp cắt dư: 1 3. Tay – Đặt tay áo BTP lên phần vải để cắt lót sao cho canh sợi dọc trùng nhau – Sang dấu xung quanh chi tiết – Cắt đứt phấn các đường bụng tay – Đầu tay cắt dư 0,5 – Cửa tay dư 1 4. Các chi tiết khác: – Má mũ, sống mũ: cắt đứt – Lót túi cơi: D x R = 40 x 20c. C. Lần dựng ấm: xung quanh tất cả các chi tiết cắt dư 0,5÷1 (Hình vẽ 3) 17. Bài 4. THIẾT KẾ ÁO VESTON NỮ 1 LỚP KIỂU CỔ NẰM I. Đặc điểm kiểu mẫu: – Áo 1 lớp có 2 khuy – Phía dưới có 2 túi bổ có nắp – Thân sau nhỏ, có sồng lưng – Tay 2 mang II. Ký hiệu và số đo (đơn vị: cm) Dài áo (Da): 66 Vòng cổ (Vc): 34 Dài eo sau (Des): 37 Vòng ngực (Vn): 84 Rộng vai (Rv): 38 Vòng bụng (Vb): 63 Xuôi vai (Xv): 4,5 Vòng mông (Vm): 86 Dài tay (Dt): 53 Cử động ngực (Cđn): 8÷10 Cử động eo (Cđe): 8÷10 Cử động mông (Cđm): 6÷8 III. Phương pháp thiết kế 1. Thân sau a. Xác định các đường ngang Gập vải theo chiều dọc, mặt phải vào trong, biên vải quay về phía người cắt. Kẻ 1 đường cách mép vải 1,5cm, trên đường thẳng đó xác định các đoạn sau: AE (Dái áo ) = sđ = 66 AB (Hxv) = Xv – mẹo cổ (2,2) – ken vai (0,5) = 1,8 BC (Hns) = 1/5 Vn + 3 (2,5÷3) = 19,8 AD (Des) = sđ = 37 Qua A, B, C, D, E kẻ các đường ngang vuông góc b. Đường sống lưng CC1 =1,3. DD1 = EE1 = 2,5 Đoạn AC chia làm 3 phần Vạch đường sống lưng qua các điểm: A, 1/3, C1, D1, E1 18. c. Vòng cổ, vai con AA1 (rộng ngang cổ) = 1/6 Vc + 1,5 = 7,3. A1A2 = 2,2 Vẽ vòng cổ tròn đều từ A, qua ½ AA1, A2 BB1 = ½ Rv + 1,5 = 20,5 Nối B1A2 là đường vai con thân trước d. Ngang eo, vòng nách D1D2 = 1/5 Vb + 0,5 = 13,1 Nối D2B1 cắt ngang C tại C2. . C2C3 =3 Từ C3 vẽ ngang ra, lấy C3C4 = 0,7 Trên B1C2 chia làm 3 phần Vẽ vòng nách thân sau cong đều qua các điểm B1, qua điểm 1/3 phía trên đánh sâu vào 0,5, 1/3 phía dưới, C4 e. Sườn, gấu E1E2 = D1D2 + 3 (3÷4) = 16,1. E2E3 = 0,5 Vẽ đường sườn áo qua các điểm : C4, D2, E3 Vẽ đường gấu qua E1, E3 2. Thân trước a. Sang dấu các đừng ngang Kẻ 1 đường nẹp cách mép vải 3cm, kẻ tiếp đường giao khuy cách đường nẹp 1,7cm. Đặt sống lưng thân sau trùng với đường giao khuy, sang dấu các đường ngang ngực, ngang eo, ngang gấu Hạ nách trước = AC Chú ý: tùy từng đối tượng để cộng trừ cho phù hợp. Nếu gù thì trừ độ gù. Nếu ưỡn thì cộng độ ưỡn b. Ngang cổ, ve cúc A4A5 = 1/10 Vn + 1 (0,5÷1) = 9,4 (Đối với loại áo có 1÷2 cúc, nếu áo nhiều cúc hơn thì phải cộng thêm) A5A6 (hạ cổ) = 1/6 Vc + 1 (1÷2) = 6,8 Từ A6 kẻ vuông góc với nẹp. A5V= 2,5 19. Trên đường gập nẹp, lấy D3 lên V1 =1. Nối VV1 cắt ngang cổ dưới tại A7 A7V2 là hạ xuôi ve, TB = 6,5 Qua V2 vẽ vuông góc ra phía ngoài V2V3 (bản to ve), TB = 8. Nối V3A7 kéo dài Từ A5 vẽ song song với đường bẻ ve Nối V3V1: từ V3 đến điểm 1/3 vẽ theo chiều dọc vải, còn lại cong dần vào V1 Kẻ 1 đường cách điểm A5 = Xv – ken = 4 Vai con TT = vai con TS – 0,5 c. Vòng nách B2B3 = 3,2 ÷3,5 Từ B3 kẻ vuông góc xuống cắt ngang ngực tại C7 C7 ra C8 = 3. C7 lênC9 = 4 Nối C8C9, lấy C10 là điểm giữa Nối C7C10, lấy C10C11 = 1/3 C10C7 Vẽ vòng nách cong đều qua các điểm: B2, C9, C11, C8 d. Sườn, gấu Từ C8 kẻ vuông góc xuống, cắt ngang D tại D4, ngang E tại E5 E5E6 = 0,7 Sa gấu E4E7 =2 e. Chiết ngực, túi dưới C6T= ½ C6C7 + 1 (T là tâm chiết) Qua T kẻ vuông góc xuống. Nối C9D3 cắt đường T tại T1 (T1 là điểm đầu chiết) Điểm T2 cách làn gấu = 1/3 Da. Qua T3 kẻ đương song song với làn gấu ra phía sườn, cắt sườn tại T4 Rộng giữa chiết 3, rộng đuôi chiết 2 Trên đường sườn áo, lấy T4 lên T5 (chiết bụng) = 0,7 Nối T3T5, kéo dài, lấy T5T6 = 0,5 Trên đường ngang D, lấy D4 vào D5 =1 20. Vẽ cong sườn trên qua các điểm C8, D5, T6 T4 vào T7 = 1,5 (độ lệch) Vẽ tiếp sườn dưới cong đều từ E6 lên T7 Đầu túi cách cạnh chiết phía nẹp 2,5cm, rộng miệng túi TB = 14,5, bản to nắp túi 5 3. Đề cúp Kéo dài các đường ngang ngực, ngang eo, ngang gấu. Kẻ 1 đường trùng với canh sợi dọc , cắt ngang ngực tại C12, ngang eo tại D6, ngang gấu tại E7 C12C13 (rộng ngang vòng nách) = ½ (Vn + cđ ngực) – (rộng TT + rộng TS) = 9 – Qua C13 kẻ đường vuông góc xuống, cắt ngang D tại D7, ngang E tại E8 Lấy C13 lên C14 = C2C3 = 3. C12 xuống C15 = 0,7 Vẽ vòng nách đề cúp tròn đều qua các điểm: C13, điểm giữa C12C13, C14 – Trên đường ngang ep, lấy D6 vào D8 = 0,5. D7 vào D9 = 2 – Trên đường ngang gấu, lấy E7 ra E9 = 2 Nối D8E9, kéo dài, lấy E9 xuống E10 = 0,7 = E5E6 – Trên đường ngang gấu, lấy E8 ra E11 = 0,5 Nối D9E11, kéo dài, lấy E11 lên E12 = E2 lên E3 = 0,5 Vẽ cạnh trong đề cúp cong đều qua các điểm: C15, D8, E11 Vẽ cạnh ngoài đề cúp cong đều qua các điểm: C14, D9, E12 Vẽ gấu đề cúp làn đều từ E10 lên E12 4. Ve nẹp Đặt thân trước lên phần vải để cắt ve nẹp sao cho 2/3 cạnh nẹp phía trên thẳng canh sợi dọc. Cắt theo BTP thân trước từ cạnh nẹp, vòng cổ, vai con, vòng nách cắt cách điểm C8 = 2, bản to nẹp trùng với cạnh chiết phía sườn. nẹp dài hơn đường gập gâu 2cm 5. Tay áo – Kẻ 1 đường cách mép vải 1,5cm, trên đường kẻ đó ta xác định các đoạn sau: AD (dài tay) = sđ + 1 = 54 AB (hạ mang tay) = sâu nách trước – 2 = B3C7 – 2 = 15 21. AC (hạ khủy tay) = ½ Dt + 5 = 31,5 Qua A, B, C, D kẻ các đường ngang vuông góc – BB1 (rộng bắp tay) = 1/5 Vn + 2÷2,5 = 19,3 Điểm B2 nằm giữa BB1, qua B2 kẻ vuông góc lên, cắt ngang A tại A1 Trên đường ngang B, lấy B1B4 = B1B5 = 2,5 Qua B4 kẻ vuông góc xuống cắt ngang C tại C1, ngang D tại D1 Qua B5 kẻ vuông góc xuống cắt ngang C tại C2, ngang D tại D2 Qua B1 kẻ vuông góc lên cắt ngang A tại A2, cắt đường cửa tay tai T. Từ B1 lấy lên B6 = 3. Nối B5, B6, A1 Trên đường AD lấy AA3 = 1/3 AB + 0,5. Từ A3 lấy vào A4 = 0,7 Nối A1A4. Lấy A5 nằm giữa A1A2. Nối A5A6, lấy A7 là trung điểm, nối A1A7 Vẽ đầu tay mang to tròn đều qua các điểm: A4, A1, A7, A6, B5 Từ A4 lấy vào A5 = 0,5 Vẽ đầu tay mang nhỏ tròn đều qua các điểm: B4, B2, A5 – Lấy C2 vào C3 = C1 vào C4 =1,5 Vẽ cong đường bụng tay mang to qua các điểm: B5, C3, D2 Vẽ cong đường bụng tay mang nhỏ qua các điểm: B4, C4, D1 – Lấy C vào C5 = 1,5. TD3 (rộng cửa tay) = 13÷14 Vẽ sống tay mang to qua các điểm: B4, C5, D4, kéo dài D4D5 = 1,5 Vẽ sống tay mang nhỏ qua các điểm: A5, B, C5, D5 Nối D5D1 kéo dài cắt đường rộng bắp tay tại T2, nối T2D2  Chú ý: Sau khi thiết kế tay, ngoài việc kiểm tra thông số dọc ngang, còn kiểm tra chu vi vòng nách (chu vi vòng nách phải ngỏ hơn chu vi đầu tay 2.5÷3cm), tùy thuộc từng chất liệu vải để có độ dư phù hợp. Nếu vòng nách thiếu thì rộng bắp tay phải chỉnh nhỏ đi,và ngược lại. 6. Cổ áo: Dựng cổ trên thân trước Kéo dài đường bẻ ve lên trên. Lấy VV4 = vòng cổ thân sau + 0,5. Qua V4 kẻ đường song song với vai con, lấy điểm V4V5 = 0,5. Nối VV5. 22. Qua V5 kẻ đường vuông góc với VV5, lấy V5V6 =2,5; V5V7 =3,7 Nối V6, A5 theo đường cong Kéo dài đường vai con, lấy A5V8 = V6V7 Mở ve V3a = 4,2. Bản to đầu cổ ab = 3,7÷4. Xác định điểm đầu cổ b sao cho V3a = V3. Nối V8b. Vẽ cong đường sống cổ từ b, qua V8, V7 – Cắt lá cổ chính ngang vải D x R = 55 x 11 – Lá cổ lót: đặt mẫu cổ lên để cắt sao cho đường chân cổ tiếp ráp với ve là dọc vải (cổ lót là 2 lá thiên vải) 7. Các chi tiết khác – Nắp túi: + 2 lá chính ngang vải bằng vải chính, D x R = 17 x 8 + Lá lót làm bằng các loại vải xatanh, phi bong, lụa … – Viền túi: 4 lá cắt thiên vải sợi bằng vải chính, D x R = 18 x 4 – Mọng tay: 2 lá cắt thiên sợi bằng vải chính, D x R = 22 x 2,5 – Chia cúc: khuyết 1 cách chân ve 1÷1,5cm Khuyết 2 thẳng miệng túi ± 0,5  Dư đường may; – Vòng cổ, cạnh ve: 0,7 – Vai con, sườn, cạnh trong đề cúp, cạnh ngoài đề cúp, sống tay, bụng tay: 1,2 – Vòng nách, đầu tay: cắt đứt – Đường sống lưng để nguyên – Gấu, cửa tay: 3,5 – Các chi tiết khác cắt đứt (Hình vẽ 4) 23. Bài 5. THIẾT KẾ ÁO VESTON NỮ 1 LỚP KIỂU CỔ ĐỨNG I. Đặc điểm kiểu mẫu – Áo gồm 8 mảnh, ráp dọc thân, tay dài, cổ đứng vuông, vạt áo vuông – Áo có hàng khuy chính giữa thân trước áo – Có 2 túi bổ thân trước II. Ký hiệu và số đo (đơn vị: cm) Dài áo (Da): 60 Vòng cổ (Vc): 36 Dài eo (De): 37 Vòng ngực (Vn): 86 Rộng vai (Rv): 38 Vòng eo (Ve): 68 Vòng mông (Vm): 88 III. Phương pháp thiết kế 1. Thân trước + Được thiết kế tương tự bài áo cổ nằm, chỉ khác ve, nẹp, cổ áo và đường bổ mảnh ráp eo thì được thiết kế như sau: AA1 rộng cổ = 1/5 Vc + 1 Từ C lấy lên C1 = 4 đến 6 Nối C1 với A1 ta được đường bẻ ve Từ điểm E lấy lên 3cm lấy vào 3cm lượn đường nẹp áo + Đường bổ mảnh ráp eo: Từ D lấy xuống D’ = 10cm Từ D1 lấy xuống D1’ = 15cm Nối D với D1’lượn cong, ta được đường bổ mảnh ráp eo 2. Thân sau Thiết kế tương tự thân sau của áo cổ nằm, chỉ khác cổ áo và đường bổ mảnh ráp eo thì được thiết kế như sau: aa1 rộng cổ = 1/5 Vc + 0,5cm Từ a lấy xuống i = 2,5cm Từ a1 lấy ra a1’ = 6cm 24. Vạch vòng cổ từ i lên a1’ + Đường bổ mảnh ráp eo: Lấy d1d1’ = D1D1’ Từ d lấy xuống d’ = 14cm Nối d’ với d1’ lượn cong ta được đường bổ mảnh ráp eo 3. Tay áo: thiết kế tương tự áo cổ nằm  Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình thiết kế quần áo – Nhà xuất bản giáo dục 2. Giáo trình thiết kế quần áo – Trường ĐHKT _ KT Công Nghiệp 3. Giáo trình thiết kế quần áo – trường CĐNCN dệt may NĐ 4. Giáo trình thiết kế quần áo – trường Cao Đẳng Công Nghiệp 25. GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 2 tiết Số giờ đã giảng:……………………………………… Thực hiện ngày…………..tháng…………năm……… BÀI 1: THIẾT KẾ ÁO GIÓ HAI LỚP MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : – Mô tả được bằng hình vẽ đặc điểm hình dáng của áo gió hai lớp cần thiết kế – Xác định đúng số đo mẫu để thiết kế – Dựng hình thiết kế và cắt các chi tiết của áo gió hai lớp trên giấy bìa đảm ảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật – Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế. – Tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn và định mức thời gian. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : – Đề cương bài thiết kế áo gió hai lớp – Giáo án lý thuyết . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC – Hướng dẫn ban đầu : tập trung cả lớp . – Hướng dẫn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẫn . – Hướng dẫn kết thúc : tập trung cả lớp . I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIANHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Luyện tập phương pháp thiết kế cắt may áo gió hai lớp Trao đổi phương pháp học Lắng nghe 3 phút 26. 2 2.1 a b Nội dung: I. Đặc điểm kiểu mẫu II. Ký hiệu và số đo (đơn vị: cm) III. Phương pháp thiết kế A. Lần ngoài 1. Thiết kế thân sau a. Xác định các đường ngang b. Vòng cổ, vai con c. Vòng nách d. Sườn áo , gấu áo 2. Thân trước a. Sang dấu các đường ngang b. Vòng cổ, vai con c. Vòng nách d. Sườn, gấu e. Túi cơi chéo 3. Tay áo 4. Các chi tiết khác a. Nẹp áo b. Cổ áo c. Cơi túi dưới: 2 lá dọc vải bằng vải chính, D x R = 18 x 8 d. Đáp túi dưới: 2 lá ngang vải bằng vải chính, D x R = 18 x 6 B. Phương pháp thiết kế lần lót 1. Thiết kế lót thân sau 2. Thiết kế lót thân trước 3. Thiết kế tay lót cho sđ mẫu Kiểm tra Hướng dẫn chuẩn bị đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẫn đưa ra định mức thời gian Kiểm tra Hướng dẫn chuẩn bị đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẫn chuẩn bị đặt câu hỏi Làm mẫu Ghi chép Thực hiện Trả lời câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi Lắng nghe – thực hiện Lắng nghe Thực hiện Ghi chép Thực hiện Lắng nghe Thực hiện Ghi chép Thực hiện Ghi chép Thực hiện 30 phút 27. 4. Thiết kế các chi tiết khác a. Lót túi dưới b. Lót túi cơi lần lót: cắt dọc vải bằng vải lót, D x R = 36 x 18 đặt câu hỏi Hướng dẫn tự rèn luyện Tham khảo tài liệu Vật liệu may và Thiết kế thời trang Trường ĐH Bách khoa 5 phút IV .RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : – Quan sát uốn nắn học sinh tiếp thu chậm – Liên hệ thực tế nhiều hơn. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày ………….tháng………..năm. Chữ ký giáo viên 28. GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 5 tiết Số giờ đã giảng:……………………………………… Thực hiện ngày…………..tháng…………năm……… BÀI 1: THIẾT KẾ ÁO GIÓ HAI LỚP MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : – Mô tả được bằng hình vẽ đặc điểm hình dáng của áo gió hai lớp cần thiết kế – Xác định đúng số đo mẫu để thiết kế – Dựng hình thiết kế và cắt các chi tiết của áo gió hai lớp trên giấy bìa đảm ảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật – Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế. – Tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn và định mức thời gian. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : – Đề cương bài thiết kế áo gió hai lớp – Giáo án thực hành . – Xưởng thực hành cắt . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC – Hướng dẫn ban đầu : tập trung cả lớp . – Hướng dẫn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẫn . – Hướng dẫn kết thúc : tập trung cả lớp . I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIANHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Luyện tập phương pháp thiết kế áo gió hai lớp Trao đổi phương pháp học Lắng nghe 3 phút 29. 2 2.1 a b c d 2.2 a b 2.3 Hướng dẫn ban đầu Bài tập thực hành Số đo thực hành Chuẩn bị vật tư – dụng cụ Các kiến thức liên quan đến thiết kế cắt may áo gió hai lớp Thao tác mẫu Vị trí luyên tập : mỗi học sinh một bàn Thời gian thiết kế cắt áo gió hai lớp cho sđ mẫu Kiểm tra Hướng dẩn chuẩn bị đặt câu hỏi đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẫn đưa ra định mức thời gian Ghi chép Thực hiện Trả lời câu hỏi Trả lời câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi Lắng nghe – thực hiện 30 phút 3 3.1 3.2 Hướng dẫn thường xuyên Kiểm tra dụng cụ thực hành Thực hành phương pháp thiết kế cắt may áo gió hai lớp Thu bài – đánh giá kết quả Quan sát nhắc nhở Quan sát Hướng dẫn nhắc nhở nhận xét Lắng nghe Thực hiện Thực hành vẽ cắt các chi tiết Lắng nghe Sửa chữa 160 phút 4 4.1 a b 4.2 Hướng kết thúc Nhận xét chung về bài thực hành Ưa điểm Kế hoạch buổi học tiếp theo nhận xét đánh giá Nhắc nhở Lắng nghe Ghi chép Lắng nghe Thực hiện 30 phút 30. Hướng dẫn tự rèn luyện Tham khảo tài liệu Vật liệu may và Thiết kế thời trang Trường ĐH Bách khoa 5 phút IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… . Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày ………….tháng………..năm. Chữ ký giáo viên 31. GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 2 tiết Số giờ đã giảng:……………………………………. Thực hiện ngày…………..tháng…………năm…….. TÊN BÀI : KIỂM TRA THIẾT KẾ ÁO GIÓ HAI LỚP MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI: Sau khi học xong học sinh có khả năng thiết kế cắt các chi tiết trong thời gian quy định ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC: – Đáp án câu hỏi kiểm tra. – Giáo án thực hành. – Xưởng thực hành cắt . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC – Hướng dẫn ban đầu : tập trung cả lớp. – Hướng dẫn thường xuyên : học sinh làm bài kiểm tra. – Hướng dẫn kết thúc: thu bài I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. II THỰC HIÊN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIANHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập 32. Hướng dẫn ban đầu . Đề bài : cắt vẽ đầy đủ các chi tiết áo gió hai lớp theo số đo bản thân Ra đề bài kiểm tra Chép đề 3 phút Hướng dẫn thường xuyên Làm bài kiểm tra Quan sát , nhắc nhở Làm bài 80 phút Hướng dẫn kết thúc Thu bài kiểm tra Nhận bài Nạp bài 5 phút Hướng dẫn tự rèn luyện IV .RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………… Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày ………….tháng………..năm. Chữ ký giáo viên 33. GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 2 tiết Số giờ đã giảng:……………………………………… Thực hiện ngày…………..tháng…………năm……… BÀI 2: THIẾT KẾ ÁO JACKET BA LỚP DÁNG THẲNG MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : – Mô tả được bằng hình vẽ đặc điểm hình dáng của áo Jacket 3 lớp dáng thẳng cần thiết kế – Xác định đúng số đo mẫu để thiết kế – Dựng hình thiết kế và cắt các chi tiết của áo Jacket 3 lớp dáng thẳng trên giấy bìa đảm ảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật – Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế. – Tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn và định mức thời gian. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : – Đề cương bài thiết kế áo Jacket 3 lớp dáng thẳng – Giáo án lý thuyết . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC – Hướng dẫn ban đầu : tập trung cả lớp . – Hướng dẫn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẫn . – Hướng dẫn kết thúc : tập trung cả lớp . I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIANHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Luyện tập phương pháp thiết kế cắt may áo Jacket 3 lớp dáng Trao đổi phương pháp Lắng nghe 3 phút 34. thẳng học 2 2.1 a b Nội dung: I. Đặc điểm kiểu mẫu – Áo jacket tay raglan dáng thẳng, 2 lớp, có nẹp che khóa – Thân trước có 2 túi bổ cơi chéo II. Ký hiệu và số đo (đơn vị: cm) III. Phương pháp thiết kế 1. Thân sau a. Xác định các đường ngang b. Vòng cổ, vai con c. Vòng nách d. Sườn, gấu 2. Thân trước a. Sang dấu các đương ngang b. Vòng cổ, vai con c. Vòng nách d. Sườn, gấu e. Túi áo 3. Tay áo 4. Cổ áo: cắt 2 lá dọc vải AB (to giữa cổ) = 9 AA1 = BB1 = ½ (vòng cổ thân trước + vòng cổ thân sau) B1B2 = A1A2 = 2,5 5. Ve nẹp 6. Lót áo: Tương tự như áo jacket tay thường cho sđ mẫu Kiểm tra Hướng dẫn chuẩn bị đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẫn đưa ra định mức thời gian Kiểm tra Hướng dẫn đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẫn chuẩn bị đặt câu hỏi Làm mẫu Ghi chép Thực hiện Trả lời câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi Lắng nghe – thực hiện Lắng nghe Thực hiện Ghi chép Thực hiện Lắng nghe Thực hiện Ghi chép Thực hiện Ghi chép 30 phút 35. 7. Các chi tiết khác: Tương tự như áo jacket tay thường đặt câu hỏi Thực hiện Hướng dẫn tự rèn luyện Tham khảo tài liệu Vật liệu may và Thiết kế thời trang Trường ĐH Bách khoa 5 phút IV .RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : – Quan sát uốn nắn học sinh tiếp thu chậm – Liên hệ thực tế nhiều hơn. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày ………….tháng………..năm. Chữ ký giáo viên 36. GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 5 tiết Số giờ đã giảng:……………………………………… Thực hiện ngày…………..tháng…………năm……… BÀI 2: THIẾT KẾ ÁO JACKET BA LỚP DÁNG THẲNG MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : – Mô tả được bằng hình vẽ đặc điểm hình dáng của áo Jacket 3 lớp dáng thẳng cần thiết kế – Xác định đúng số đo mẫu để thiết kế – Dựng hình thiết kế và cắt các chi tiết của áo Jacket 3 lớp dáng thẳng trên giấy bìa đảm ảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật – Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế. – Tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn và định mức thời gian. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : – Đề cương bài thiết kế áo Jacket 3 lớp dáng thẳng – Giáo án thực hành . – Xưởng thực hành cắt . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC – Hướng dẫn ban đầu : tập trung cả lớp . – Hướng dẫn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẫn . – Hướng dẫn kết thúc : tập trung cả lớp . I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIANHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Luyện tập phương pháp thiết Trao đổi phương pháp Lắng nghe 3 phút 37. kế áo Jacket 3 lớp dáng thẳng học 2 2.1 a b c d 2.2 a b 2.3 Hướng dẫn ban đầu Bài tập thực hành Số đo thực hành Chuẩn bị vật tư – dụng cụ Các kiến thức liên quan đến thiết kế cắt may áo Jacket 3 lớp dáng thẳng Thao tác mẫu Vị trí luyên tập : mỗi học sinh một bàn Thời gian thiết kế áo Jacket 3 lớp dáng thẳng cho sđ mẫu Kiểm tra Hướng dẩn chuẩn bị đặt câu hỏi đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẫn đưa ra định mức thời gian Ghi chép Thực hiện Trả lời câu hỏi Trả lời câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi Lắng nghe – thực hiện 30 phút 3 3.1 3.2 Hướng dẫn thường xuyên Kiểm tra dụng cụ thực hành Thực hành phương pháp thiết kế cắt áo Jacket 3 lớp dáng thẳng Thu bài – đánh giá kết quả Quan sát nhắc nhở Quan sát Hướng dẫn nhắc nhở nhận xét Lắng nghe Thực hiện Thực hành vẽ cắt các chi tiết Lắng nghe Sửa chữa 160 phút 4 4.1 a b Hướng kết thúc Nhận xét chung về bài thực hành Ưa điểm Kế hoạch buổi học tiếp theo nhận xét đánh giá Lắng nghe Ghi chép Lắng nghe 30 phút 38. 4.2 Nhắc nhở Thực hiện Hướng dẫn tự rèn luyện Tham khảo tài liệu Vật liệu may và Thiết kế thời trang Trường ĐH Bách khoa 5 phút IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày ………….tháng………..năm. Chữ ký giáo viên 39. GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 2 tiết Số giờ đã giảng:……………………………………. Thực hiện ngày…………..tháng…………năm…….. TÊN BÀI : KIỂM TRA THIẾT KẾ ÁO JACKET 3 LỚP DÁNG THẲNG MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI: Sau khi học xong học sinh có khả năng thiết kế cắt các chi tiết trong thời gian quy định ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC: – Đáp án câu hỏi kiểm tra. – Giáo án thực hành. – Xưởng thực hành cắt . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC – Hướng dẫn ban đầu : tập trung cả lớp. – Hướng dẫn thường xuyên : học sinh làm bài kiểm tra. – Hướng dẫn kết thúc: thu bài I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. II THỰC HIÊN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIANHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập 40. Hướng dẫn ban đầu . Đề bài : cắt vẽ đầy đủ các chi tiết áo Jacket 3 lớp dáng thẳng theo số đo bản thân Ra đề bài kiểm tra Chép đề 3 phút Hướng dẫn thường xuyên Làm bài kiểm tra Quan sát , nhắc nhở Làm bài 80 phút Hướng dẫn kết thúc Thu bài kiểm tra Nhận bài Nạp bài 5 phút Hướng dẫn tự rèn luyện Tham khảo tài liệu của Ts Trần Thủy Bình IV .RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày ………….tháng………..năm. Chữ ký giáo viên 41. GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 1 tiết Số giờ đã giảng:……………………………………… Thực hiện ngày…………..tháng…………năm……… BÀI 3: THIẾT KẾ ÁO JACKET BA LỚP DÁNG EO MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : – Mô tả được bằng hình vẽ đặc điểm hình dáng của áo Jacket 3 lớp dáng eo cần thiết kế – Xác định đúng số đo mẫu để thiết kế – Dựng hình thiết kế và cắt các chi tiết của áo Jacket 3 lớp dáng eo trên giấy bìa đảm ảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật – Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế. – Tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn và định mức thời gian. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : – Đề cương bài thiết kế áo Jacket 3 lớp dáng eo – Giáo án lý thuyết . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC – Hướng dẫn ban đầu : tập trung cả lớp . – Hướng dẫn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẫn . – Hướng dẫn kết thúc : tập trung cả lớp . I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIANHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Luyện tập phương pháp thiết kế cắt may áo Jacket 3 lớp dáng eo Trao đổi phương pháp Lắng nghe 3 phút 42. học 2 2.1 a b Nội dung: I. Đặc điểm kiểu mẫu – Áo jacket tay raglan dáng thẳng, 2 lớp, có nẹp che khóa – Thân trước có 2 túi bổ cơi chéo II. Ký hiệu và số đo (đơn vị: cm) III. Phương pháp thiết kế 1. Thân sau a. Xác định các đường ngang b. Vòng cổ, vai con c. Vòng nách d. Sườn, gấu 2. Thân trước a. Sang dấu các đương ngang b. Vòng cổ, vai con c. Vòng nách d. Sườn, gấu e. Túi áo 3. Tay áo 4. Cổ áo: cắt 2 lá dọc vải AB (to giữa cổ) = 9 AA1 = BB1 = ½ (vòng cổ thân trước + vòng cổ thân sau) B1B2 = A1A2 = 2,5 5. Ve nẹp 6. Lót áo: Tương tự như áo jacket tay thường cho sđ mẫu Kiểm tra Hướng dẫn chuẩn bị đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẫn đưa ra định mức thời gian Kiểm tra Hướng dẫn đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẫn chuẩn bị đặt câu hỏi Làm mẫu Ghi chép Thực hiện Trả lời câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi Lắng nghe – thực hiện Lắng nghe Thực hiện Ghi chép Thực hiện Lắng nghe Thực hiện Ghi chép Thực hiện Ghi chép 30 phút 43. 7. Các chi tiết khác: Tương tự như áo jacket tay thường đặt câu hỏi Thực hiện Hướng dẫn tự rèn luyện Tham khảo tài liệu Vật liệu may và Thiết kế thời trang Trường ĐH Bách khoa 5 phút IV .RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : – Quan sát uốn nắn học sinh tiếp thu chậm – Liên hệ thực tế nhiều hơn. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày ………….tháng………..năm. Chữ ký giáo viên 44. GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 5 tiết Số giờ đã giảng:……………………………………… Thực hiện ngày…………..tháng…………năm……… BÀI 3: THIẾT KẾ ÁO JACKET BA LỚP DÁNG EO MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : – Mô tả được bằng hình vẽ đặc điểm hình dáng của áo Jacket 3 lớp dáng eo cần thiết kế – Xác định đúng số đo mẫu để thiết kế – Dựng hình thiết kế và cắt các chi tiết của áo Jacket 3 lớp dáng eo trên giấy bìa đảm ảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật – Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế. – Tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn và định mức thời gian. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : – Đề cương bài thiết kế áo Jacket 3 lớp dáng eo – Giáo án thực hành . – Xưởng thực hành cắt . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC – Hướng dẫn ban đầu : tập trung cả lớp . – Hướng dẫn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẫn . – Hướng dẫn kết thúc : tập trung cả lớp . I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIANHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Luyện tập phương pháp thiết Trao đổi phương pháp Lắng nghe 3 phút 45. kế áo Jacket 3 lớp dáng eo học 2 2.1 a b c d 2.2 a b 2.3 Hướng dẫn ban đầu Bài tập thực hành Số đo thực hành Chuẩn bị vật tư – dụng cụ Các kiến thức liên quan đến thiết kế cắt may áo Jacket 3 lớp dáng eo Thao tác mẫu Vị trí luyên tập : mỗi học sinh một bàn Thời gian thiết kế áo Jacket 3 lớp dáng eo cho sđ mẫu Kiểm tra Hướng dẩn chuẩn bị đặt câu hỏi đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẫn đưa ra định mức thời gian Ghi chép Thực hiện Trả lời câu hỏi Trả lời câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi Lắng nghe – thực hiện 30 phút 3 3.1 3.2 Hướng dẫn thường xuyên Kiểm tra dụng cụ thực hành Thực hành phương pháp thiết kế cắt áo Jacket 3 lớp dáng eo Thu bài – đánh giá kết quả Quan sát nhắc nhở Quan sát Hướng dẫn nhắc nhở nhận xét Lắng nghe Thực hiện Thực hành vẽ cắt các chi tiết Lắng nghe Sửa chữa 160 phút 4 4.1 a b Hướng kết thúc Nhận xét chung về bài thực hành Ưa điểm Kế hoạch buổi học tiếp theo nhận xét đánh giá Lắng nghe Ghi chép Lắng nghe 30 phút 46. 4.2 Nhắc nhở Thực hiện Hướng dẫn tự rèn luyện Tham khảo tài liệu Vật liệu may và Thiết kế thời trang Trường ĐH Bách khoa 5 phút IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày ………….tháng………..năm. Chữ ký giáo viên 47. GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 3.5 tiết Số giờ đã giảng:……………………………………… Thực hiện ngày…………..tháng…………năm……… BÀI 4: THIẾT KẾ ÁO VESTON NỮ MỘT LỚP KIỂU CỔ NẰM MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : – Mô tả được bằng hình vẽ đặc điểm hình dáng của áo Veston nữ 1 lớp kiểu cổ nằm cần thiết kế – Xác định đúng số đo mẫu để thiết kế – Dựng hình thiết kế và cắt các chi tiết của áo Veston nữ 1 lớp kiểu cổ nằm trên giấy bìa đảm ảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật – Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế. – Tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn và định mức thời gian. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : – Đề cương bài thiết kế áo Veston nữ 1 lớp kiểu cổ nằm – Giáo án lý thuyết . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC – Hướng dẫn ban đầu : tập trung cả lớp . – Hướng dẫn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẫn . – Hướng dẫn kết thúc : tập trung cả lớp . I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIANHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Luyện tập phương pháp thiết kế cắt may áo Jacket 3 lớp dáng Trao đổi phương pháp Lắng nghe 3 phút 48. thẳng học 2 2.1 a b Nội dung: I. Đặc điểm kiểu mẫu: – Áo 1 lớp có 2 khuy – Phía dưới có 2 túi bổ có nắp – Thân sau nhỏ, có sồng lưng – Tay 2 mang II. Ký hiệu và số đo (đơn vị: cm) III. Phương pháp thiết kế 1. Thân sau a. Xác định các đường ngang b. Đường sống lưng c. Vòng cổ, vai con d. Ngang eo, vòng nách e. Sườn, gấu 2. Thân trước a. Sang dấu các đừng ngang b. Ngang cổ, ve cúc c. Vòng nách e. Chiết ngực, túi dưới 3. Đề cúp 4. Ve nẹp 5. Tay áo 6. Cổ áo 7. Các chi tiết khác – Nắp túi – Viền túi – Chia cúc cho sđ mẫu Kiểm tra Hướng dẫn chuẩn bị đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẫn đưa ra định mức thời gian Kiểm tra Hướng dẫn đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẫn chuẩn bị đặt câu hỏi Làm mẫu Ghi chép Thực hiện Trả lời câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi Lắng nghe – thực hiện Lắng nghe Thực hiện Ghi chép Thực hiện Lắng nghe Thực hiện Ghi chép Thực hiện Ghi chép 30 phút 49. đặt câu hỏi Thực hiện Hướng dẫn tự rèn luyện Tham khảo tài liệu Vật liệu may và Thiết kế thời trang Trường ĐH Bách khoa 5 phút IV .RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : – Quan sát uốn nắn học sinh tiếp thu chậm – Liên hệ thực tế nhiều hơn. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày ………….tháng………..năm. Chữ ký giáo viên 50. GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 5 tiết Số giờ đã giảng:……………………………………… Thực hiện ngày…………..tháng…………năm……… BÀI 4: THIẾT KẾ ÁO VESTON NỮ MỘT LỚP KIỂU CỔ NẰM MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : – Mô tả được bằng hình vẽ đặc điểm hình dáng của áo Veston nữ 1 lớp kiểu cổ nằm cần thiết kế – Xác định đúng số đo mẫu để thiết kế – Dựng hình thiết kế và cắt các chi tiết của áo Veston nữ 1 lớp kiểu cổ nằm trên giấy bìa đảm ảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật – Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế. – Tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn và định mức thời gian. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : – Đề cương bài thiết kế áo Veston nữ 1 lớp kiểu cổ nằm – Giáo án thực hành . – Xưởng thực hành cắt . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC – Hướng dẫn ban đầu : t?